Arrangementer
Kontaktperson
Katrine Dam Madsen
dm@stenhus-gym.dk
31690744
Praktiske informationer
Dato:
11. Sep. - 13. Sep. 2024
Pris:
4.500 kr.
Deltagerantal:
120
Fra onsdag d. 11/9 til fredag d. 13/9-24 inviterer GI igen til kurser, generalforsamling og fest på BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld.

Om kurserne

Udbuddet af kurser er sammensat således, at der er 5 praktiske kurser i idrætsfagets tre færdighedsområder. Man vælger sig som tidligere ind på 2 kursusrunder. Som noget nyt kan man i år vælge én kursusrunde med 2 teoretiske kurser af 3 timers varighed, så man modtager undervisning i et praktisk kursus (6 timer) og 2 teoretiske kurser (2 x 3 timer). Der er i år ikke mulighed for blot at melde sig til en del af kurset, men man er som medlem af GI som altid velkommen til blot at tilmelde sig generalforsamling, middag og fest torsdag aften.

Der er på kurset en deltager-kapacitet på 120 kursister, da vi dublerer 2 af kurserne, og
derved bliver der 4 kurser at vælge imellem i hver runde.

De praktiske kurser har fokus på at opøve kursisternes tekniske og taktiske færdigheder i den pågældende disciplin, herunder indgår et eksempel på et 9-timers forløb i disciplinen. Samtidig indgår teoretiske og eksamens-rettede elementer såsom teori-praksis-kobling, drejebog, faglige mål og bedømmelse/læringsprøve.

De teoretiske kurser har som fokus at bidrage med ny viden eller nye perspektiver på, hvordan et specifikt fagligt emne kan indgå i den teoretiske undervisning. Her vil også være eksempler på, hvordan et teoretisk forløb i det faglige emne kan se ud.

Kurserne er organiseret således, at man vælger ét kursus fra første runde (onsdag til torsdag) og ét kursus fra anden runde (torsdag til fredag), som det er skitseret i følgende oversigt: Klokkeslæt er foreløbige.

Der vælges ét kursus fra runde 1 og ét kursus fra runde 2, dvs kursus A/B/C/D samt kursus E/F/G/H. Det er ikke muligt at vælge det samme kursus i begge runder. Du kan altså ikke få eksempelvis kickboxing 2 gange.

Pris og tilmelding

Prisen er 4500,- kr som dækker hele opholdet fra onsdag til fredag – inklusiv kurser, forplejning og overnatning.

Ved indkvartering på enkeltværelse er der et tillæg på 1000,- kr. i alt.
For kursister, der ikke er medlem af GI, er kursusprisen forhøjet med 1500,- kr.
Medlemmer prioriteres over ikke-medlemmer i tilfælde af, at et kursus bliver overtegnet.

Foreningen vil gerne invitere medlemmer af GI til Generalforsamling, middag og fest torsdag d. 12. septembert fra klokken 17.00.

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 20. august 2024

Vi glæder os til at se jer 🙂

Program for kurset – Runde 1

Onsdag d.11. september kl. 18.30 – 21.00 og torsdag d. 12. september kl. 8.30 – 12.00

 • Kursus A: Basketball
 • Kursus B: Salsa
 • Kursus C: Kickboxing
 • Kursus D: Moderne dans/performance
 • Aftenarrangement med møde med fagkonsulenten samt Bordcurlingturnering og Volleyball-hygge.

Basketball

Har du også oplevet at resultatet af undervisningsforløb i basketball ender mere som en stafet blandt kyndige boldspiller, end et holdspil hvor alle elever, uanset færdighedsniveau, har en funktion?
Dette kursus i inkluderende boldspilsundervisning i basketball, viser hvordan det er muligt at skabe en boldspilsundervisning,
som øger læringspotentialet for alle – uanset tidligere erfaring med et boldspil.

Formål
Formålet med dette kursus er at vise, hvordan vi, ved hjælp af pædagogiske og didaktiske tiltag, flytter orienteringen fra konkurrence til deltagelse. Vi bygger tilgangen på tanken om mestringsklima, hvorunder vi har fokus på proces, fællesskab, samarbejde, kommunikation og anerkendelse blandt eleverne.
Du vil med andre ord blive introduceret til en inkluderende boldspilsundervisning, og hvordan det kan udspille sig i forbindelse med basketball. Kurset vil foregå i hallen og vise, hvordan vi arbejder med nær kobling mellem teori og praksis.
Du bliver på kurset præsenteret for de væsentligste elementer af vores undervisning, samt tiltag som imødekommer de dilemmaer og udfordringer, en sådan tilgang også medfører.

