GI henvender sig til alle med en universitetsuddannelse i idræt. GI er en forening, der organiserer mere end 90% af alle idrætslærere i gymnasie- og HF-uddannelserne.
GI varetager idrætsfagets fagpolitiske interesser bl.a. gennem Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og forestår efteruddannelsen i idræt. Endvidere modtager du 3 gange årligt medlemsbladet GISP (Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings SærPost) – et debat- og informationsblad, der bl.a. annoncerer relevante kursustilbud og bringer anmeldelser af nyudgivelser på idrætsområdet. Her på hjemmesiden finder derudover information og inspiration til brug inden for idrætsunderundervisningen.
Indmeldelse