Arrangementer
Kontaktperson
Malte Trold Kirkegaard
akatmk@akat.dk
26 99 69 84
Praktiske informationer
Dato:
15. Sep. - 17. Sep. 2021
Pris:
4.000 kr.
Deltagerantal:
120
Fra onsdag d. 15. september til fredag d. 17. september inviterer GI til kursus, generalforsamling og fest i helt nye rammer på BGI akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld.

Om kurserne

Udbuddet af kurser er sammensat således, at der er kurser i idrætsfagets tre færdighedsområder. I 2021 har vi igen valgt at lave seks kurser i alt, så der derved er to kurser fra hvert færdighedsområde. Ydermere kan der kun vælges langt kursus, dvs kursus fra onsdag til fredag med to kurser.
Som noget helt nyt, så udvider vi deltager-kapaciteten, så 2 af kurserne vil være dubleret, så der dermed er 4 kurser at vælge imellem i hver runde. Derved er kapaciteten helt oppe på 120 kursister.

Kurserne har fokus på at opøve kursisternes tekniske og taktiske færdigheder i den pågældende disciplin, herunder indgår et eksempel på et 9-timers forløb i disciplinen. Samtidig indgår teoretiske og eksamens-rettede elementer såsom teori-praksis-kobling, drejebog, faglige mål, bedømmelse/læringsprøve og eksamen.

Der vælges ét kursus fra runde 1 og ét kursus fra runde 2, dvs kursus A/B/C/D samt kursus E/F/G/H. Dog vælges ikke 2 x hip hop eller 2 x pickleball.

Vi glæder os til at mødes in real life og være praktiske og sociale sammen ?

Tilmeldingsstatus d. 19. april

Alle kurser er nu udsolgte. Ønsker du at komme på venteliste, kan du kontakte Malte Trold Kirkegaard.

Program for kurset – Runde 1

Kurserne er organiseret således, at man vælger ét kursus fra første runde (onsdag til torsdag) og ét kursus fra anden runde (torsdag til fredag), som det er skitseret i følgende oversigt: Klokkeslæt er foreløbige.

Onsdag d.15. september kl. 18.30 – 21.00 og torsdag d. 16. september kl. 8.30 – 12.00

 • Kursus A: Streetbasket
 • Kursus B: Akroyoga
 • Kursus C: Hip Hop
 • Kursus D: Pickleball
 • Aftenarrangement med møde med fagkonsulenten samt Bordcurlingturnering og Volleyball-hygge.
 • Der er værelses-check-in og aftensmad inden kl. 18.30. Mere præcist tidspunkt følger.

Streetbasket

Basketballkurset lægger op til, at man i undervisningen spiller basketball tre mod tre til én kurv, hvorfor spilvarianterne vil kredse om dette spil. Kurset vil fokusere på hvordan et basketballforløb med udgangspunkt i 3-mod-3 kan bygges op som eksamensfag på idræt C. På kurset gives konkrete bud på, hvad de faglige mål i et basketballforløb kunne være og bud på, hvordan disse mål kan evalueres i forbindelse med undervisningen. Endvidere fokuseres der på koblingen mellem teori og praktik i undervisningen.

På basketballkurset gives eksempler på en række konkrete øvelser og spil. Øvelserne er valgt således, at eleverne får mulighed for at arbejde med deres boldbeherskelse og specifikke basketballteknik – både individuelt og i samspil med andre. De valgte spilvarianter åbner muligheder for, at eleverne kan arbejde progressivt med deres spilforståelse og tekniske færdigheder.

Underviser: Morten Mahler Eriksen, Haderslev Katedralskole
Kursusleder: Gitte Keinicke Staghøj, GI

Akroyoga

Vil du gerne give dine elever mere selvtillid? Større tryghed ved berøring og bedre samarbejdsevner?

På kurset lærer du, hvordan man gennem en legende tilgang til bevægelse kan balancere med hinanden. Det kræver hverken erfaring med yoga eller akrobatik. Alle kan være med.

NEMT AT GÅ TIL
Kurset undervises med udgangspunkt i e-bogen ”Akroyoga i Gymnasiet”, som du får tilsendt. Så kan du og eleverne selv arbejde videre efter kurset. E-bogen indeholder bl.a.:

 • forløbsplan, didaktik, evaluering og drejebog
 • links til 9 instruktionsvideoer, så du ikke glemmer øvelserne
 • forklaring af de typiske udfordringer ved de enkelte øvelser
 • variationer så undervisningen kan tilpasses forskellige niveauer
 • masser af opvarmningsøvelser
 • afsnit omkring sikkerhed, kommunikation og samarbejde

Underviser
Simon Christian Larsen har siden 2016 levet af at undervise i akroyoga. Han underviser desuden i lindy hop swingdans, er uddannet thai yoga massage terapeut, og så er han ved at blive fysioterapeut – www.simonsakroyoga.dk.

