Bestyrelse
27. oktober 2022
Andreas Schiørring
Formand for GI
Det nye skoleår er et par måneder gammelt og indesæsonen står for døren. Allerede nu ser vi så småt frem til afviklingen af en masse prøver i idræt C til sommer. Her 6. år efter reformen er det næsten grotesk, at en stor del af idrætslærerne i gymnasieskolen fortsat ikke har haft elever til den afsluttende prøve. Vi har brug for en masse prøve-erfaringer, så vi kan justere vores idrætsundervisning. Lad os krydse fingre for at det kan lykkes til sommer.

Idræt A

Det er meget glædeligt at idræt A er blevet godkendt som en studieretning, som alle gymnasier kan søge om. De sidste 5 år har studieretningen kørt som et forsøg på Slagelse Gymnasium og Brøndby Gymnasium. En stor ros for det store arbejde med det nye fag. I dette GISP har vi flere artikler om idræt A, så lad os håbe at det kan være med til at inspirerer mange til at søge studieretningen.

Kurser

I september kunne vi igen byde rigtig mange kursister på 3 lækre dage med kurser på BGI akademiet ved Horsens ifm dette års generalforsamlingskursus. GF22 var næsten fyldt (100 kursister) og det på trods af et år, hvor vi jo har ekstra meget kursusaktivitet. Udover de 6 kurser så var der igen et givende møde med fagkonsulenten, generalforsamling og fest med live band. Det er altid en meget stor fornøjelse at tilbringe nogle gode dage i fantastisk selskab med idrætskolleger.
I den kommende tid udbyder GI en række kurser. Sidst i november tager vi 60 idrætslærere til La Santa, hvor vi har et program med en masse praktisk og teoretisk efteruddannelse. Først i det kommende år udbyder kurserne ”Præstationspsykologi” og ”Praksisnær bevægelsesbaseret innovationsdidaktik til idræt C”. I bestyrelsen arbejder vi på at gøre lidt mere for de af jer som underviser på HTX og HHX. Vores første særlige arrangement er en kursusdag d. 9/3/23, hvor vi håber at se rigtig mange af jer som underviser på HTX eller HHX. Kursusbeskrivelserne kan ses her i GISP og på vores hjemmeside.

Stævner

Stævnesiden er blevet opdateret og indeholder en kort beskrivelse af de opgaver der er for stævnekoordinatorer og stævnearrangører. Det er tiltænkt som en hjælp, hvis man påtager sig en af disse opgaver. Der er heldigvis flere der har gjort dette i år efter dialog om stævner på generalforsamlingen 2021, det er vi rigtig glade for.

Der er i indeværende skoleår kommet godt gang i afviklingen af stævner og tilmeldinger til de kommende stævner. Det er dejligt med stor stævneaktivitet og velvillighed til deltagelse. Desværre oplever vores stævnekoordinatorer at rubrikken med uhensigtsmæssige datoer figurerer med flere og flere dage og uger sammenlignet med tidligere. Det er selvfølgelig et udtryk for, at der sker meget rundt om på skolerne, men det gør det vanskeligt at finde stævnedato for de arrangerende skoler. Her er GI’s holdning, at stævnearrangørerne bestemmer spilledatoen, ud fra et princip om, at det skal passe flest muligt skoler ud fra indmeldte datoer. Nogle gange kan det betyde for en deltagende skole, at elever fra en årgang ikke vil kunne deltage, fordi det fx er sammenfaldende med studiepraktik, studierejse el.lign. Det kan også betyde at en enkelt skole desværre ikke kan deltage.

Husk desuden at bevare den gode tone i dialogen om stævner. Stævnekoordinatorer og -arrangører arbejder frivilligt for at lave nogle gode stævnedage for vores elever. Husk desuden at den medfølgende idrætslærer bærer et ansvar overfor egne elever, da det er i skoleregi stævnerne afvikles, og de almindelige studieordensregler bør derfor gælde. Det er også årsagen til at alle hold skal have en medfølgende idrætslærer med.

