Arrangementer
Kontaktperson
Niels Martin Vind og Camilla Todsen
nmvind@hotmail.com og ct@ags.dk
Praktiske informationer
Dato:
13. Nov. 2024
Pris:
1.500 kr.
Deltagerantal:
25
Klatring er en idrætsdisciplin, der træner mange facetter; balance, styrke, smidighed, teknik og problemløsning. Flere og flere bevæger sig ud i at undervise i klatring, herunder har flere gymnasier også fået egne klatrefaciliteter. Derfor udbyder GI et klatrekursus i bouldering med fokus på hvordan et klatreforløb kan sammensættes, samt hvilke faglige mål der kan stilles på C- og B-niveau ift. bedømmelseskriterier. Vi vil samtidig gerne anbefale at bevæge sig ud i et klatreforløb, da oplevelsen er, at eleverne flytter sig relativt langt faglig set på 6x90 min., og selvom klatring er en individuel idrætsgren, kommer fællesskabet i spil når der skal løses problemer på forskellige ruter.

Faglige mål med kurset

 • At have en grundlæggende forståelse af bouldering som klatredisciplin.
 • At udvikle kendskab til, beherske og fremvise grundlæggende tekniske elementer indenfor klatring.
 • At kunne identificere og analysere diverse bevægelsestyper og -teknikker, og arbejde med dem
  praktisk.
 • At kunne redegøre for hoftens placering i forhold til grebets trækretning og føddernes placering.
 • At udvikle en større kropslig forståelse samt fysisk kapacitet.

Fokuspunkter i forløbet

 • Udvikle klatrefærdigheder med en legende tilgang.
 • Skabe kendskab til forskellige tekniske principper.
 • At kunne gøre brug af videoanalyser til at udvikle egne og andres færdigheder indenfor teknik, styrke og bevægelse.
 • Koble teori og praksis ved at klatre forskellige grader.
 • Forstå statiske og dynamiske bevægelsestypers funktion i klatring.
 • Kunne redegøre for betydningen af kroppens arbejde i forskellige positioner og koble det med
  gode bevægelsesmønstre.

Evaluering på baggrund af de faglige mål

 • Eleverne bedømmes løbende på deres teoretiske kunnen og refleksionsevne ift. det teoretiske koblet med det praktiske.
 • Eleverne bedømmes på det tekniske niveau, sværhedsgraden, samt den fremviste fysiske kapacitet.
 • Eleverne bedømmes på udførelsen af deres bevægelser med fokus på flow, dynamik og udviklingsevne.

Kursets indhold

På kurset gives også et bud på opbygning og indhold af 6 undervisningsmoduler á 90 min. varighed. Modulerne opbygges efter grundprincipperne:

 1. ‘Klatring: En stor del af lektionen vil være praktisk anlagt, hvor deltagerne vil være på væggen og træne forskellige klatreteknikker. Legende elementer og koncepter vil blive indarbejdet for at gøre træningen sjov og engagerende. Der vil være fokus på en høj volumen af klatring for at lægge grundlaget for gode bevægelsesmønstre.
 2. Basics: Basics er de ting som ligger til grund for en ”dygtig” klatrer. Hvis man kan få styr på disse, er man godt på vej: fodteknik, bevægelse (trækretning, hoftens placering og bevægelsesoptimering) samt flow.

Praktisk information

Dato: 13.11.2024 fra kl.10.00-15.30
Sted: Kolding klatreklub, Dalbygade 40N, Halindgang ved 40U, 6000 Kolding
Pris: 1.500 kr. for medlemmer (2.000 kr. for ikke-medlemmer)
Tilmelding: Tilmeldingsfrist er den 1/10-24 efter princippet om først til mølle (der er plads til 25 kursister på kurset)
Kursusleder: Niels Martin Vind (nmvind@hotmail.com) og Camilla Todsen (ct@ags.dk)
Undervisere: Frede Rudolf og Leon Burke.

Frede Rudolf er en af Danmarks mest talentfulde klatrere og har et imponerende track record med hele syv DM-titler, hvoraf fire er guld. Han ser klatring i alle dens former som en passion. I de senere år har Frede påtaget sig rollen som cheftræner i Kolding Klatreklub, hvor han driver hold med fokus på bevægelse og empirisk baseret træning. Frede er ikke bare en dygtig klatrer, han er også en engageret underviser med en genial tilgang til træning og en uovertruffen energi, der smitter.

Leon Burke er ikke bare en passioneret klatrer, han er også en erfaren og dygtig instruktør. Leon har dedikeret utallige timer til sporten. Han har et ekstremt højt fagligt niveau og har en masse undervisningserfaring. Som instruktør er Leon kendt for sin evne til at formidle på en letforståelig og engagerende måde. Han har en unik evne til at skabe et positivt og støttende læringsmiljø, hvor alle føler sig velkomne, trygge og motiverede til at udfordre sig selv.

Tilmelding