Kursusleder
Linda Hejselbak Jensen, gglhj@greve-gym.dk

Hip Hop

Hiphoppen har sin oprindelse i New Yorks ghettoer i 1970’erne, hvor musik og kreativ bevægelse kom til at fungere som ventil for en generel utilfredshed med samfundets uligheder og afroamerikanernes vilkår. Hiphoppen er en rebelsk genre, der selv i dag rummer en aggression og frustration, der giver genren sit
karakteristiske udtryk. Der findes et utal af undergenre til hiphoppen; Old school, New school, Pop n’ Locking, Getto og Girly Getto er bare et par eksempler.

Hiphop har ikke som standarddans en bestemt række grundtrin. Derimod kan man tale om nogle basistrin, der er let tilgængelige, nemme at sammensætte og videreudvikle, og ikke mindst personliggøre for eleverne. I hiphoppen er det kun fantasien, der sætter grænser – den kan både danses solo, i par og små og store grupper. Kombinationen af individuel og gruppe fremstilling, giver et væld af muligheder i forhold til forskellige elevtyper og holdsammensætninger.

Dette kursus har fokus på at opbygge deltagernes personlige færdigheder på basis til let øvet niveau og skabe tryghed og sikkerhed i bevægelsen. Der gives eksempler på, hvordan eleverne kan arbejde kreativt med basistrin og koreografi, hvilke kan benyttes til eksamen eller til forløbsprøver.

Vi skal endvidere have et didaktisk fokus, hvor teori-praksis-koblingen kommer i spil. Der er mange muligheder for kobling af forskelligartet teori til forløbet i hiphop. Vi skal primært beskæftige os med hiphoppens historie og musikforståelse, men emner som teamdynamik og god koordination er også oplagte muligheder.

Materiale: Kurset tager udgangspunkt i ”Yubio idræt c+b”. Deltagere vil efter endt kursus modtage forslag til et 6 modulers forløb til idræt C inkl. faglig målbeskrivelse, forslag til teorikobling, eksempel på forløbsprøve samt drejebog. Der vil foruden blive lavet en bevægelsesbank i form af små videoklip, der kan fungere som inspiration for både underviser og elever.

Underviser: Camma Vår Svalholm, underviser i idræt og dansk på Marselisborg Gymnasium og Risskov Gymnasium. Danseinstruktør ved Sats og YO studios.

Kursusleder: Camilla Oulund Todsen, ct@ags.dk

PICKLEBALL – et nyt og sjovt netspil

Spillet Pickleball er den hurtigst voksende sportsgren i USA! Mens det i europæisk sammenhæng er et ganske nyt og relativt ukendt spil, så er det i USA til gengæld meget udbredt.

Spillet er en slags hybridsport indenfor ketsjerspil, da det kan siges at være en blanding af badminton, tennis og bordtennis – og spilles med en floorball-bold. Man spiller på en badmintonbane med nettet i tennishøjde og med et bat, der mest af alt minder om et strandtennisbat.

Der findes mange forskellige sider på nettet om pickleball. De er næsten alle fra USA. Prøv blot at søge på fx ”in2pickle”, ”primetime pickleball” eller ”pickleball channel” for at få en fornemmelse for spillet. Det er ganske langsomt også ved at brede sig i Danmark, og for nyligt er et egentligt nationalt forum blevet etableret: www.pickleballdenmark.com

Spillet fungerer glimrende som skolespil, da det er sjovt at spille og nemt at gå til for eleverne. Det er ikke så teknisk svært og heller ikke et specielt hurtigt spil. Langt de fleste skoler har i forvejen adgang til badmintonbaner og net – derfor kræver det blot en engangsinvestering i bat og bolde.

På kurset vil du blive undervist i Pickleballs grundlæggende teknik og taktik med fokus på doublespillet. Du vil lære de forskellige slag, der skal bruges i spillets forskellige faser. Du vil også få et bud på et 6-modulers forløb i Pickleball på C-niveau med faglige mål, forløbsprøve, drejebog og evalueringsredskab.

