Arrangementer
Kontaktperson
Kristina Crone
KC@ribekatedralskole.dk
Benni Johanson
BJ@ribekatedralskole.dk
GI inviterer hermed til håndboldturnering 2023

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er fredag d. 6. oktober. Af hensyn til planlægning af turneringsplanen kan for sent tilmeldte ikke forvente at kunne deltage. Regionsstævnerne skal afholdes inden d. 8. december – finalestævnet forventes afholdt i januar/februar.

Hver skole kan deltage med drengehold og pigehold. Desuden oplyses om den enkelte skole kan arrangere et regionalt stævne.

Stævnegebyr

Der betales 750 kr. for deltagelse pr. hold. Gebyret bliver opkrævet via elektronisk faktura til skolerne fra GI. Gebyret dækker alle udgifter til halleje og dommerudgifter. GI’s stævnepulje dækker også forplejning under stævnet, typisk en sandwich og en sodavand samt kaffe og evt. kage på stævnedagen. Den enkelte skole afholder selv udgifter til transport.

Spilleregler

Stævneafholdende skole fastsætter selv kampvarighed – som minimum dog 2 x 10 spilminutter med 1 minuts pause (hurtigt halvdeleskifte). I finalerne er der mulighed for én timeout af 2 minutters varighed pr. hold. Tiden styres af dommerbordet.

Stævnerne afvikles efter ungdomsreglerne: ingen mandsopdækning, ingen angrebs-/forsvarsudskiftninger og kun udskiftning, når holdet er i boldbesiddelse. Der må max. anvendes 12 spillere pr. spillet kamp.

Såfremt en finalekamp ender uafgjort – afgøres kampen efter straffekast som foretages umiddelbart efter kampene afslutning.

Der foretages lodtrækning om hvem der skal starte med at kaste – der er i første omgang 3 kast til hvert hold.
Er stillingen stadig lige, fortsættes (med lige mange forsøg til hvert hold) til et af holdene har vundet.Samme spiller må ikke afvikle alle straffekast. Det skal være forskellige spillere, der kaster straffekastene – såfremt alle spillere på holdet (inkl. målmændene) har været benyttet, startes forfra.

Der gives 2 point for en sejr og 1 point for uafgjort.
I tilfælde af pointlighed i puljen tæller først indbyrdes kamp, dernæst målforskel i samtlige kampe, og så flest scorede mål. Såfremt dette ikke er tilstrækkelig til at finde en afgørelse, afgøres placeringerne ved lodtrækning.

Alle spillere (på nær målmanden) skal bære ens spilletrøjer med tydeligt nummer på ryggen.

Stævneafholdende skole skaffer dommere og hjælpere ved dommerbordet til kampene. Dommerbordet kan fx bemandes med spillere fra de oversiddende hold eller egne elever. Det anbefales at anvende uddannede kredsdommere.

Det er en betingelse for at deltage, at mindst en af skolens idrætslærere ledsager holdet og har ansvaret for elevernes opførsel på og udenfor banen under stævnets afvikling. Evt. tvister eller usportslig opførsel eller anden opførsel, der strider imod Fair Play afrapporteres til stævnekoordinatorerne.

Vi håber på, at rigtig mange skoler har lyst og mulighed for at deltage.

Bedste hilsner
Kristina Crone kc@ribekatedralskole.dk og Benni Johanson bj@ribekatedralskole.dk
GI håndbold-stævnekoordinatorer 2023