Arrangementer
Har I en boulder eller højvæg tilgængelig på skolen eller lokalområdet, og kunne I tænke jer at inddrage klatring i jeres idrætsundervisning? Så kunne et af nedenstående kurser måske være noget for jer?

Tilbud og koncepter

Dansk Klatreforbund udbyder en lang række uddannelser og aktiviteter, hvoraf særligt to er designet til at sætte gang i klatreaktiviteter i gymnasierne; nemlig kursus for lærerne i bouldering – en let tilgængelig klatredisciplin i lav højde, der er sikret med faldmadras og den mest velegnede introduktion til klatresport – samt klatring på højvæg med reb. Derudover har vi videomateriale liggende som inspiration til øvelser, og yderligere undervisningsmateriale er under udarbejdelse.

1. Kursus i Skoleboulder
Kurset er en firetimers introduktion til bouldering. Du får et godt indblik i bouldervæggens spilleregler og en grundlæggende viden om teknikker, bevægelser og sikkerhed. Vi arbejder med underviserens rolle under bouldering, og hvordan man bedst skaber aktiviteter og passende udfordringer. Pris: 500 kr. pr. kursist. Kurset kræver skolemedlemsskab i Dansk Klatreforbund til 1500 kr./år.
Vi tilbyder to kurser i Skoleboulder, ét i Region Hovedstaden og ét i Region Syddanmark.

Kursusdatoer:
Frederiksborg Gymnasium, Hillerød, onsdag d. 15. september kl. 10:00-14:00
Nordfyns Gymnasium, Søndersø, tirsdag d. 12. oktober kl. 10:00-14:00

2. Instruktørkursus for lærere
Instruktør 1 er et instruktørkursus, som giver en introduktion til klatring på højvæg med brug af reb, rebbremse og klatresele.
Kurset forløber over to undervisningsdage af 6 timers varighed med mindst 14 dage imellem. Kurset giver kompetence til at undervise i toprebsklatring og bouldering, og du bliver certificeret instruktør efter bestået kursus. Pris: 1500 kr. pr. kursist. Kurset kræver skolemedlemsskab i Dansk Klatreforbund til 1500 kr./år.
Vi tilbyder to kurser til højvæg, ét i Region Øst og ét i Region Hovedstaden.

Kursusdatoer:
Østjysk Klatreklub, Horsens, torsdag d. 30. september og d. 14. oktober kl. 9:00-15:00
Storkøbenhavn (nærmere sted kommer senere), fredag d. 1. og d. 15. november kl. 9:00-15:00

Kontakt forbundets kontor på kontor@klatreforbund.dk for yderligere information samt oprettelse af skolemedlemsskab.
Tilmelding til kurserne foregår via portalen Klubmodul.

Hvis I på gymnasiet har mange lærere, som I gerne vil sende på kursus, så kan vi også komme ud og holde kursus på jer på jeres egne vægge. Kontakt forbundets kontor på kontor@klatreforbund.dk for at høre nærmere.