Arrangementer
Kontaktperson
Lisbeth Møller
Nordfyns Gymnasium, tlf. 23956204, LK@nordfyns-gym.dk
Sebastian Kraft-Nielsen
Odense Katedralskole, tlf. 29434244, SE@odensekatedralskole.dk
GI indbyder til ultimateturnering 2024. Mixturneringen, hvor drenge og piger spiller på hold sammen.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er mandag d. 26. august 2024.
Puljeinddeling og stævnearrangører offentliggøres snarest herefter ved mail til alle deltagende skoler.
Hvis man ikke ønsker/har mulighed for at deltage i finalestævnet bedes dette meddelt til Lisbeth i forbindelse med tilmeldingen (gerne på mail LK@nordfyns-gym.dk).
Holdet/holdene ledsages af en idrætslærer, der har ansvaret for elevernes opførsel på og udenfor banen under stævnets afvikling.

Indledende stævner

Det opfordres til at de indledende stævner afvikles i uge 38 eller starten af uge 39, dog senest onsdag den 25. september.
Det er stævnearrangørerne, der sørger for hurtigst muligt at kontakte de øvrige skoler og finde den bedst mulige dato for sin pulje. Vi håber, at mange vil melde sig som stævnearrangør, også selv om ens egen skole ikke har de nødvendige faciliteter.

De tilmeldte hold spiller i samme række, hvor der er plads til alle niveauer. Det er dog muligt at fravælge deltagelse i finalestævnet. Husk at angive dette ved tilmeldingen, så der kan tages højde for dette ved puljeinddelingen.
Fra de indledende stævner går 16 hold videre til finalestævnet, inkl. et hold fra det arrangerende gymnasium.

Finalestævnet

Afholdes af sidste års vinder: Odder Gymnasium tirsdag d. 1. til onsdag d. 2. oktober (uge 40).
De første kampe spilles 1. dag mellem kl. 17 og 19, og alle hold overnatter på gymnasiet, hvor der vil være fuld forplejning (egenbetaling på ca. 225 kr. pr. elev) samt socialt samvær for alle om aftenen. Stævnet forventes færdigt senest kl. 15 på 2. dagen, og ligesom til de indledende stævner, er det god stil at blive og overvære finalen.

Vi gør opmærksom på, at stævnet er alkoholfrit!

Stævnegebyr

Der betales 750 kr. for deltagelse i stævnet uanset antal deltagende hold. Dette opkræves via elektronisk faktura til skolerne fra GI til foråret.

Stævneregler

Vi spiller efter regler tilpasset til gymnasiestævnerne, som er forsimplede i forhold til det internationale regelsæt.
Reglerne udsendes sammen med invitationen til de indledende stævner.

Følgende regler gælder for ultimatestævnerne:

 • 6 mod 6
 • 3 piger og 3 drenge på banen
 • Max. 10 spillere pr. hold pr. kamp
 • Dog max. 12 spillere i alt, dvs. man må have 2 oversiddere pr. kamp
 • Kampe til 9 point
 • Timecap på 20 minutter
 • Finalen spilles dog normalt til 9 uden timecap
 • Der afholdes spirit-cirkel efter hver kamp, hvor de to kaptajner evaluerer kampen med særligt fokus på fairplay
 • Banestørrelse: 30 x 70 m (men kan tilpasses efter forholdene, dog anbefales: længde på infield
  (afstanden mellem målzonerne) mindst 45 m, målzonen mindst 10 m).

Det pointeres, at alle stævner afvikles efter ovenstående regler, dog kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at lave lokale tilpasninger ved de regionale stævner. Disse ændringer aftales i samarbejde med stævneudvalget.

Øvrige oplysninger om ultimate

Følgende steder kan der findes inspiration til undervisning og forløb i ultimate:
Ultimate: C-niveau – Gymnasieskolernes Idrætslærerforening
Ultimate i undervisningen og ungdom – Ultimate – DFSU

Dansk Frisbee Sport Union vil gerne hjælpe med at finde instruktører, der kan komme ud på skolerne og undervise i ultimate, ligesom de kan være behjælpelige med at etablere kontakt til den nærmeste ultimateklub. Kontakt på gym-ultimate@dfsu.dk

Med venlig hilsen

Lisbeth Møller, Nordfyns Gymnasium, tlf. 23956204, LK@nordfyns-gym.dk
Sebastian Kraft-Nielsen, Odense Katedralskole, tlf. 29434244, SE@odensekatedralskole.dk

 

Tilmelding