Arrangementer
Kontaktperson
Roar Ipsen
Rødkilde (ansvarlig for Jylland/Fyn)
Tlf: 60207581
ri@roedkilde-gym.dk
Leif Framke
Birkerød (ansvarlig for Sjælland)
Tlf. 40866253
leifframke@gmail.com
Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings volleyballudvalg har hermed fornøjelsen at indbyde til den årlige landsturnering i volleyball, som afvikles i perioden ultimo november til primo marts. Finalestævnet finder i Uge 9 Alssunds gymnasium og Sønderborg idrætshøjskole uge 9 i 2024 fra tirsdag 27. til onsdag d.28. februar

Turneringsafvikling

Vi fortsætter med en A-række, hvor flertallet af elever er relativt rutinerede spillere (evt. klubspillere) og en B-række for volleyballinteresserede elever uden speciel volleyballbaggrund (dette udelukker ikke en enkelt eller to rutinerede spillere). Der spilles kun regionale stævner i B-rækken.
I A-rækken vil vi i vest (Fyn/Jylland) tilstræbe at afholde fire store stævner (regionale mesterskaber) i januar. Herfra går kun ét hold videre til finalestævnet. Fordelen er, at der bliver færre rejsedage, og at vi får kåret en regional mester. Ulempen er, at vi kan risikere, at de to bedste hold i Danmark er i samme regionale stævne, og kun det ene derfor når til finalestævnet.

I øst kan det vise sig at være lidt vanskeligere at organisere på samme måde, så der skal man regne med at skulle spille mellemrunde.

De regionale / indledende stævner (også evt. mellemrundestævner) skal være afholdt inden fredag d.02.02.2024.

Tilmelding og betaling

Tilmeldingsfrist: senest den. 1. november 2023.

Tilmelding skal foretages af en af skolens idrætslærere og det er en betingelse for at deltage, at holdet/holdene ledsages af en idrætslærer, der har ansvaret for elevernes opførsel på og udenfor banen under stævnets afvikling.
Turneringsgebyret er på 750 kr. pr. skole for hvert køn. Det vil sige, at hvis man deltager med flere hold af samme køn, koster det stadig kun 750 kr. Deltager man med flere pige- og drengehold koster det 1000 kr.

Gebyret opkræves via elektronisk faktura, når de indledende runder er afviklet. Husk at angive skolens EAN-nummer. Har skolen ikke et EAN-nummer modtager de en opkrævning via mail.

Stævnearrangører

Vi henstiller indtrængende til skoler, der har eller kan skaffe egnede spillesteder (helst gratis), om at melde sig som værter på tilmeldingsblanketten. Hvis I er nødt til at leje en hal, kan udgiften til hallen eventuelt betales af udvalget. Spørg dog først! Det kunne være rigtig dejligt, hvis der i år er flere skoler, der melder sig her, så det ikke er de samme skoler, der står med arbejdet hvert år.

Spilleregler

Max. 10 spillere pr. hold. Piger må gerne spille med på drengehold, hvis skolen ikke kan stille rene pigehold. Standard nethøjde (for piger 2,24m og for drenge 2,43m). Der spilles bedst af 3 sæt til 25 point (15 point i 3. sæt) med running score. Hvert sæt skal vindes med to overskydende point. I B-rækken spilles med 5-serveregel. Ved pointlighed i en pulje er det først sætscoren (differencen) for alle kampe i puljen, der er afgørende. Derefter bolddifferencen, og endelig indbyrdes kamp.

I øvrigt spilles der efter de internationale volleyballregler (2009) 

Med venlig hilsen
Volleyballudvalget
Roar Ipsen, Rødkilde (ansvarlig for Jylland/Fyn)
Tlf: 60207581
e-mail: ri@roedkilde-gym.dk

Leif Framke, Birkerød (ansvarlig for Sjælland)
tlf. 40866253
e-mail: leifframke@gmail.com