Arrangementer
Kontaktperson
Andreas Schiørring
as@akat.dk
51946806
Lektor i idræt på Aarhus Katedralskole
Master i Gymnasie- pædagogik og didaktik
Erfaring med over 25 halv- og heldags kurser for idrætsfaggrupper
Dette praksisnære teorikursus giver dig konkrete arbejdsformer og redskaber, som du kan anvende i arbejdet med tilpasning af din idrætsundervisningen til læreplanens krav og problemstillinger. Kurset giver dig desuden viden om konkrete kendetegn på god idrætsundervisning. Disse kendetegn kan du selv arbejde videre med eller benytte i eksempelvis et supervisionsforløb .

Kurset indeholder bud på arbejdsformer og redskaber til, hvordan idrætslærere kan:

 • give eleverne formativ feedback i undervisningen
 • hjælpe eleverne til at kunne give hinanden faglig forankret feedback
 • integrere skadede elever i undervisningen, så de får størst muligt fagligt udbytte og på den måde bliver klædt
 • på til den afsluttende prøve
 • arbejde med teoriinddragelse i forhold til lektier, tekster, videomateriale og elevernes notetagning i idræts- undervisningen, således at den primære tid fortsat går med den praktisk-fysiske idræt
 • bruge idrætsdidaktikken til at blive bevidst om hvilke konkrete kendetegn, der er på god idrætsundervisning, og hvordan det kan bruges i udviklingen af sin egen idrætsundervisning
 • arbejde med elevernes mindset i forhold til at gøre dem mere trygge ved at lave “fejl”, samt gøre eleverne mere bevidste om vigtigheden af, at øve sig for at lære de praktisk-fysiske færdigheder
 • bruge den idrætsdidaktiske forskning om elevmotivation i planlægningen af undervisningen
 • disse emner kan tilpasses efter den enkelte faggruppes behov.

Arbejdsformer på kurset

Formen vil veksle mellem oplæg, dialog og sparring, samt arbejde med eget undervisningsforløb.

Målgruppe

Idrætsfaggrupper på STX, HTX og HF, der søger inspiration og nye perspektiver til undervisningen.

 • Tid og sted: På eget gymnasium
 • Varighed: 3 timer
 • Kursustidspunkt: efter aftale
  Indhold: kan justeres efter behov
 • Pris: 5.000 kr. (+ statens takst for kørsel).
 • Kurset kan også afvikles som et heldagskursus hvor der bl.a. er mere tid til workshops