Nyheder
11. september 2020
Henrik Linbdgaard Møller
Redaktør for GI's hjemmeside
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening afholdt i går generalforsamling på efterskolen BGI ved Horsens. Læs her et kort referat af den noget særprægede generalforsamling.

Gårsdagens generelforsamlingen var noget anderledes end øvrige år, da det udelukkende var bestyrelsen og dirigenten, der var fysisk tilstede. I stedet kunne generalforsamlingen streames online. Efter at dømme ud fra kommentartråden var der ca. 25 medlemmer, med på skærmen derhjemme.

GI’s formand Andreas Schiørring lægger i sin mundtlige beretning vægt på, at generalforsamlingen er årets vigtigste begivenhed for foreningen. Det derfor er meget ærgerligt, at det i år ikke kan lade sig gøre at afholde generalforsamlingskurserne. Bestyrelsen håber meget, at det næste år kan lade sig gøre at afholde både kurser og generalforsamlingen.

Bestyrelsen har, siden den nyeste reform trådte i kraft, haft stort fokus på implementering af eksamen på idræt C. Bestyrelsen ærgrer sig selvfølgelig over alle de aflyste eksamener. 142 STX-hold var udtaget til prøve, men vi må desværre vente med at få erfaring med større eksamensafholdelse i idræt C.

Det er stadig GI’s mål at få idræt B tilbage som studieretning. GI har derfor både været i kontakt med DIF og Danske Gymnasier med henblik på et samarbejde om idræt B som studieretningsfag. Der er desuden mindre justeringer på vej i fagenes bekendtgørelse.

Op mod 80% af alle GI-medlemmer er med på foreningens Facebookside. Det er godt for foreningen, at der er så stor aktivitet på siden, som medvirker til at opkvalificere undervisningen. Bestyrelsen er også meget tilfredse med, at fagkonsulenten løbende deltager i de forskellige faglige diskussioner på Facebooksiden.

På kursussiden vil der blive afholdt et SRP-kursus d. 19. november, og i foråret 2021 vil der være kurser om hhv. innovation, teori-praktik-kobling samt progression i boldspil

Foreningens regnskab viste et underskud på ca. 239.000 kr. Underskuddet er dog, som foreningens kasserer, Gitte Keinicke Staghøj, udtrykte det, foretaget med åbne øjne, idet GI har valgt at investere i en ny hjemmeside, ”gå glad i bad”-kampagnen og andre faglige tiltag, som har kostet mere end forventet. Foreningen råder trods underskuddet stadig over en egenkapital på ca. 275.000. Næste års kontingentet kan derfor fortsætte på det nuværende beløb på 400 kr.

Det blev et genvalg til bestyrelsen til Andreas Schiørring, Søren Friis og Malte Trold. Camilla Todsen, Alssund Gymnasium, blev valgt ind i stedet for Malene Vibe Schouw, der er gået på barsel. Camilla har i sin egenskab som bestyrelsessuppleant været aktiv i bestyrelsen i de sidste par måneder pga. Malenes barsel. Camilla glæder sig til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet for at opkvalificere undervisningen i gymnasiet. Dog blev det ikke et endegyldigt farvel til Malene Vibe Schouw, som blev valgt som bestyrelsens suppleant.