Viden
8. januar 2020
Henrik Søgaard Hansen, Sidsel Nonnemann, Andres Schiørring og Thomas Strømberg
Dette materiale er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets udviklingsplan for gymnasieområdet, og det har til formål at styrke de digitale kompetencer i idrætsundervisningen i gymnasieskolen.

Læs rapporten her:

IT-kompetencer i idrætsundervisningen – Inspiration til hvordan man kan arbejde med it i idræt i gymnasieskolen

Materialet kan læses fra ende til anden, men vi tænker, at det vil være oplagt at bruge det til at lave nedslag og læse om det/de it-værktøjer, som man skulle finde interessant. I det næste afsnit Viden om it i idrætsundervisningen vil vi blandt andet præsentere den teoretiske baggrund for, at IT bør inddrages i idrætsundervisningen. I de følgende afsnit vil vi præsentere konkrete måder, hvorpå man kan arbejde med IT i sin undervisning.

De digitale redskaber vi præsenterer i materialet, har vi udvalgt, fordi vi finder dem relevante og gode i forhold til at styrke læringen i idrætsundervisningen. Desuden har vi forsøgt at finde digitale redskaber, som kan bruges i forskellige sammenhænge i idrætsundervisningen. Samtidig har vi også forsøgt at finde it- værktøjer til både erfarende og mindre erfarende brugere af it-værktøjer.
Det skal nævnes, at der selvfølgelig findes mange flere gode digitale redskaber end dem, vi præsenterer her i denne manual.

Vi vil forsøge at holde det platformsneutralt, i det omfang det kan lade sig gøre, hvilket dog kan være svært, når det skal gøres konkret og på baggrund af vores erfaringer. Det skal nævens, at vi ikke har “aktier” i nogle af de digitale redskaber som præsenteres.

 • I dette skriv går vi i dybden med følgende it-værktøjer til brug i idrætsundervisningen:
 • Videooptagelser med mobiltelefonen
 • Flipped classroom
 • Peerfeedback med videooptagelse
 • QR-koder
 • Elektronisk klassenotesbog
 • Spørgeskemaer

Vores tilgang til brug af disse. it-værktøjer er, at det kan være med til at tilfører idrætsundervisningen en række ting som eksempelvis:

 • Skaber variation i undervisningen
 • Kan hjælpe til at eleverne bliver inddraget endnu mere i læreprocessen – og skabe mere læring.
 • Mere ansvar fra idrætslæreren og over til eleverne
 • Hjælpe elever og idrætslærer til at strukturere skabe overblik over det faglige materiale som man arbejder med i løbet af idrætsundervisningen.

Vi håber at materialet vil inspirere til at inddrage og arbejde med it-værktøjer i idrætsundervisningen.