Som medlem af GI kommer du med i et fællesskab med langt de fleste af landets idrætslærere i ungdomsuddannelserne, hvor det er foreningens formål at varetage idrætslærernes fælles interesser og styrke det kollegiale sammenhold.

Medlemsfordele for dig

Som medlem af GI for du adgang til en lang række af fordele for dig som idrætslærer:

  • Rabat ved deltagelse i foreningens efteruddannelse
  • Gratis deltagelse i GI’s årlige generalforsamling og efterfølgende fest
  • Tidsskriftet GISP, der udkommer 3 gange årligt med bl.a. artikler relateret til idrætsundervisning.
  • Sociale aktiviteter og efteruddannelse i din region
  • Adgang til GI’s facebookgruppe
  • Adgang til GI’s dropbox
  • Deltagelse i GI’s kurser

Bliv medlem