Arrangementer
Kontaktperson
Anne Tune
Nordfyns Gymnasium
AT@nordfyns-gym.dk
tlf. 51899768
Rasmus Snitkjær
Vestfyns Gymnasium
rs@vestfyns-gym.dk
tlf. 29904114
GI inviterer til Gymnasieskolernes Fodboldturnering 2024

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er den 16. august 2024.
Hver skole kan deltage med ét drenge- og ét pigehold.

Stævnegebyr

Der betales 750 kr. for deltagelse pr. hold. Gebyret bliver opkrævet via elektronisk faktura til skolerne fra GI til foråret. Gebyret dækker alle udgifter til baneleje og dommerudgifter.

Indledende runder

De indledende stævner afvikles indenfor uge 36 til senest onsdag i uge 40.

Finalestævnet afvikles i uge 41 og afholdes af sidste års vinder af turneringen på henholdsvis drenge- og pigesiden. Vinderne af de indledende runder kvalificerer sig til finalestævnet. Hvis man ikke ønsker/har mulighed for at deltage i finalestævnet bedes dette meddelt til Anne i forbindelse med tilmeldingen (at@nordfyns-gym.dk).

Det er stævnearrangørerne, der hurtigst muligt sørger for at kontakte de øvrige skoler og finde den bedst mulige dato for sin pulje. Vi håber, at mange vil melde sig som stævnearrangør, også selv om ens egen skole ikke har de nødvendige faciliteter og man er nødsaget til at leje baner. Såfremt ingen af de tilmeldte skoler i en region melder sig som stævnearrangører tillader udvalget at udpege en koordinator, der herefter er ansvarlig for at kontakte kollegerne fra de øvrige tilmeldte skoler i regionen, med henblik på at få fastlagt tid og sted for det indledende stævne.

Regler

Kampene spilles efter DBU’s regler dog med følgende undtagelser:

  • Et hold består af 16 spillere under ledelse af en idrætslærer.
  • Af hensyn til regionsstævnernes gennemførelse på en enkelt dag, tilfalder det stævnearrangørerne at tilpasse spilletiden i den enkelte kamp til det totale antal af kampe på kampdagen, dog tvunget halvlegsskifte og halvlege á 2 x 10 minutters spilletid som minimum.
  • Ubegrænset antal udskiftninger mellem de deltagende spillere.
  • Point: 3 point for vunden kamp, 1 point for uafgjort. Ved pointlighed i puljekampe:
  1. indbyrdes kamp.
  2. mål-difference i indbyrdes kamp.
  3. mål-difference mellem egne scorede mål og mål scorede mod holdet.
  4. flest scorede mål.
  5. lodtrækning / evt. omkamp.

Ved uafgjort i semifinale/finalekampe spilles 2×5 min omkamp og efterfølgende straffespark.
Dommere er enten lærere eller sorte dommere. Der opfordres til, at man undlader at lade elever dømme kampene.

Tilmelding