Undervisere
Esben Grunnet Hansen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Odense
Thomas Zaremba Andersen, Slagelse Gymnasium

Salsa (Rueda de Casino)

Salsa Rueda de Casino er en sjov og energisk gruppedans fra Cuba, hvor danserne står parvis i en cirkel og udfører forskellige trin og figurer. Ud over at det er en sjov og udfordrende dans, så er det en stor fordel, at ALLE kender deres trin til de enkelte figurer, og derfor ikke ”behøver” at føre eller blive ført.

Dansen bliver styret af en ’caller’, som leder de øvrige dansere igennem salsaens forskellige trinkombinationer og skift, ved at råbe navnene på de figurer, som danserne skal udføre undervejs. På den måde styrer ’calleren’ dansens forløb med sine kald, og sørger for, at alle par kommer rundt i kæden og får danset med de andre. Dansen skaber ofte grin, godt humør og gode relationer, og mange af figurerne kan desuden bruges i almindelig pardans på et mere ordinært dansegulv.

På dette kursus er der fokus på at udvikle deltagernes grundlæggende egenfærdigheder i dansen og samtidig introduceres der også til, hvordan eleverne selv kan arbejde med grundtrin og figurer samt undervise hinanden i disse.

Underviser
Henrik Søgaard Hansen, underviser i idræt og matematik på Sct. Knuds Gymnasium i Odense.

Kickboxing

Gennem praktisk egen-erfaring får deltagerne indsigt i de mange muligheder, der findes i kickboxing. Ligeledes vil kurset målrettes, hvordan man som underviser kan strukturere et forløb på enten c- eller b-niveau.

Kickboxing-kurset er designet til gymnasie- lærere, der ønsker at udforske og forbedre deres kropbeherskelse, samarbejdsevner og forståelse for kickboxing, således de er bedre klædt på til at undervise eleverne. Gennem en kombination af teoretisk viden og praktisk træning vil deltagerne blive introduceret til grundlæggende teknikker, ideelle bevægelser og principperne bag slag, spark og undvigelser inden for kickboxing.

Underviser
Lars Krusaa, træner og sportskonsulent, startede i 1983 som aktiv kickbokser og træner. Alle årene har han været tilknyttet Zen-To. Som aktiv kickbokser deltog han bl.a. ved EM og VM, og i 1999 startede han som landstræner i fuldkontakt

Kursusleder
Casper Falborg Nordström

Moderne dans, Labans bevægelseslære og koreografiske principper, der KAN ende i en Performance

Moderne dans er en kropslig udtryksform, der giver plads til individet og oplevelsen af, at alle kan danse.

”We are all of us, unique – each a unique pattern of creativity and if we do not fulfill it, it is lost for all time” (Martha Graham, pioner inden for moderne dans).

Stilarten er en kropslig udforskning af udtryk, følelser, åndedrættet og gulvet, som ikke kræver nogen dansemæssig baggrund. Kun nysgerrighed, åbenhed og en legende tilgang til bevægelser og udtryk, så alle kan deltage på kurset.

Vi kommer til at udforske Labans BESS koncept gennem en kreativ tilgang og bruge det som en konkret ramme. Du får derfor et øvelseskartotek og der gives eksempler på didaktisk progression baseret på moderne dans og Labans bevægelseslære. Derudover kommer vi til at arbejde med de koreografiske principper, som er et konkret og effektfuldt redskab i skabelsen af en performance. Dette kan direkte overføres til et forløb under færdighedsområdet musik og bevægelse.

Faglige mål for eleverne

 • Bevægelsesglæde, hvor eleverne gennem frie og kreative bevægelser oplever at kunne udtrykke sig kropsligt uden at føles sig forkert.
 • Øget kropsbevidsthed, hvor udtryk og følelser mærkes i bevægelserne.
 • Gruppedynamiske arbejde i kreative og skabende processer
 • Mulighed for fremvisning enten gennem en performance eller som videoevaluering af forløbet.

Underviser
Marie Mansachs, underviser på idrætsstudiet ved KU i kropsbasis, dansens stilarter og performanceforløb. Underviser på Københavns Professionshøjskole, herunder fysioterapeut- og jordemoderuddannelsen, samt Uddannet Danse – og Bevægelsesterapeut.

