Arrangementer
Kontaktperson
Birte Bengtsson
Tlf. 24660145, bb@toerring-gym.dk
Lisbeth Møller
Tlf. 23956204, lk@nordfyns-gym.dk
Ultimate er et spil for både piger og drenge. Ultimate er sjovt og giver god motion. Ultimate spilles på næsten alle gymnasier i Danmark.

TILMELDING

Tilmelding skal foretages af en af skolens idrætslærere og det er en betingelse for at deltage, at holdet/holdene ledsages af en idrætslærer, der har ansvaret for elevernes opførsel på og udenfor banen under stævnets afvikling.
Tilmeldingsfrist er torsdag den 1.september.
Puljeinddeling og stævnearrangører offentliggøres snarest herefter ved mail til alle deltagende skoler.
Hvis man ikke ønsker/har mulighed for at deltage i finalestævnet bedes dette meddelt til Birte i forbindelse med tilmeldingen (gerne på mail).

INDLEDENDE STÆVNER

De indledende stævner vil blive forsøgt sammensat, så de kan fungere som regionale mesterskaber med mindre præmier.
Det opfordres til at de indledende stævner afvikles i uge 38 eller starten af uge 39, dog senest onsdag den 28. september.
Det er stævnearrangørerne, der sørger for hurtigst muligt at kontakte de øvrige skoler og finde den bedst mulige dato for sin pulje.
Vi håber, at mange vil melde sig som stævnearrangør, også selv om ens egen skole ikke har de nødvendige faciliteter. Og husk der er mange ultimateklubber, der gerne stiller sig til rådighed med organisering og instruktører og evt. hjælp med baner.
De tilmeldte hold spiller i samme række, hvor der er plads til alle niveauer. Det er dog muligt at fravælge deltagelse i finalestævnet. Dette skal angives ved tilmeldingen, så der kan tages højde for dette ved puljeinddelingen.
Fra de indledende stævner går 16 hold videre til finalestævnet, inkl. et hold fra det arrangerende gymnasium.

FINALESTÆVNET

Afholdes på Sankt Annæ Gymnasium mandag d. 3. til tirsdag d. 4. oktober i uge 40.
De første kampe spilles 1. dag mellem kl. 17 og 19, og alle hold overnatter på gymnasiet, hvor der vil
være fuld forplejning (egenbetaling på ca. 225 kroner pr. elev) samt socialt samvær for alle om aftenen.
Stævnet forventes færdigt senest kl. 15 på 2. dagen, og ligesom til de indledende stævner, er det GOD STIL at blive og overvære finalen.
Vi gør opmærksom på, at stævnet er alkoholfrit!

STÆVNEGEBYR

Der betales 500 kr. for deltagelse i stævnet uanset antal deltagende hold. Dette opkræves via elektronisk faktura til skolerne fra GI til foråret.

STÆVNEREGLER

Vi spiller efter regler tilpasset til gymnasiestævnerne, som er forsimplede i forhold til det internationale regelsæt.
Reglerne sendes sammen med invitationen til de indledende stævner.
OBS! Disse regler kan sagtens afvige fra forsimplede regler i lærerbøger og andet ældre materiale, der bruges i undervisningen.

Følgende regler gælder for ultimatestævnerne:

 • 6 mod 6
 • 3 piger og 3 drenge på banen
 • Max. 10 spillere pr. hold pr. kamp
 • Dog max. 12 spillere i alt, dvs. man må have 2 oversiddere pr. kamp
 • Kampe til 9
 • Timecap på 20 minutter
 • Finalen spilles dog normalt til 9 uden timecap
 • Der afholdes spirit-cirkel efter hver kamp, hvor de to kaptajner evaluerer kampen med særligt fokus på fairplay
 • Banestørrelse: 30 x 70 m (men kan tilpasses efter forholdene, dog anbefales: længde på infield
  (afstanden mellem målzonerne) mindst 45 m, målzonen mindst 10 m).

Det pointeres, at alle stævner afvikles efter ovenstående regler, dog kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at lave lokale tilpasninger ved de regionale stævner. Disse ændringer aftales i samarbejde med stævneudvalget.

ØVRIGE OPLYSNINGER OM ULTIMATE

Følgende steder kan der findes inspiration til undervisning og forløb i ultimate:

Med venlig hilsen
Birte Bengtsson, Tørring Gymnasium, tlf. 24660145, bb@toerring-gym.dk
Lisbeth Møller, Nordfyns Gymnasium, tlf. 23956204, lk@nordfyns-gym.dk