GI organiserer idrætslærere i gymnasieuddannelserne. Vi varetager idrætslærernes fælles interesser og styrker det kollegiale sammenhold.
Foreningen repræsenterer idrætslærerne under forhandlinger med offentlige myndigheder og i alle sager, der vedrører idrætsfaget i gymnasieskolen, på HF og andre ungdomsuddannelser.
— Bliv medlem af GI
Fakta: GI henvender sig til alle med en universitetsuddannelse i idræt og organiserer mere end 90% af alle idrætslærere i gymnasie- og hf-uddannelserne.