Viden
31. oktober 2022
Camilla Todsen
Alssundgymnasiet Sønderborg
Padelsporten har taget Danmark med storm og er uden tvivl den sportsgren der er vokset hurtigst i nyere tid. Sporten har fået sit eget forbund, Dansk Padel Forbund (DPF). De er indgået i et samarbejde med DIF om at udvikle den foreningsbårne padelsport ift. at blive et selvstændigt specialforbund.

Kort om padeltennis

Dansk Padel Forbund (DPF) har på deres hjemmeside et historisk rids af sporten, udvikling, klubber mv. Besøg desuden Padel i Danmark , som er et samarbejde mellem DGI og Dansk Tennis Forbund, som ligeledes arbejder for at udbrede og udvikle padel som selvstændig disciplin.

I takt med at der skyder flere og flere padelanlæg op er det blevet muligt at trække disciplinen ind i idrætsundervisningen i gymnasiet, og også meget aktuelt ift. genren nye og klassiske idrætter. I det følgende gives et bud på tilrettelæggelse af et padelforløb. Derudover følger nogle erfaringer om praktiske foranstaltninger, da det for os ikke har været muligt at afvikle indenfor almindelig modultid. Det vil kræve at banerne ligger lige ved skolen, som nok gælder for de færreste.

Målgruppe

Forløbet har været anvendt på idræt B-niveau. Fagkontoen har ikke uanede ressourcer på vores gymnasium, og vi prioriterer at størstedelen af midlerne bruges på idræt B eleverne. Forløbet kan dog sagtens anvendes på et c-niveau hold, men her vil jeg skalere ned på de tekniske og taktiske elementer.

Padeltennis kunne også tænkes ind som oplevelsesmodul(er) på c-niveau med 1-2 moduler. Fx i forlængelse af et pickleball forløb, da der er relativ stor overførselsværdi til greb og slagene i padeltennis.
Forløbets faglige mål

De faglige mål koblet til den praktiske del af undervisningen.
Tekniske elementer:

 • kunne udfører serv.
 • kunne udføre forhånds- og baghåndsgrundslag.
 • kunne udføre for- og baghåndsflugtninger.
 • kunne returnere lige bold fra bagvæg.
 • kunne udføre lob.

Taktiske elementer:

 • Korrekt placering ved modtagelse af serv og fornuftigt valg af servreturnering.
 • Spilsamarbejde med makker, herunder: Kommunikation, dækning af hver sin halvbane samt at være på samme højde i banen.

Det er ikke artiklens formål at beskrive det teoretiske materiale der er arbejdet med i forløbet, men forslag til temaer der kunne kobles til forløbet er anatomi, idrætsvaner, idrættens organisering mv.

Den praktiske undervisning

De praktiske moduler har haft en varighed á 1 time og 45 min. (effektiv tid). Det er min erfaring ud fra de to hold, der har været gennem forløbet, at de sagtens kan holde motivationen. Det skyldes, at spillet er meget taknemmeligt indlæringsmæssigt sammenlignet med fx badminton og tennis og de fleste elever kan efter 15-20 min. spil nogenlunde kontrollere basisslagene. Forløbsoversigten og tilgangen til undervisningen bygger på egne erfaringer fra forløb og en kollegas forløb. Holdstørrelserne har været på henholdsvis 25 (3.g hold) og 24 elever (2.g hold).

De to første moduler har haft fokus på tekniske øvelser på det individuelle plan med for- og baghåndsslag, serv og returnering af bold på bagvæg. De sidste moduler har haft større fokus på de mere teknisk krævende slag som flugtninger og lob samt samarbejdet med spilmakker.

Modul 1: Bolden og battet samt forhånd, baghånd, serv og regler.
Modul 2: Servmodtagning og brug af bagvæg.
Modul 3: Flugtninger og lob
Modul 4: Slagøvelser og taktiske elementer i spillet, herunder kommunikation og servreturnering.
Modul 5: Samarbejdet med spilmakker.

I de to forløb er der anvendt to forskellige fremgangsmåder i den måde eleverne er blevet instrueret på. Alle moduler er dog altid startet med en fælles samling hvor fokus for modulet er præsenteret. I første modul har der været boldtilvænningsøvelser på én bane (mig, battet og bolden), introduktion til greb og til første slagøvelse. Herefter er eleverne sendt ud på banerne. Efterfølgende er eleverne introduceret til nye øvelser ved at jeg som underviser, er gået fra bane til bane og har forklaret og forevist næste øvelse. Fordelen er, at der er relativt god tid ved den gruppe man er ved ift. at give feedback, men i særdeleshed at differentiere øvelserne fra deres igangsættelse. Ulempen er, at man har travlt som underviser, for at sikre at øvelserne ikke kører for længe på banerne.

