Arrangementer
Kontaktperson
Kristina Crone
KC@ribekatedralskole.dk
Benni Johanson
BJ@ribekatedralskole.dk
GI inviterer hermed til håndboldturnering 2021

Rækker

Der spilles i år kun i A-række For dem der gerne vil konkurrere mod de bedste. Det anbefales at spillerne på holdet har indgående kendskab og færdigheder til spillet.
Tilmelding til DM i gymnasiehåndbold række A skal ske inden den 13. oktober.
Det tilstræbes, at de indledende stævner afvikles inden den 10. december.
Finalestævnet afvikles i løbet af januar eller februar. Nærmere info efter de indledende stævner er afviklet.

Tilmelding

Ved tilmelding anføres:
Drenge eller pigehold.
Hver skole kan kun tilmelde ét hhv. drenge- og pigehold.

Om man:
• kan afholde stævne.
• måske kan afholde stævne.

For at afholde stævne er det nødvendigt med 2 håndboldbaner.
Man kan søge stævnekoordinatorerne om tilskud til at afholde stævnet i andre idrætsfaciliteter end skolens, da de færreste skoler har 2 boldhaller. Ligeledes kan man søge stævnekoordinatorerne om tilskud til betaling af eksterne håndbolddommere. De deltagende skoler afholder selv rejseudgifter. Der opfordres til, at så mange som muligt melder sig som stævnearrangører og bidrager solidarisk til afviklingen af disse stævner, så dette ikke påhviler de samme skoler år efter år. I besparelsestider må idrætslærere gå i dialog med rektorerne om det værdiskabende for skolen med udadrettede aktiviteter – og som en mulighed for skolen at vise sig frem på de sociale medier og øvrige nyhedsplatforme.

Der opkræves et stævnegebyr på kr. 500 pr skole (undtagen stævneafholdende skole)

Spilleregler

Stævneafholdende skole fastsætter selv kampvarighed – som minimum dog 2 x 10 spilminutter med 1 minuts pause (hurtigt halvdelskifte). I finalerne er der mulighed for én timeout af 2 minutters varighed pr. hold. Tiden styres af dommerbordet.
Førstnævnte hold for hver kamp stiller fra kampens start op under haluret.

Stævnerne afvikles efter ungdomsreglerne: ingen mandsopdækning, ingen angrebs-/forsvarsudskiftninger og kun udskiftning, når holdet er i boldbesiddelse. Spillerne må kun deltage på skoleholdet i 3 år, hvilket fortolkes som at ingen 4G Team Danmark spillere må deltage. Der må max. anvendes 12 spillere pr. spillet kamp.
Såfremt en finalekamp ender uafgjort – afgøres kampen efter straffekast som foretages umiddelbart efter kampene afslutning.

Der foretages lodtrækning om hvem der skal starte med at kaste – der er i første omgang 3 kast til hvert hold.
Er stillingen stadig lige, fortsættes (med lige mange forsøg til hvert hold) til et af holdene har vundet.
Samme spiller må ikke afvikle alle straffekast. Det skal være forskellige spillere, der kaster straffekastene – såfremt alle spillere på holdet (inkl. målmændene) har været benyttet, startes forfra.
Der gives 2 point for en sejr og 1 point for uafgjort.

I tilfælde af pointlighed i puljen tæller først indbyrdes kamp, dernæst målforskel i samtlige kampe, og så flest scorede mål. Såfremt dette ikke er tilstrækkelig til at finde en afgørelse, afgøres placeringerne ved lodtrækning.
Alle spillere (på nær målmanden) skal bære ens spilletrøjer med tydeligt nummer på ryggen.
Det er op til den enkelte arrangør at skaffe dommere og hjælpere ved dommerbordet til kampene. Dommerbordet kan fx bemandes med spillere fra de oversiddende hold. Det anbefales at anvende uddannede kredsdommere.

Det er en betingelse for at deltage, at mindst en af skolens idrætslærere ledsager holdet og har ansvaret for elevernes opførsel på og udenfor banen under stævnets afvikling. Evt. tvister eller usportslig opførsel eller anden opførsel, der strider imod Fair Play afrapporteres til stævnekoordinatorerne.

Vi håber på, at rigtig mange skoler har lyst og mulighed for at deltage.