Viden
13. maj 2022
Lisbeth Møller, Stine Aagaard Vangkilde og Trine Tvedebrink
Du kan her få inspiration til, hvordan træningsprojektet kan implementeres i forskellige undervisningsforløb inden for de tre færdighedsområder: Boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.

Træningsprojektet indbygget i en disciplin eller aktivitet

Mange idrætslærer har sikkert prøvet at gennemføre undervisningen i træningsprojektet med selve træningen som omdrejningspunkt. Dette kan f.eks. gennemføres som fællestræning i løb eller som individuelle træninger i timerne, hvor eleverne træner deres egen træning med selvvalgt fokus.
Fordelen ved dette er helt oplagt, at selve træning får et højt fokus, men samtidigt udelukker det i de fleste tilfælde forløbet fra eksamen.

Alternativt kan undervisningen i træningsforløbet lægges ind i et disciplinspecifikt undervisningsforløb, der dermed både kan komme til at indeholde tekniske og evt. taktiske elementer sammen med selve træningsdelen. Derved bliver det i højere grad muligt at bruge forløbet til eksamen.

Du kan her få inspiration til hvordan træningsprojektet kan implementeres i hhv. dancefit, crossfit og ultimate. I hvert disciplin finder du et forslag til et forløb.

Afrapportering af træningsprojektet

Afrapportering af træningsprojektet foregår ofte med en traditionel rapport. Der er imidlertid også muligt at udarbejde afrapporteringen som podcast, videoproduktion mm. I forbindelse med FIP-kurset 2022 blev udarbejdet denne powerpoint om alternative afrapporteringsformer.

Dancefit og træningsprojekt

Formål med forløbet
At udføre et træningsprogram over ca. 10 uger, hvor eleven opnår en målbar forbedring i udholdenhed (kondition og/eller styrke-udholdenhed) samt opfylder de rytmiske krav under udførelsen af dancefitserierne.
Formålet med forløbet er også at eleverne lærer at: Følge musikken, udføre øvelserne korrekt og med store bevægelser, udforme en serie der er hård nok til, at man opnår en bedre kondition og styrke-udholdenhed og opbygge serier, så det passer med takter og musik.

Indhold
I starten af forløbet udføres en interval-konditionstest før og efter forløbet (evt. Andersentest eller bib-test afhængig af hal). Desuden ddføres styrke-udholdenhedsøvelser før og efter forløbet (Antal til udmattelse: Burpees, squats, jumpsquats, planke (tid). Evt supplerende med ryg, mave og arme (antal))

Eleverne nedskriver en målsætning for deres sluttests. Ex. Jeg vil gerne kunne lave 10 burpees mere, 20 quats, osv…. + mål for at forbedre af konditionstest.
Desuden nedskrives en træningsplan med fokus på hvor ofte og hvor meget der træns

Hver uge afleveres/deles træningsplanen med læreren. Planen er nu opdateret med info om træningen: Hvordan gik det til den enkelte træning (Puls, længde på træningen, hvor mange serier, var serierne hårde nok, valgte du at ændre på noget, lavede du anden form for træning, skal det selvfølgelig også med)

Som afslutning udarbejdes en evaluering af forløbet med fokus på: Har du forbedret dine tests? Hvorfor og hvorfor ikke? Hvor meget har du trænet, hvordan har indholdet været (lang tid nok, ofte nok, hårdt nok osv) og hvordan stemmer det overens med dine testsresultater? Er du blevet bedre til rytme?

Produktkrav i forløbet
Eleverne udarbejder i forbindelse med forløbet: Én opvarmningsserie dvs. ikke for hård, 2 serier med kondition og udholdenhed.
En serie skal bestå af 8 gange 8 taktslag og som gentages musikken igennem: Dette kan være 2-4 blokke (dvs. små sammensætninger) af hver 2 gange 8 taktslag. Alle serier skal filmes og afleveres.

Se forløbsplan i Dancefit og eksempler på eksempler på Dancefitserier

Crossfit og træningsprojekt

Der skal i forløbet gennemføres et træningsprojekt over ca. 10 uger, hvor eleven opnår en målbar forbedring i kondition (generelt) og crossfit (idrætsspecifikt), samt tilegner sig færdigheder inden for crossfit af både teknisk og fysisk karakter.

Mål
Eleven skal kunne udføre nedenstående øvelser teknisk korrekt ud fra den skalering, der er nødvendig for den enkelte elev: Burpees, Push ups, Lunges, Squats, KB Squat, KB Thrusters, KB Clean & jerk, KB DL, KB Swings, KB Snatch, Wall walks, Rope climbs, Pull ups / Ring rows samt Sjipning

Eleverne skal desuden gennem forløbet opnår en målbar forbedring i udholdenhed, samt tilegner sig kendskab til og teknisk kunnen inden for øvelser i crossfit.
Sammensætte øvelser og reps i en hensigtmæssig sammenhæng i WODs.
Gennemføre øvelser og programmer i et forholdsvist højt tempo
Reflektere over egen praksis og koble teori og praksis sammen
Skalere op og ned i øvelser ud fra egne kompetencer og bliver udfordret der, hvor de er.
På baggrund af en start- og en sluttest skal eleverne være i stand til at reflektere over de opnåede resultater og forklare disse.

Indhold
Eleverne udfører en konditionstest før og efter forløbet (Bip test), udfører en idrætsspecifik test før og efter forløbet (Fight gone bad), nedskriver en målsætning for sluttests samt nedskriver en træningsplan

Hver uge deles træningsplanen med læreren. Planen indeholder detaljer om alle træningspas som f.eks.: Træningsvarighed, hvor hårdt det føles (Borg skala), primært fokus (bip-test eller crossfit-test), sekundært focus (teknisk træning, styrketræning og evt. andet)

Efter forløbet laves en evaluering af forløbet med fokus på: Har du forbedret dine tests? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvor meget har du trænet? Hvor målrettet har du trænet? Hvilken crossfit træningsform tiltalte dig mest? Er du blevet teknisk bedre til crossfit?

Hver elev udarbejder en kort videoaflevering med redegørelse og analyse af træningsprojektets forløb med afsæt i crossfit.

I grupper á 3-4 personer udfærdiges en WOD, hvor tekniske og fysiske elementer indgår, således at gruppen får vist deres kunnen inden for crossfit. Gruppen fremlægger sin WOD på klassen, hvor de instruerer de andre i tekniske elementer og forklarer mulige skaleringer til de forskellige øvelser, samt deltager aktivt sammen med de andre elever.

Læs mere om forløbsplan og ideer til øvelser

Ultimate og træningsprojekt

Forløbet gennemføres med et træningsprogram over 8 uger. Fokus vil være på udvalgte tekniske krav i spillet samt hvordan træning og kamp kan planlægges og udføres, så der sikres arbejde med høj intensitet.

Mål
Eleven skal opnå en målbar forbedring i konditionen samt opfylder de tekniske krav i udførelsen af ultimate.

Indhold
Der skal udføres en interval-konditionstest før og efter forløbet (f.eks. Andersentest eller bib-test). Intervaltest minder mest om løbemønstrene i ultimate. Desuden kan der som starttest laves Kill-drill øvelsen med 10 kast (se øvelseskataloget), hvor der tages tid + subjektiv måling af anstrengelse (eks. Borg-skala) og evt. filmes. Der kan laves en kvalitativ analyse af videoen før/efter.

En arbejdskravsanalyse af en ultimatespiller, der bruges som redskab for elevernes egne træningsplaner. Analysen kan have fokus på arbejd-pause-forholdet i spillet og gennem anvendelse af fysiologisk teori begrunde elevernes øvelsesvalg i selvtræningsmodulerne (modul 5-7).

Teknisk og taktisk mål: Beherskelse af baghåndskastet, beherskelse af pandekagegribning og tohåndgribning, udføre et cut og modtage discen i løb, pivotere og aflevere discen under pres, placering og bevægelse på banen og kunne gøre sig spilbar i kampsituationer, forståelse for og brug af mand-mand forsvar.
Der skal laves en rapport med målsætning for projektet, en træningsplan/et træningsprogram for træningen hjemme og et program for modul 5-7 (gruppevis), samt en træningsdagbog, hvor de udførte træninger noteres. Rapporten skal ligeledes indeholde en evaluering af slutresultatet og refleksion over effekten af træningen.

Læs mere om forløbsplan og ideer til øvelser