Regionssekretæren er bindeled mellem GI´s bestyrelse og de enkelte skoler i regionen, og man har rig mulighed for at præge det faglige og sociale liv i regionen. Hvert år på GI’s generalforsamlings-kursus afholdes et møde for alle regionssekretærer. Regionssekretærer kommer gratis med på GI’s Generalforsamlings-kursus. Der opfordres til, at man i de enkelte regioner etablerer en struktur, hvor regionssekretær-posten går på skift mellem regionens skoler (hvilket allerede er etableret flere steder). Man sidder typisk 2-3 år på posten. Ligeledes kan det være en fordel for kommunikationen og livet i regionen, hvis man etablerer en fælles kommunikations-platform – feks en facebook-gruppe for idrætslærere i regionen.

Det er vigtigt, at den afgående regionssekretær ved et skifte sætter den nye sekretær grundigt ind i arbejdet. Samtidig bedes sekretær-skift meddelt til GI’s Malte Trold Kirkegaard, så kontakt-oplysninger kan ændres.

Her kan du  hvilke skoler der hører til de enkelte regioner

Hvad laver en regionssekretær konkret?

 • Arrangerer mindre kurser (2-6 timer) for regionens idrætslærere. Eller hjælper andre i regionen med at arrangere kurser; feks ved at videreformidle oplysninger om støtte og erfaringer fra afholdte kurser.
 • Etablerer/vedligeholder mailliste for hele regionen og sender 1 gang årligt denne liste til akatmk@akat.dk.
  Er tovholder for kommunikationen i regionen via mail, facebook og lignende. Kommunikationen omhandler sociale arrangementer, kursusforslag, oversigt over forhold i regionen, vidensdeling osv.
 • Formidler beskeder fra bl.a. GI og fagkonsulenten ud til regionen.
  Arrangerer 1 årligt fagligt møde, feks i forbindelse med et spotkursus eller en lærerturnering og evt frokost/middag før mødet. Det foreslås som nævnt at der på disse møder feks hvert 2. år vælges en ny sekretær vha et rotations-princip.
 • Retter evt. i forbindelse med fagligt møde henvendelse til GI´s bestyrelse (http://www.emu.dk/modul/gis-bestyrelse) eller fagkonsulenten i idræt (http://www.emu.dk/modul/fagkonsulenten-idr%C3%A6t), gerne i god tid, så bestyrelsen har mulighed for at sende en repræsentant.

More om regionskurser

GI støtter med op til 4000 kr., så kursusprisen kan holdes nede. For at få pengene hertil bedes man kontakte kassereren i GI. Vi er alle interesserede i god efteruddannelse, og der går mange lærere rundt i landet med masser af ressourcer eller interesse i at arrangere kurser, som kan være til gavn for os alle. I regionen kan I netop selv bestemme hvad I vil have kurser i, hvem der skal stå for dem og hvor de skal foregå.

Kursus-informationer kommunikeres bredt ud på følgende måde:

 1. Skriv til hjemmesidens webmaster, Henrik Lindgaard Møller, på henriklm@me.com , når der skal være kursus i regionen. På den måde kommer kursus-information på GI’s hjemmeside.
 2. Samarbejd med eller ret henvendelse til nabo-regionssekretærer med information om kurser.
 3. Skriv kursus-information ud på GI’s fælles Facebook side samt evt jeres regionale Facebook side.