Program for kurset – Runde 2

Torsdag d. 12. september kl. 13.30 – 16.30 og fredag d. 13. september kl. 9.00 – 12.00

 • Kursus E: Flagfootball
 • Kursus F: Kickboxing
 • Kursus G: Moderne dans/performance
 • Kursus H: Teoretiske kurser
 • Eftermiddags-arrangement: Generalforsamling kl 17.00
 • Aften-arrangement: Middag og dans med band

Flagfootball

Flagfootball er et spil, der vokser internationalt og som netop er tilføjet til OL programmet i 2028.

En af fordelene ved spillet i undervisningssammenhæng er at få har stiftet bekendtskab med sporten – og dermed starter alle på nogenlunde samme niveau. Spillet kræver, at alle på holdet er aktive, og derfor er der god mulighed for at aktivere alle – uafhængigt af niveau.

Spillet har desuden et væsentligt taktisk element, så det er muligt at inddrage eleverne i opbygning af spilkoncepter – og dermed tage væsentlig del i taktikken. På kurset vil det blive introduceret, hvordan man kan skabe elevinddragelse gennem holdinddeling og eksempler på kobling mellem teori og praksis.

Kurset vil først og fremmest være rettet mod undervisning på C-niveau. Der er fokus på at udvikle grundlæggende teknik i forbindelse med at kaste og gribe men også med fokus på ruteløb og løbemønstre samt taktik og samarbejde.

Formål med kurset er at arbejde med læringsmål

 • De tekniske færdigheder i forbindelse med at kaste og gribe en amerikansk fodbold?
 • De tekniske færdigheder i forbindelse med løberuter.
 • At man får en vis forståelse for reglerne i spillet samt de mest brugte udtryk
 • Hvordan man kan opbygge et forløb i flagfootball med et højt aktivitetsniveau.
 • Hvordan man kan inddrage eleverne i spilopbygning og taktikker.
 • Hvordan kan man tilrettelægge en forløbsprøve?

Underviser
Jonas Bo Hansen, Idrætslærer på Frederikssund Gymnasium og landsholdsspiller i flagfootball.

Kickboxing

Gennem praktisk egen-erfaring får deltagerne indsigt i de mange muligheder, der findes i kickboxing. Ligeledes vil kurset målrettes, hvordan man som underviser kan strukturere et forløb på enten c- eller b-niveau.

Kickboxing-kurset er designet til gymnasie- lærere, der ønsker at udforske og forbedre deres kropbeherskelse, samarbejdsevner og forståelse for kickboxing, således de er bedre klædt på til at undervise eleverne. Gennem en kombination af teoretisk viden og praktisk træning vil deltagerne blive introduceret til grundlæggende teknikker, ideelle bevægelser og principperne bag slag, spark og undvigelser inden for kickboxing.

Underviser
Lars Krusaa, træner og sportskonsulent, startede i 1983 som aktiv kickbokser og træner. Alle årene har han været tilknyttet Zen-To. Som aktiv kickbokser deltog han bl.a. ved EM og VM, og i 1999 startede han som landstræner i fuldkontakt

Kursusleder
Casper Falborg Nordström

Moderne dans, Labans bevægelseslære og koreografiske principper, der KAN ende i en Performance

Moderne dans er en kropslig udtryksform, der giver plads til individet og oplevelsen af, at alle kan danse.

”We are all of us, unique – each a unique pattern of creativity and if we do not fulfill it, it is lost for all time” (Martha Graham, pioner inden for moderne dans).

Stilarten er en kropslig udforskning af udtryk, følelser, åndedrættet og gulvet, som ikke kræver nogen dansemæssig baggrund. Kun nysgerrighed, åbenhed og en legende tilgang til bevægelser og udtryk, så alle kan deltage på kurset.

Vi kommer til at udforske Labans BESS koncept gennem en kreativ tilgang og bruge det som en konkret ramme. Du får derfor et øvelseskartotek og der gives eksempler på didaktisk progression baseret på moderne dans og Labans bevægelseslære. Derudover kommer vi til at arbejde med de koreografiske principper, som er et konkret og effektfuldt redskab i skabelsen af en performance. Dette kan direkte overføres til et forløb under færdighedsområdet musik og bevægelse.

Faglige mål for eleverne

 • Bevægelsesglæde, hvor eleverne gennem frie og kreative bevægelser oplever at kunne udtrykke sig kropsligt uden at føles sig forkert.
 • Øget kropsbevidsthed, hvor udtryk og følelser mærkes i bevægelserne.
 • Gruppedynamiske arbejde i kreative og skabende processer
 • Mulighed for fremvisning enten gennem en performance eller som videoevaluering af forløbet.

