Nyheder
I en tid hvor flere børn og unge end tidligere mistrives, hvor teknologi og skærmtid dominerer hverdagen, og vi mennesker generelt bevæger os mindre end de anbefalede retningslinjer foreskriver, bliver betydningen af idrætsfaget kun mere fremtrædende og presserende.

Der er et øget behov for, at børn og unge:

 • får viden om, hvorfor bevægelse og fysisk aktivitet er vigtig
 • introduceres til en række forskellige og alsidige bevægelseskulturer
 • lærer hvordan de udfører forskellige idrætslige færdigheder
 • og herigennem får lyst og selvtillid til at bevæge sig

Dette er afgørende for, at børn og unge kan og vælger deltagelse i bevægelsesaktiviteter og idrætslige fællesskaber til i deres liv.

Idrætsfaget er – og bør være – en integreret del af en holistisk og almendannende uddannelse. Idrætsfaget har potentialet til at udvikle elevernes viden, lyst og kunnen inden for idræt samt bidrage til elevernes sociale, mentale og fysiske sundhed.

Der er brug for mere idrætsundervisning til alle børn og unge, fordi:

 • Idrætsundervisningen kan fremme fællesskab og bevægelsesglæde og dermed bidrage til elevernes trivsel
 • Eleverne i idrætsundervisningen træder ud af den digitale sfære, fokuserer på gensidig opmærksomhed, øjenkontakt og samarbejde
 • Eleverne lærer og udvikler sig i, om og gennem de idrætslige udfoldelser
 • Idrætsundervisningen arbejder med det hele menneske og anser kroppens rolle som central i vores interaktion med omverdenen og vores deltagelse i samfundet
 • Idrætsundervisningen indebærer sociale, kulturelle, følelsesmæssige, mentale og psykiske dimensioner, der giver mulighed for at opleve ’samklang’ og forbundethed med omverdenen via kroppen
 • Idrætsundervisningen kan være modvægt til præstationskulturen i samfundet, fordi idræt fremmer en kultur, hvor fejl anses som lærings- og udviklingsmuligheder
 • Idrætsundervisningen giver indsigt i, hvorfor og hvordan man kan opretholde et aktivt liv
 • Idræt ser ud til at styrke fastholdelsen i uddannelserne
 • Mikrosucces ved at lære og lykkes med kroppen giver øget selvværd, handlekraft og robusthed
 • Den demokratiske forståelse kan øges, når man er en del af en helhed, hvor man er afhængig af hinanden for at fungere
 • Idræt kan være med til at bryde den negative sociale arv i sundhed
 • Idræt styrker kroppens faglighed og giver kloge hænder

Børn og unges trivsel, kropslige kompetencer og bevægelsesglæde er for vigtig til at overlade til tilfældighederne.

Andreas Schiørring, lektor i idræt på Aarhus Katedralskole og formand for Gymnasieskolernes Idrætslærerforening
Malene Kjær, Studielektor i idrætsvidenskab, Aarhus Universitet
Lasse Beck Meinicke
Peter Jensen, Idrætslærer i folkeskolen gennem 25 år
Mette Trangbæk, Rektor Greve Gymnasium
Professor Hans Bonde, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
Andreas Bolding Christensen, lektor i idræt på læreruddannelsen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Lars Breum, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Katrine Bertelsen, Lektor v. UCSYD, Campus Kolding, pædagoguddannelsen
Jes Bak Sørensen, forsker
Kristian Raun Thomsen, Studielektor Institut for folkesundhed – Idræt, Aarhus Universitet
Malene Schat-Eppers, Pædagogisk afdelingsleder på Arena Skole og Fritid
Thomas Piaster, lektor på læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole
Bjarke Andreasen, Lektor på Aarhus HF og VUC og Studielektor på Idrætsvidenskab, Aarhus Universitet
Bjørn Friis Neerfeldt, Generalsekretær i Dansk Skoleidræt
Sune Hother Petersen, Rektor på Kolding Gymnasium
Jesper Broch Holm, Chef for kvalitet, udvikling og læring Aarhus Tech
Helle Winther, Lektor Ph.d., Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet