Bestyrelse
8. juni 2022
Andreas Schiørring
Formand for GI
Læs bestyrelsens nyhedsbrev om eksamen i idræt, kurser og stævner.

Nyt fra bestyrelsen

På denne tid af året burde vi som idrætslærere være i gang med at forberede prøven i idræt. Sådan er det desværre ikke i år, hvor prøven i faget endnu en gang er aflyst. I GI synes vi, at det er ærgerligt både for faget og eleverne, for vi har arbejdet hen imod, at eleverne skulle til prøve i år. Eksempelvis har idræt B slet ikke været ramt af Corona-nedlukninger i dette skoleår. For eleverne betyder den aflyste prøve, at man berøver dem erfaringen ved prøvesituationen, hvor de skal vise, hvad de har lært i undervisningen. I både forberedelsen til prøven og under prøven skal eleverne samarbejde i grupper om at præsentere deres idrætskompetencer og viden. Det er der dels en masse almendannelse i, men det giver også eleverne indblik i, at de faktisk kan løse den krævende opgave, ved at skulle planlægge, øve og forevise deres kunnen i idræt.

Det er også lidt paradoksalt at vi har en gymnasiereform, der trådte i kraft i 2017, men hvor en stor gruppe idrætslærere på STX endnu ikke har haft mulighed for at få elever op til prøven. Den afsluttende prøve i faget giver en indsigt i, om undervisningen fungerer som planlagt eller skal justeres lidt. Det betyder, at vi som idrætslærere går glip af en masse vidensdeling, feedback og inspiration, når vi nu ikke mødes som eksaminatorer og censorer til idrætsprøver landet over.

GI-Kurser

I GI er vi i fuld gang med at planlægge en række kurer i det kommende skoleår.
Allerede nu er følgende kurser udbudt:

  • Padel-kursus, 26. august, ProPadel, 2150 København (ledige pladser)
  • GF-kurset (Volleyball, Rytmisk gymnastik, Jive og salsa, Parkour, ”Fodbold for alle” og Pickleball), 14.-16. september, BGI-Akademi ved Horsens (ledige pladser)
  • La Santa-kurset, 25. nov.-2. dec. (Floorball, Performance – moderne dans og kontaktimprovisation, samt Svømning, vandtilvænning og livredning) (pr. 1. maj er der et par ledige pladser)
  • Præstations psykologi, 13. januar, Fredericia (tilmeldingen er åben)

Vi arbejder også på at kunne udbyde følgende kurser:

  • Idræt og politik, afvikles i november omkring afholdelsen af VM i fodbold i Qatar.
  • Kursus for idrætslærere på hhx og htx (afholdelse sidst i 2022 eller først i 2023)
  • Innovation i idræt, første halvdel af 2023, Slagelse.

Stævner

Det er lykkedes at afvikle mange stævner i indeværende skoleår, selvom det blev gjort vanskeligt for nogle, da al stævneaktivitet blev lukket ned i efteråret pga. Covid-19. Derfor blev nogle stævner afviklet som rene finalestævner uden indledende regionsrunder. Tusind tak for indsatsen med at få afviklet under svære vilkår. Og tak til jer der sprang lidt hovedkulds ud i stævnekoordinator opgaven efter GF21, hvor vi efterlyste stævnekoordinatorer.
Der har tidligere været efterspurgt en stævneplan for hele skoleåret med spilledatoer. Mange henvendelser skyldes, at vi alle har ledelser der gerne vil have eksakte datoer af hensyn til skemaet. Det er desværre ikke muligt, da det kommer an på hvilke spilledatoer, der passer de skoler der afvikler stævne og dernæst også mulighederne for baneleje.

Nedenfor kan man orientere sig i stævneoversigten, som angiver de tidsmæssige tilmeldingsfrister og afviklingsuger som tilstræbes i videst muligt omfang.
Tilmeldingsfrist; Indledende og mellemrunde; Finalestævne
Beachvolley; 23. august; Uge 36-37; Uge 39
Fodbold; 25. august; Uge 36-39; Uge 41
Ultimate; 1.september; Uge 38-39; Uge 40
Pickleball; 1.november; Ingen mellemrunde; Januar
Badminton; Medio oktober; Nov. – dec.; Januar
Håndbold; Uge 41; November; Januar
Volleyball A; 1.oktober; Nov.- jan; Uge 5 eller 6
Volleyball B; 1.oktober; Nov.- jan; Uge 5 eller 6
Basketball A; Medio oktober; Nov. + Uge 3-4; Uge 10
Basketball B; Primo december; Uge 47; Uge 6
Futsal; 15. december; Ingen mellerunde; Marts

I løbet af maj måned vil jeres skole modtage en samlet faktura på de stævner skolen har deltaget i. Tidligere blev disse udsendt for hvert enkelt stævne. Stævnegebyret bruges til at dække de udgifter der har været til afvikling af stævner såsom baneleje, dommere, forplejning, evt. præmie ved finalestævnerne. Hermed også en opfordring til at få sendt udgifter til kasserer Gitte Keinicke Staghøj (gs@tgy.dk ) hvis man ikke har fået det gjort endnu.
Stævnegebyret er på 500 kr. pr. skole, dog med undtagelse af fodbold og håndbold, hvor der faktureres 500 kr. pr. hold pr. køn. Stævneøkonomien ser på nuværende tidspunkt god ud for indeværende år, og det indikerer at den nye model er bæredygtig.

I næstkommende skoleår overtager Anne Tune og Rasmus Snitkjær, begge Nordfyns Gymnasium, stævnekoordinator posten i fodbold fra Camilla Todsen, Alssundgymnasiet Sønderborg og Haagen Mohr Dietz, Sønderborg statsskole. Tine Enghave Højlyng, Frederiksborg gymnasium og HF, overtager for Simon Buckhave, Horsens gymnasium, i badminton.
I futsal stopper Martin Lyhne Hansen, Rysensteen Gymnasium. Det har desværre endnu ikke været muligt at finde en ny stævnekoordinator.
Pickleball er kommet på stævneoversigten, og der udbydes i næste skoleår i første omgang et finalestævne, som planlægges til at blive afholdt centralt i Danmark.

På vegne af GI-bestyrelsen
Andreas