Arrangementer
Kontaktperson
Torben Karlshøj
Køge Gymnasium
tkarlshoej@mail.dk kgtk@kggym.dk
Invitation og tilmelding følger senere

Tilmeldingsfrist: 1.september
Indledende og mellemrunde: Uge 37-38
Finalestævne: Sidste torsdag i sep.