Arrangementer
Kontaktperson
Linda Hejselbak Jensen
gglhj@greve-gym.dk
61305864
Praktiske informationer
Dato:
2. Feb. 2023
Pris:
1.500 kr.
Kurset er desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.

De seneste år, er der sket store udviklinger på det sports -og præstationspsykologiske område og for tiden vinder ACT-coaching (Acceptance Commitment Traning) frem i verden. Den bruges bl.a. også af Team Danmark til at klæde atleterne på til at holde fuld fokus og præstere under pres – uden at nerverne løber af med dem. Trænger du til at blive opdateret fagligt på det idræts-og præstationspsykologiske område, så kom med på denne spændende 1-dags workshop.

Formål

På denne 1-dags workshop bliver du introduceret til de nyeste strømninger inden for præstationspskykologien med udgangspunkt i ACT-coaching. Når dagen er omme, vil du have en god forståelse, både i teori og praksis af, hvordan du kan undervise dine elever i indre mental styrke.
Dagen vil have en tæt kobling mellem teori og praktik med sekvenser, der er lige til at anvende på dit idræt C eller idræt B hold.

Kurset indeholder

 1. Et kort oplæg med introduktion til den ACT-inspirerede coaching tilgang til at arbejde med eleverne indre mentale styrke i idrætsundervisningen.
 2. Indsigt i præstationspres som et grundvilkår når det har en pris ikke at leve op til den forventede præstation.
 3. Indføring i strategier og modeller, der kan give eleverne “mental styrke”
  Herunder:
  – Introduktion til det mentale fyrtårn, 3R-modellen, kropslige teknikker til at skabe fuldt fokus i præstationsøjeblikket.
  – Øvelser der træner dine elever i at handle aktivt i tråd med deres værdier (det de vil hen imod) frem for følelsesstyret (det de vil væk fra).
 4. Øvelseskatalog, som du kan integrere i et utal af forskellige idrætsdiscipliner.
 5. Udkast til målformuleringer og til hvordan teorien kan indgå i drejebøger og som eksamensstof.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem teori og mindre praksisøvelser i hallen, så du selv på egen krop får afprøvet en del af strategierne.

Du vil komme hjem med et lille øvelseskatalog, du kan bruge uanset idrætsdisciplin, som svarer til ca. 4 moduler af 90 minutter.

Med udgangspunkt i vores erfaringer fra undervisningen vil vi afslutningsvis invitere til fælles refleksion om muligheder og udfordringer med tilgangen i gymnasieskolen.

Undervisere

Linda Hejselbak Jensen, idrætslærer og eliteidrætsmentor på Greve Gymnasium. Desuden selvstændigt virke som coach og bevægelsesterapeut i firmaet, moveandbemoved.dk, der er specialiseret i at hjælpe unge med præstationspres og eksamensangst til at præstere under pres.

Jakob Stensgaard, lærer i idræt og psykologi og studievejleder på Greve Gymnasium.

Begge undervisere er efteruddannet af Team Danmarks præstationspsykologiske konsulenter, Jakob Hansen og Kristoffer Henriksen på DIFs kursus coach2.

Praktisk info

Dato: Torsdag d. 2. februar 2023
Tid: kl. 09.30-15.00
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 10. december 2022
Sted: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia
Pris: 1500 kr. for medlemmer (1800 kr. for ikke-medlemmer).
Kursusleder: Niels Martin Vind mail: nmvind@hotmail.com , Tlf.: 21258552