GI-Regionerne

I mange år har der været afviklet kurser og regionsmøder ude i GI-regionerne, hvor regionssekretær har organisere og facilitere div. arrangementer. Vi kan dog se, at der de seneste år har været en betydelig nedgang i regionsaktiviteterne. Efter at have vendt emnet på den seneste generalforsamling, så har vi besluttet af GI-regionerne skal nedlægges. GI vil fortsat rigtig gerne støtte lokale aktiviteter for idrætslærerne.

I det følgende beskrives det hvordan man kan få støtte til lokale aktiviteter

 • Enhver idrætslærer kan tage initiativ til afvikling af et fagligt kursus.
 • Krav fra GI når der ønskes støtte til et kursus.
  1. Der sendes en ansøgning om støtte til kassér i GI forud for kurset. Ansøgningen skal indeholde et budget.
  2. Kurset udbydes til flere skoler i området.
  3. Kursusudbydende skole står for faktureringer til de deltagende skoler.
  4. Der støttes med op til 4000 kr. (underskudsgaranti).
 • Eksempel på underskudsgaranti ved et 4 timers kursus:
  Kursusudgifter: 3.500 kr. (honorar instruktør)
  1.200 kr. (transport instruktør)
  1.200 kr. (forplejning kursister)
  Udgifter i alt = 5.900 kr.
  Forventning om 12 kursister
  Kursistpris = 500 kr.
  Faktisk antal kursister bliver 10.
  GI dækker underskuddet for kursist 11 og 12

75-års jubilæum i Gymnasieskolernes Idrætslærerforening

Næste år fylder vores forening 75 års. Det skal naturligvis fejres – hvilket vi tænker at gøre på flere måder. Det skal bl.a. ske på GF-kurset, hvor vi ud over en fødselsdagsfest også håber at kunne lave et foredrag med fx Kasper Hjulmand eller Nikolaj Jakobsen. Det er også planen at der kommer nogle GI75-happenings i løbet af året, lige som der kommer et GISP-jubilæumsnummer med fokus på foreningen og idrætsfaget i fortid-nutid-fremtid.

Farvel til Gitte og Linda

Gitte Keinicke Staghøj og Linda Hejselbak Jensen har valgt at stoppe i GI-bestyrelsen. I bestyrelsen er det altid specielt når bestyrelsesmedlemmer stopper, for over årene tilbringer vi en hel del tid sammen. På foreningens vegne skal der lyde et stor TAK for indsatsen!
Gitte har siddet i bestyrelsen i 7 år, hvor hun de flest af årene har været kasserer. Der er en hel del administration forbundet med posten, hvilket ikke altid hører til de sjoveste arbejdsopgaver. Bl.a. har det været et stort arbejde at få styr på de mange forskellige stævnekontoer, som var blevet oprettet og som ikke fulgte de nye skærpede krav for foreningskontoer. Et andet område som Gitte har haft særligt interesse i, har været det politiske arbejde omkring idrætsfaget i gymnasieskolen, hvor der især i forbindelsen med reformen i 2017 var rigtig meget at gøre bl.a. med et foretræde for Uddannelsesudvalget på Christiansborg.

Linda har siddet i bestyrelsen i 3 år og var fra første dag klar på at gå i ”krig” med de mange forskellige arbejdsopgaver i bestyrelsen. Lindas store interesse for dans og området omkring idrætspsykologi, mindset og mental styrke har resulteret i mange spændende artikler i GISP som fx: ”Når Olympisk mindset og mental styrke møder gymnasieskolens idrætsundervisningen”, ”Fra forskelligheder til fællesnævner; når dans bygger bro mellem unge majoritets- og minoritetsgrupper” og ”Krop og bevægelse – et overset potentiale i forhold til at håndtere eksamensangst”. I GI-regi har Linda fortsat til opgave at afholde et én-dagskursus i præstations-psykologi såvel som et dansekursus på La Santa 🙂