Nyheder
22. september 2022
Henrik Lindgaard Møller
I forbindelse med Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings generalforsamlingskursus var fagkonsulent, Lasse Beck Meinicke, inviteret til at give et oplæg om nyt om idrætsfaget i ministeriet.

Yubio-gate

Lasse indledte mødte med at kommentere den verserende sag, hvor han i høj grad mener, at den manglende faglighed i pressen blev udstillet.
Lasse pointerede, at vi som idrætslærere selvfølgelig skal tage hensyn til de enkelte elevers situation, men at der også i undervisningen ligger et fokus på kvalificerende livsvalg. Vi skal ikke være bange for at tale om det ”svære”. Vi har en relation til eleverne, der muliggør denne samtale. I andre fag tales der også gennem fagligheden om ”svære” emner.

Krænkelseskulturen har vokset sig stærkere hos eleverne. Det ser vi bl.a. i sager om kønsdifferentieret undervisning, manglende omklædning for transkønnede, holde i hånd med modsatte køn, kamplege med ”klaske røv”, ”bearwalk” og hånd på ryggen uden samtykke.

Træningsprojektets vægtning

Der vil komme en ny formulering i vejledningen, hvor der vil være fokus på at både selve træningsprojektet og rapporten skal indgå som en del af vurderingen i forbindelse med årskarakteren.
“I helhedsvurderingen i den afsluttende standpunktskarakter (årskarakteren) er det vigtigt at være opmærksom på, at både træningsprojektet og den dertilhørende rapport skal indgå som en del af vurderingen.”

Ministeriets fokus

I år er der fokus på overgangen mellem grundskole og gymnasiet. FIP-kurset i foråret vil have fokus på denne overgang, og der vil være et oplæg om elevers forforståelse af idrætsfaget, når vi møder dem for første gang i idræt. Der vil på kurset også være fokus på eksamen.

SRP

Lasse pointerede, at i modsætning til et forlydende på nogle skoler, må man gerne skrive SRP med idræt C. 6% af alle opgaver skrives med idræt C.

Som idrætslærer kan man rådgive om fordele og ulemper ved at bruge faget. Ulemperne er bl.a., at faget ikke har en skriftlig kultur, mens fordelene er, at nogle elever har en meget stor specifik viden eller interesse inden for faget.

Idræt A

Lasse var ovenud tilfreds med Idræt med niveauet A er nu permanentgjort som et lokalt studieretningsfag. Dvs. at der skal søges om oprettelse af faget på skolen. Det er uvist, hvornår der er ansøgningsfrist.
Faget har fået en meget god evaluering, og der har været et lavt frafald fra studieretninger med idræt. Der skal lyde en stor ros til Slagelse Gymnasium og Brøndby Gymnasium, for at have gennemført forsøgene med Idræt A med så stor succes.

Fravær og eksamen

Lasse opfordrede skolerne til at få skrevet ind i studieordensreglerne, hvad det vil sige at være aktivt deltagende i idræt. Hermed skærper man forventningerne til eleverne.
Foranlediget af en række spørgsmål blev det præciseret, at:

  • Det skal godkendes i ministeriet, hvis man skal fritages for erstatningsfag.
  • Hvis eleven pga. skader kun kan gå op i noget af den praktiske eksamen, er det i reglen bedre end ingenting.
  • Man skal ikke gætte på et potentielt niveau hos eleven, men vurdere det viste niveau.