Ved den anden fremgangsmåde har eleverne i starten af hvert modul fået udleveret et øvelsesark med tekniske øvelser. Øvelserne er dernæst fælles blevet introduceret og forevist, hvorefter eleverne er sendt ud på banerne for at arbejde med disse. Foruden øvelsesbeskrivelse på arket er der også givet en tidsramme for hver øvelse eller et antal gange. Fordelen ved arbejdsarket har været, at man som underviser er blevet frigjort mere. Eleverne blev generelt gode gennem forløbet til at arbejde fokuseret med øvelsesarket.

Generelt er de udvalgte øvelser gået igen i modulerne, men der har gennem forløbet været stigende progression i flere af øvelserne. Eleverne har derved opnået stor fortrolighed med øvelser ift. eksamen. Det er desuden et bevidst valg ikke at samle og introducere fælles, for når eleverne er spredt ud på 5-6 baner, bliver det hurtigt en tidsrøver.

Jeg har for de dynamiske og spilnære øvelser, prioriteret at pointet færdigspilles i frit spil efter styret indledning til duellen. Det har betydet, at eleverne har kunne fastholdes længere tid i tekniske øvelser.

Alle moduler har været opbygget med følgende 4 elementer:

 1. Opvarmning med grund slag parvis. Varighed ca. 15 min.
 2. Stationære øvelser. Den ene fodrer (evt. med kastede bolde) den anden arbejder med slagteknik. Varighed ca. 15 min.
 3. Dynamiske og spilnære øvelser hvor de(t) første slag er givet. Varighed ca. 30 min.
  a. Fx blød bold spilles til bagvæg -> returnering af bold fra bagvæg -> pointet færdigspilles
  b. Fx blød bold spilles til forreste del af banen -> flugtning -> pointet færdigspilles
  c. Fx blød lang bold -> lob -> pointet færdigspilles
 4. Spil med op-og nedrykning. Varighed ca. 45 min.
  Der spilles kampe á 8 min. Det tabende hold rykker ned og parret går på hver sin side af nettet. Det vindende hold rykker op, og splitter ligeledes op.

Instruktionsvideoer

Jeg har i forløbene anvendt instruktionsvideoer med Sandy, som for nylig også har lavet et samarbejde med Sport24 og hans instruktionsvideoer ligger på deres hjemmeside  Siden har Dansk Padel Forbund og Padel i Danmark lavet samarbejde med DGI og der ligger derfor efterhånden mange gode instruktionsvideoer på DGI Trænerguiden. Begge steder finder man gode videoer ift. de her opstillede faglige mål.
Videoerne vil også fint kunne fungere som et digitalt øvelsesark, jf. den praktiske undervisning, ved at eleverne medbringer telefoner, og ser et udvalg af øvelser som afprøves på banen.

Praktiske forhold

Vi tog kontakt til det lokale padelcenter i Sønderborg for at forehøre os om muligheden for en skoleaftale. Interessen for samarbejde var i dette tilfælde gensidig, da padelcenteret gerne vil skabe kontakt til et potentielt kundegrundlag. Centeret rummer 12 doublebaner. Vi fik lavet en skoleaftale på 100 kr. pr. bane pr. time. Det betyder at et samlet padelforløb for en klasse på 24 elever koster ca. 4.300 kr.

Vi har været privilegeret og haft det ønskede antal baner til rådighed. Alle elever har derfor været spillende hele tiden. Såfremt man råder over færre baner, kan der fx laves et rotationssystem, hvor der i hver side af banen står en spiller der roterer ind efter 4-5 bolde med en øvelse. Det giver mulighed for at have 6 spillere på en bane.

For at få 1 time og 45 min. effektiv undervisningstid har jeg i perioden med forløbet sat et ekstra modul på elevernes skema, så de i stedet for at slutte undervisning kl.15.00 er sluttet kl.16.00. Enkelte gange har jeg kunne bytte mig til at have dobbeltmoduler, men det er mere undtagelsen end reglen. Eleverne er vant til dette, da det også gøres ved andre aktiviteter som klatring, mountainbike og adventurerace hvor vi heller ikke har tingene på egen matrikel og hvor en vis portion tid kræves for at det bliver meningsfuldt. Vi oplever generelt, at eleverne bakker op herom, blot de varsles i god tid.

Sammenlægning af moduler kan selvfølgelig give udfordringer på idræt c hold, da de typisk kun har et ugentligt modul. Det kan betyde at forløbet spredes over en lang periode med risiko for at miste kontinuitet. En løsning kan være, at man komprimerer idrætstimerne i perioden med padeltennis og acceptere at der vil komme en undervisningsfri periode i idræt.

Evaluering af forløbet

Eleverne tilbagemeldinger på spillet har først og fremmest været at det er sjovt. De oplever, at det er nemmere at få spil og gode dueller sammenlignet med fx badminton. De er generelt ret glade for spillet med op-og nedrykning, fordi de kommer til at spille med mange forskellige og niveauet på banerne kommer ret hurtigt til at passe, men hvor man samtidig bytter meget makker.

Forløbet fungerer desuden rigtig fint som eksamens disciplin. Vi havde et hold oppe i sommers og det var relativt let for eleverne at lave en god drejebog og gennemføre en god eksamen.