Nyheder
20. september 2021
Henrik Lindgaard Møller
I torsdags blev GI’s generalforsamling afholdt på BGI-akademiet i Horsens, og efter sidste års aflysning, var der tydelig begejstring at spore fra alle deltagende. GI’s formand, Andreas Schiørring, udtrykte også stor glæde ved at se så mange kursister samlet igen. Det nye kursussted, giver mulighed for 120 kursister, og placeringen i landet ser også ud til at kunne tiltrække flere deltagere til selve generalforsamling og fest.

Formandens beretning

Bestyrelsen har i det forgangne år haft meget fokus på, hvordan undervisningen kunne tilpasses til de besværlige forhold i foråret.

Et fokus i bestyrelsen er strukturen af stævneaktiviteterne. Økonomien for stævnerne er nu samlet i selve foreningen i stedet for hos de enkelte stævnearrangører. Selvom der er udfordringer med at finde nye frivillige til at planlægge stævner, er det bestyrelsens holdning, at stævneaktiviteterne er vigtige både for faget, eleverne og faget. Der vil derfor være fokus på at skaffe nye stævnearrangører. Særligt mangles der arrangører i håndbold, atletik, fodbold og futsal.

Bestyrelsen er i fuld gang med at planlægge nye kurser. Allerede til november afvikles et kursus i inkluderende undervisning i basket. Derudover er også planlagt et padletennis-kursus i Århus og et kursus i idrætspsykologi på Greve Gymnasium. Bestyrelsen deltager også i udformningen af det kommende FIP-kursus, hvor der vil være fokus på træningsprojektet.

Sidst men ikke mindst planlægges et La Santa-kursus sidste uge i november 2022 med floorball, performance samt svømning, livredning og førstehjælp.

Andreas Schiørring kom i bestyrelsen beretning ind på bestyrelsens politiske arbejde for idrætsfaget. Bestyrelsen er løbende i god dialog med Danske Gymnasier og DIF. Begge er gode samarbejdspartnere og er vigtige i forhold til at varetage fælles interesser i det politiske system på Christiansborg, da samarbejdet med de to organisationer gør adgangen til de nationale politikere lettere. Bestyrelsen arbejder bl.a. for, at idræt B-studieretning kan blive en mulighed for alle skoler.

Foreningens økonomi

GI har i 2020 haft et mindre overskud og har en egenkapital på knapt 425.000, hvilket muliggør, at kontingentet på 400 kr. har ligget fast de sidste 20 år. Bestyrelsen er således godt tilfredse med den økonomiske situation i GI.

Nyt bestyrelsesmedlem

Foreningen må desværre sige farvel til næstformand, Søren Friis, der stopper efter 7 år i bestyrelsen. Søren har med sit smittende humør og høje energiniveau sat et vigtigt aftryk i bestyrelsesarbejdet i alle årene.

Som afløser til Søren Friis blev Thomas Strømberg fra Københavns åbne Gymnasium valgt. Gitte Keinicke Staghøj, Linda Hejselbak Jensen og Niels Martin Vind blev alle genvalgt for 2 år.

Stævner

På mødet appellerede Jakob Gøricke Jensen fra Odder Gymnasium under punktet eventuelt om vigtigheden af at stå sammen om at få stævnerne til fortsat at bestå. Det er derfor vigtigt nøje at overveje, om man selv har bare nogenlunde egnede faciliteter til at afholde stævner på sit gymnasium. Jacob pointerede, at en kort basket-bane er meget bedre end ingen bane.

GI’s 75 års jubilæum i 2023

Slutteligt blev der på årets generalforsamling efterlyst ideer til afviklingen af GI’s 75-årsjubilæum i 2023. De kreative deltagere foreslog bl.a. turneringsdag for gymnasielærere i skøre og gakkede discipliner, opmærksomhedsskabende events som f.eks. stor fest, oplæg, opvisninger og/eller transport af ”olympisk ild” mellem alle landets skoler.