Underviser: Anders Bergholdt. Lektor ved Frederiksborg Gymnasium og HF i Idræt, spansk og samfundsfag. Medlem af og ambassadør for Pickleball Copenhagen
Kursusleder: Søren Friis, GI

Program for kurset – Runde 2

Torsdag d. 16. september kl. 13.30 – 16.30 og fredag d. 17. september kl. 9.00 – 12.00

 • Kursus E: Ultimate
 • Kursus F: Rytmisk opvarmning.
 • Kursus G: Hip Hop
 • Kursus H: Pickleball
 • Eftermiddags-arrangement: Generalforsamling kl 17.00
 • Aften-arrangement: Middag og dans med band

Ultimate

Ultimate er en oplagt sport i gymnasiets idrætsundervisning. Ultimate hører ind under færdighedsområdet boldspil, hvor det på mange måder minder om nogle af de store kaosspil som fodbold, håndbold og basketball. Dog er bolden uskiftet med en disc, hvilket giver nye udfordringer og muligheder for spillerne.

Spillet har høj fart og kræver samtidig også en god kondition, og selvom spillet er et kaosspil kan man med træning af forskellige typer kast og forskellige, overskuelige taktiske principper opnå et flydende spil med mange scoringer forholdsvis hurtigt. Ultimate er et holdspil, hvilket kræver, at hele holdet formår at arbejde sammen om at score, og fordi fysisk kontakt ikke er tilladt, er det muligt for drenge og piger at spille på samme hold.

Ultimate bygger på spillernes gensidige respekt. Spillerne dømmer selv hvis der opstår brud på reglerne (fejl) under spillet. Der er således ingen dommere og fair play er et vigtigt element i spillet.

Formålet med kurset er at give kursisterne viden og kunnen i forhold til teknik og taktik i ultimate.

I kurset vil der være fokus på, hvordan man kan opbygge et ultimateforløb på c-niveau med bl.a. faglige mål, inddragelse af teori, progression i øvelser og opbygning af en forløbsprøve i ultimate. Der vil blive arbejdet med tekniske færdigheder som forskellige typer af kast og fejlretning heraf, samt taktiske elementer i angrebs- og forsvarsspillet.

Underviser: Lisbeth Kjærgaard Møller, idrætslærer på Nordfyns Gymnasium og tidligere ultimatespiller på eliteniveau, med erfaring som træner på klubniveau og afholdelse af en lang række kurser i ultimate.

Kursusleder: Malte Trold Kirkegaard, GI

Rytmisk opvarmning og gymnastik gennem tiden

Alle kører et forløb i rytmisk opvarmning jf. bekendtgørelsen og mange sætter det i en udtrækningspakke til eksamen. Dette kursus er for dig, som ønsker at få pudset forløbet rytmisk opvarmning af – måske med en ny didaktisering og en opfriskning af de tekniske dimensioner.

Kurset har fokus på:

 • teknikken i de forskellige grundøvelser, så vurderingen og bevidstheden hos eleverne løftes videre fra, om de kan ramme takten i musikken. Derfor vil der være et fokus på fejlretning af fx hop og fejesving.
 • konkretisering af de faglig mål.
 • inspiration til sekvenser, hvor eleverne udvikler deres opvarmningsprogrammer.
 • inspiration til hvordan en eksamination i forløbet kan foregå.

Kurset vil også indeholde forslag til, hvordan man praktisk kan arbejde med gymnastikken gennem tiden fra Ling-gymnastik til i dag:

 • forslag til teoriinddragelse af gymnastikkens historie, herunder videosekvenser og øvelser, der viser gymnastikkens udvikling gennem tiden
 • forslag til hvordan forløbet kan løftes til B-niveau, specielt med fokus på teoriinddragelsen. Et eksempel kunne være en analyse af nedslag i historiske sekvenser ud fra Labans bevægelsesskema.

Kurset indeholder forløbsplan, inkl. teori og drejebog.

Undervisere: Niels Martin Vind og Christina Spanggaard, Fredericia Gymnasium
Kursusleder: Niels Martin Vind, nmvind@hotmail.com

Hip Hop

Hiphoppen har sin oprindelse i New Yorks ghettoer i 1970’erne, hvor musik og kreativ bevægelse kom til at fungere som ventil for en generel utilfredshed med samfundets uligheder og afroamerikanernes vilkår. Hiphoppen er en rebelsk genre, der selv i dag rummer en aggression og frustration, der giver genren sit
karakteristiske udtryk. Der findes et utal af undergenre til hiphoppen; Old school, New school, Pop n’ Locking, Getto og Girly Getto er bare et par eksempler.

Hiphop har ikke som standarddans en bestemt række grundtrin. Derimod kan man tale om nogle basistrin, der er let tilgængelige, nemme at sammensætte og videreudvikle, og ikke mindst personliggøre for eleverne. I hiphoppen er det kun fantasien, der sætter grænser – den kan både danses solo, i par og små og store grupper. Kombinationen af individuel og gruppe fremstilling, giver et væld af muligheder i forhold til forskellige elevtyper og holdsammensætninger.

Dette kursus har fokus på at opbygge deltagernes personlige færdigheder på basis til let øvet niveau og skabe tryghed og sikkerhed i bevægelsen. Der gives eksempler på, hvordan eleverne kan arbejde kreativt med basistrin og koreografi, hvilke kan benyttes til eksamen eller til forløbsprøver.

Vi skal endvidere have et didaktisk fokus, hvor teori-praksis-koblingen kommer i spil. Der er mange muligheder for kobling af forskelligartet teori til forløbet i hiphop. Vi skal primært beskæftige os med hiphoppens historie og musikforståelse, men emner som teamdynamik og god koordination er også oplagte muligheder.

Materiale: Kurset tager udgangspunkt i ”Yubio idræt c+b”. Deltagere vil efter endt kursus modtage forslag til et 6 modulers forløb til idræt C inkl. faglig målbeskrivelse, forslag til teorikobling, eksempel på forløbsprøve samt drejebog. Der vil foruden blive lavet en bevægelsesbank i form af små videoklip, der kan fungere som inspiration for både underviser og elever.

Underviser: Camma Vår Svalholm, underviser i idræt og dansk på Marselisborg Gymnasium og Risskov Gymnasium. Danseinstruktør ved Sats og YO studios.

Kursusleder: Camilla Oulund Todsen, ct@ags.dk

PICKLEBALL – et nyt og sjovt netspil

Spillet Pickleball er den hurtigst voksende sportsgren i USA! Mens det i europæisk sammenhæng er et ganske nyt og relativt ukendt spil, så er det i USA til gengæld meget udbredt.

Spillet er en slags hybridsport indenfor ketsjerspil, da det kan siges at være en blanding af badminton, tennis og bordtennis – og spilles med en floorball-bold. Man spiller på en badmintonbane med nettet i tennishøjde og med et bat, der mest af alt minder om et strandtennisbat.

Der findes mange forskellige sider på nettet om pickleball. De er næsten alle fra USA. Prøv blot at søge på fx ”in2pickle”, ”primetime pickleball” eller ”pickleball channel” for at få en fornemmelse for spillet. Det er ganske langsomt også ved at brede sig i Danmark, og for nyligt er et egentligt nationalt forum blevet etableret: www.pickleballdenmark.com

Spillet fungerer glimrende som skolespil, da det er sjovt at spille og nemt at gå til for eleverne. Det er ikke så teknisk svært og heller ikke et specielt hurtigt spil. Langt de fleste skoler har i forvejen adgang til badmintonbaner og net – derfor kræver det blot en engangsinvestering i bat og bolde.

På kurset vil du blive undervist i Pickleballs grundlæggende teknik og taktik med fokus på doublespillet. Du vil lære de forskellige slag, der skal bruges i spillets forskellige faser. Du vil også få et bud på et 6-modulers forløb i Pickleball på C-niveau med faglige mål, forløbsprøve, drejebog og evalueringsredskab.

Underviser: Anders Bergholdt. Lektor ved Frederiksborg Gymnasium og HF i Idræt, spansk og samfundsfag. Medlem af og ambassadør for Pickleball Copenhagen
Kursusleder: Søren Friis, GI

Generalforsamling og fest

Torsdag kl. 17.00 – fredag 01.00: Generalforsamling og efterfølgende fest med middag og dans med band ?
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening inviterer medlemmer af GI til Generalforsamling, middag og fest torsdag d. 10. september fra klokken 17.00.
Deltagelsen er gratis, men ønsker man overnatning koster det 300 kr, hvis man ikke er kursist på kurset. Hvis IKKE du er kursist sker tilmeldingen til generalforsamling via mail til akatmk@akat.dk.

Pris

Prisen er 4000,- kr som dækker hele opholdet fra onsdag til fredag – inklusiv kurser, forplejning og overnatning.

Ved indkvartering på enkeltværelse er der et tillæg på 1000,- kr. ialt. For kursister, der ikke er medlem af GI, er kursusprisen forhøjet med 1000,- kr ialt.
Medlemmer prioriteres over ikke-medlemmer i tilfælde af, at et kursus bliver overtegnet.

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er onsdag d. 25. august.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan man kontakte Malte Trold Kirkegaard fra GI’s bestyrelse, akatmk@akat.dk eller 26 99 69 84

 

Tilmelding