Nyheder
20. september 2021
Henrik Lindgaard Møller
Det blev Niels Martin Vind fra Fredericia Gymnasium, der overtog posten som næstformand for GI efter den afgåede næstformand Søren Friis.

Bestyrelsens konstituering 2021

 • Andreas Schiørring (Formand), Aarhus Katedralskole, 51 94 68 06, as@akat.dk
 • Niels Martin Vind (Næstformand), Fredericia Gymnasium, 21 25 85 52, nmvind@hotmail.com
 • Gitte Keinicke Staghøj (Kasserer), Tårnby Gymnasium, 60 60 39 18, gs@tgy.dk
 • Camilla Todsen, Alssundgymnasiet Sønderborg, 61 65 63 88, ct@ags.dk
 • Linda Hejselbak Jensen, Greve Gymnasium, 61 30 58 64, gglhj@greve-gym.dk
 • Malte Trold, Aarhus Katedralskole, 26 99 69 84, akatmk@akat.dk
 • Thomas Strømberg (TS), Københavns Åbne Gymnasium, 31 43 31 54, Ts@kg.dk

Suppleant til bestyrelsen:

 • Malene Vibe Schouw, Kønbenhavns Åbne Gymnasium,  28 30 48 63, mv@kg.dk

Kontakt til

 • DGI Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger: Niels Martin Vind
 • DIF Danmarks Idrætsforbund: Andreas Schiørring
 • Facebook: Malte Trold
 • Fagkonsulenten/Fagdidaktisk kursus: Andreas Schiørring
 • Fagligt forum: Andreas Schiørring
 • GISP: Niels Martin Vind
 • GF-overkoordinator: Malte Trold
 • Hjemmeside: Niels Martin Vind og Gitte Keinicke Staghøj
 • HTX og HHX: Thomas Strømberg
 • Folkeskolen/Danske Skoleidræt: Linda Hejselbak Jensen
 • Pædagogisk samarbejdsudvalg: Camilla Todsen
 • Regionssekretærer: Camilla Todsen
 • Stævneudvalg: Gitte Keinicke Staghøj og Camilla Todsen
 • Universiteterne (KU, AAU, SDU og Aalborg): Linda Hejselbak Jensen og Thomas Strømberg