GI henvender sig til alle med en universitetsuddannelse i idræt. GI er en forening, der organiserer mere end 90% af alle idrætslærere i gymnasie- og HF-uddannelserne.

Foreningens formål er at varetage idrætslærernes fælles interesser og styrke det kollegiale sammenhold. Som eksempler på nogle af foreningens arbejdsområder kan nævnes:

  • GI varetager forhold omkring medlemmernes arbejdssituation og trivsel, bl.a. problemer af pædagogisk og nedslidningsmæssig art samt idéformidling og distribution af projekter m.m.
  • GI har indflydelse på fagets indhold gennem et tæt samarbejde med gymnasieafdelingens fagkonsulent i idræt.
  • GI samarbejder med repræsentanter for de andre fag i gymnasieskolen, med idrætsorganisationer på såvel skole- som fritidsområdet og deltager i relevante konferencer.

Hvad kan GI gøre for dig?

GI varetager idrætsfagets fagpolitiske interesser bl.a. gennem Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og forestår efteruddannelsen i idræt.

Endvidere modtager du 3 gange årligt medlemsbladet GISP (Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings SærPost) – et debat- og informationsblad, der bl.a. annoncerer relevante kursustilbud og bringer anmeldelser af nyudgivelser på idrætsområdet.

Her på hjemmesiden finder derudover information og inspiration til brug inden for idrætsunderundervisningen.

Kort og godt om GI

I Gymnasieskolernes Idrætslærerforening findes en række platforme og links, som er særligt relevante for foreningens medlemmer. Nedenfor er der samlet de mest centrale links med en kort beskrivelse:

  1. Foreningens hjemmeside med vidensdeling, undervisningsforløb, kursuskalender, artikler, stævner og meget mere
  2. Dropbox til vidensdeling i GI; alle kan læse og downloade herfra. Hvis man vil uploade noget dertil (og det er alle velkomne til), så send til Louise eller Malte fra bestyrelsen.
  3. Regional aktiviteter. Landet er delt op i 13 regioner, og at der i disse regioner afholdes kurser, sociale sammenkomster, regionsmøder og ofte har regionen også sin egen kommunikations-platform. Oversigt over hvem der er regions-sekretær i DIN region kan ses her:
  4. Facebookgruppe med navnet ”GI – Gymnasieskolernes idrætslærerforening”; Denne gruppe er kun for medlemmer af GI – Alle må meget gerne gøre reklame for gruppen og medlemsskab af foreningen, så vi kan få endnu flere med til at vidensdele, diskutere osv.