Arrangementer
Kontaktperson
Andreas Schiørring
Praktiske informationer
Dato:
31. Jan. 2023
Pris:
1.000 kr.
Deltagerantal:
50
Kurset er aflystI!

Innovation kan være vejen til en mere spændende og varieret idrætsundervisning i gymnasiet, hvor både elever og underviser får mulighed for skifte position i undervisningens indhold og vej til målet i det pågældende forløb og i undervisningen som helhed. Foruden at være indskrevet i lovteksten fra 2017, er der gennem brugen af innovationsdidaktik i undervisningen mulighed for at styrke et bredere udvalg af elevernes kompetencer.

Hvordan kan vi lave innovation på idræt C?

Det spørgsmål har vi, i samarbejde med Fonden For Entreprenørskab, forsøgt at besvare. Fokus har været på, at innovation skal være enkelt at arbejde med og fungere som en naturlig del af den idrætsundervisning, du bedriver i hverdagen. Den innovative twist i forløbet vil give mulighed for at idrætsundervisningen gøres nærværende og dermed motiverende for eleverne, der samtidig lærer at reflektere og bliver bevidste om hvilke karakteregenskaber, de har udviklet i forløbet udover den lærte praksis og teori. Produktet af udviklingsarbejdet er en tilgang og en model til inddragelse af innovation i idrætsundervisningen, samt et udvalg af beskrevne forløb med dertilhørende bevægelsesbaserede innovationsskabeloner.

Kurset starter i praksis hvor eksempler på bevægelsesbaserede skabeloner afprøves til både de divergente og konvergente innovative faser af processen. Derefter går vi til et teorilokale, hvor vi med afsæt i praksis gennemgår innovationsmodellen og -didaktikken, samt vores erfaringer med at inddrage disse i de tre praksisområder. Endeligt arbejdes der i mindre grupper med at udvikle og inddrage innovation i allerede eksisterende forløb. Til sidst præsenteres de af kursisterne udviklede skitser til forløb i plenum.

Med hjem fra kurset får du derfor flere bud på innovative forløb, herunder et du har selv har udviklet med afsæt i et allerede eksisterende forløb fra din praksis.

Program

9.30-9.45: Ankomst: kaffe og en bolle.
9.45-10.00: Velkomst og introduktion til dagens program og emne.
10.00-11.00: Praktisk indføring i bevægelsesbaseret innovation.
11.00-12.15: Opsamling på praktik og indføring i model og didaktik og start på eget forløb.
12.15-13.00: Frokost.
13.00-14.00: Arbejde med eget forløb ud fra model.
14.00-14.15: Kage.
14.15-14.40: Præsentation af egne forløb.
14.40-15.00: Opsamling og tanker om innovation i idræt efter i dag.

Praktiske detaljer

Pris: 1.000 kr for GI-medlemmer og 1.400 kr for ikke-GI-medlemmer
Tidspunkt: Tirsdag den 31. januar kl. 9.30-15.00.
Tilmeldingsfrist: 15. januar 2023
Sted: Slagelse Gymnasium
Undervisere: Esben Grunnet Hansen og Thomas Zaremba Andersen

Tilmelding