Hvad kan GI gøre for dig?

GI varetager idrætsfagets fagpolitiske interesser bl.a. gennem Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og forestår efteruddannelsen i idræt.

Endvidere modtager du 3 gange årligt medlemsbladet GISP (Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings SærPost) - et debat- og informationsblad, der bl.a. annoncerer relevante kursustilbud og bringer anmeldelser af nyudgivelser på idrætsområdet.

Bliv medlem