Underviser
Marie Mansachs, underviser på idrætsstudiet ved KU i kropsbasis, dansens stilarter og performanceforløb. Underviser på Københavns Professionshøjskole, herunder fysioterapeut- og jordemoderuddannelsen, samt Uddannet Danse – og Bevægelsesterapeut.

To teoretiske kurser på årskurset

Der vil til årets kursus være mulighed for at vælge et teoretisk kursus i runde 2. Det teoretiske kursus vil bestå af to mini-kurser – henholdsvis:

 1. Sport og politik om torsdagen (tre timer)
 2. Anvendt sportspsykologi om fredagen (tre timer).

Teoretisk kursus del 1: Sport og politik
Drop de fromme idealer: Sport er politik – og det kommer ikke til at ændre sig.
Dette mini-kursus vil præsentere et teoretisk forløb inden for den humanistiske og samfundsvidenskabelige del af idrætsfaget. Der vil således være fokus på både den historiske udvikling siden 1936, hvor Adolf Hitler gjorde OL i Berlin til de første såkaldte megaevent indenfor sporten, frem til de nutidige politiske diskussioner om bl.a. problematikkerne ved at af afholde VM i fodbold i Qatar og Saudi Arabien eller om vi skal lade krigsførende nationer som Rusland og Belarus deltage i international sport.
Forløbet og kurset bygger på litteratur i form af både artikler, podcastsudsendelser, TV-klip fra olympiske ceremonier og brudstykker af bogen ”Med Kroppen Ind i Kulturen” af Hans Bonde og Stanis Elsborg og vil inddrage begreber som soft power, smart power, sportswashing, modpolitik, politikmonopol og overpolitisering.
Der vil ligeledes være ideer til hvordan man får koblet idrætshistorie/-politik ind i forløb på idræt C-niveau og interessante vinkler ift. SRP-opgaver.

Underviser
Andreas Juul Ingvartsen, underviser i idræt og samfundsfag og derudover vært på podcastserierne ”De olympiske leges politiske dimension” og ”Sport og Modpolitik”, samt redaktør på undervisningsplatformen www.idrætshistorie.dk.

Teoretisk kursus del 2: Anvendt sportspsykologi i idræt C og B

Formål med kurset
De seneste år, er der sket store udviklinger indenfor det sports- og præstationspsykologiske område, og en del af det idrætsteori mange af os tidligere har undervist i, er forældet.
Er du mon fagligt ajour, så du kan undervise dine elever med ro i sindet?
På dette kursus bliver du fagligt opdateret på nyeste teori indenfor det sports- og præstationspsykologiske felt, og du får undervisningsmateriale med hjem lige til at bruge på dit idræt C eller B hold, der kan anvendes indenfor alle tre færdighedsområder.

Indhold
Du vil blive introduceret til hvordan de teorier og metoder som Team Danmarks sportspsykologiske konsulenter arbejder med, kan anvendes i din idrætsundervisning. Indholdet vil være bygget op omkring Team Danmarks danske sportspsykologiske model hvor vi især vil komme omkring præstationspsykologisk teori; herunder metoder til at eleverne udvikler mental styrke i vigtige præstationsøjeblikke. Du vil yderligere få bud på hvordan eleverne kan arbejde med målsætninger, konstruktive evalueringer, koncentration, indre dialog, stresshåndtering, visualisering og udformning af ”Game plan”.

Kurset indeholder teori og metoder, der kan styrke dine elevers individuelle såvel som teammæssige udviklingsprocesser. Du vil også kunne bruge en stor del af indholdet i din egen idrætspraksis eller daglige klasserumsledelse i et bredere perspektiv.
Dagen vil være en vekselvirkning mellem teori og mindre praksisøvelser undervejs, så du selv på egen krop får afprøvet en del af teorien og metoderne.

Jeg håber at vi ses til en sjov og lærerig dag.

Underviser
Linda Hejselbak Jensen, idrætslærer og eliteidrætsmentor på Greve Gymnasium. Selvstændig coach, bevægelsesterapeut og foredragsholder i firmaet www.moveandbemoved.dk. Jeg er efteruddannet af Team Danmarks præstationspsykologiske konsulenter på DIFs kursus coach2, Team Danmarks Lifeskills koncept og senest i Anvendt Sportspsykologi i præstationskontekster ved Learning talent and sport, SDU. Se evt. mere

Tilmelding