Arrangementer
Kontaktperson
Andreas Schiørring
Praktiske informationer
Dato:
23. Nov. 2021
Pris:
1.000 kr.
Deltagerantal:
Har du også oplevet at resultatet af undervisningsforløb i basketball ender mere som en stafet blandt kyndige boldspiller, end et holdspil hvor alle elever, uanset færdighedsniveau, har en funktion? Denne udfordring har vi arbejdet med at løse på Slagelse Gymnasium.

Formål

Formålet med dette kursus er at vise hvorledes man, ved hjælp af pædagogiske og didaktiske tiltag, flytter orienteringen fra konkurrence til deltagelse i basketballundervisningen. Du vil med andre ord blive introduceret til en inkluderende boldspilsundervisning, og hvordan det kan udspille sig i forbindelse med basketball.

Kurset foregår derfor i hallen, og vil med et praktisk udgangspunkt vise, hvordan vi arbejder med koblingen mellem teori og praksis – både på c- og b-niveau.
Du bliver på kurset præsenteret for de mest væsentlige elementer af vores undervisning, samt de dilemmaer og udfordringer en sådan tilgang også medfører. F.eks. udfordres vi af at bibeholde motivation for de vante boldspillere, og samtidigt skabe bedre mulighed for deltagelse blandt de uvante boldspillere.

Efterfølgende vil vi invitere til en fælles refleksion og diskussion af hvordan denne tilgang til undervisning i boldspil kan anvendes på andre gymnasier.

Kurset indeholder

  1. En praktisk indføring i grundlæggende didaktiske valg, i form af faseinddeling og justering af regler og undervisningsformer som fremmer differentieret deltagelse i forløbet. Således vil kurset også tilbyde perspektiver på kaosboldspil generelt, og derfor kunne bruges som inspiration til andre boldspilsforløb.
  2. En vekslen mellem teori og praksis, korte oplæg på projektor i hallen, spilsekvenser og teamrefleksioner på whiteboard.
    Vi vil bl.a. introducere vores brug af teori om spilfasemodellen, samt basketballrelaterede elementer som spacing, cuts og screeninger. I kobling hertil idrætspsykologiske elementer om f.eks. roller, teampsykologi og kommunikation.
  3. Færdig forløbsplan svarende til 9 timer, fra målformuleringer til drejebog.
  4. Skitse til formativ selvevaluering til forløbet på hhv. c- og b-niveau, hvor eleverne opnår bevidsthed om eget viden- og færdighedsniveau i samarbejde med underviserne.
  5. Mulighed for at møde andre (boldspils)interesserede undervisere, til erfaringsudveksling og diskussion om hvordan vi opnår en læringsrig boldspilsundervisning.

Fakta om kurset

Undervisere: Esben Grunnet Hansen og Thomas Zaremba Andersen (der begge er undervisere på Slagelse Gymnasium)
Dato: 23/11 2021.
Tid: 09.30-15.30
Tilmeldingsfrist: 1. november 2021
Sted: Slagelse Gymnasium, Willemoesvej 2A, 4200 Slagelse
Pris: 1000 kr. for medlemmer (1300 kr. for ikke-medlemmer)
Kursusleder: Andreas Schiørring (GI)

Tilmelding