Arrangementer
Kontaktperson
Jakob Gøricke og Dan Mikkelsen
JG@odder-gym.dk
GI inviterer hermed til basketturneringen 2023/2024

Rækker

Basket A
For dem der gerne vil konkurrere mod de bedste. Det anbefales af de fleste på holdet har indgående kendskab til spillet.

Tilmelding til DM i gymnasiebasket A skal ske inden fredag i uge 40
Det tilstræbes, at de indledende stævner afvikles inden fredag i uge 50.
Finalestævnet afvikles i løbet af januar eller februar. Nærmere info efter de indledende stævner er afviklet.

Basket B
For dem der har glæden ved spillet i højsædet, men ikke nødvendigvis har den store erfaring.

Tilmelding til B rækken skal ligeledes ske inden fredag i uge 47.
B rækken afholder ikke et samlet nationalt finalestævne, men afholder regionale stævner, som skal være afviklet inden udgangen af februar. Puljerne sammensættes af stævneudvalget.

Tilmelding

Ved tilmelding anføres:
Drenge eller pigehold.
Hold niveau (A eller B) (hver skole kan kun tilmelde ét hhv. drenge- og pigehold i A rækken).
Om man:

  • kan afholde stævne.
  • måske kan afholde stævne.

For at afholde stævne skal man have mindst 2 basketbaner, men de behøver ikke at være i fuld størrelse.
Hvis man på skolen ikke har egnede baner, kan man søge stævnekoordinatorerne om penge til at afholde stævnet i andre idrætsfaciliteter. Ligeledes kan man, hvis man ikke kan finde kvalificerede dommere internt, søge stævnekoordinatorerne om betaling af eksterne dommere. Vi opfordrer på det kraftigste til, at så mange som muligt melder sig til dette og bidrager solidarisk til afviklingen af disse stævner (ellers kan det simpelthen ikke lade sig gøre :o)

Spilleregler

Et hold består af max. 10 spillere (spillerne må kun deltage på skoleholdet i 3 år, hvilket fortolkes som at ingen 4G Team Danmark spillere må deltage).

Der afleveres holdkort forud som afleveres ved dommerbordet forud for kampstart. Holdkort kan downloades her.
Alle spillere skal bære ens spilledragt med tydeligt nummer på ryggen.
Der spilles 4 perioder på hver 7 minutters effektiv spilletid.
Ingen spiller må være inde i samtlige perioder, dvs. max. 3 perioder pr. spiller.
Der spilles efter de internationale basketballregler. Disse kan findes i Dansk Idrætslærerforenings Regelsamling” side 9-99, og nyheder findes på www.dbbf.dk.
Disse regler sikres overholdt i samarbejde mellem dommer og dommerbord. Dommerbordet fører protokol, som kan downloades her.

Det er op til den enkelte arrangør af et stævne at afstikke særregler, som kan være begrundet i faciliteternes begrænsning eller særlige pædagogiske hensyn. Fx vil en manglende 3-pointlinie, betyde at der ikke kan laves 3-pointscoringer. Hvis der er ingen eller lille afstand til væggen ved side- og baglinje, må der ikke dækkes tæt op ved indkast. På lille bane bruges der ikke tilbagespilsregel. Særregler meddeles de deltagende skoler og dommere, inden stævnet starter. Ved B-stævnerne kan der – af hensyn til planlægning af turneringsprogram – spilles med løbende tid bortset fra de sidste 2 minutter.

Ved pointlighed mellem to eller flere hold i en pulje er først indbyrdes kamp afgørende, dernæst målforskel og sidst flest scorede point.

Det er en betingelse for at deltage, at det er en af skolens idrætslærere, der ledsager holdet og har ansvaret for elevernes opførsel på og udenfor banen under stævnets afvikling.
Det er op til den enkelte arrangør at skaffe dommere og hjælpere ved dommerbordet til kampene. Dommerbordet kan fx bemandes med spillere fra de oversiddende hold.

Idrætslærere og basketinteresserede elever kan langt hen ad vejen klare den opgave frivilligt og pædagogisk uden omkostninger for turneringen.

De deltagende skoler afholder selv rejseudgifter.

Vi glæder os til en masse fede basketkampe i år!

Tilmelding