Viden
1. marts 2024
Andreas Schiørring
Formand for GI
Rapport om progressionstænkning i idræt og, hvordan progression kan indtænkes i idrætsundervisningen.

Progressionstænkning har ikke tidligere været et prioriteret styringsredskab i planlægningsfasen for Idræt C.

Denne rapports formål er derfor at give inspiration og anbefalinger til, hvordan lærerne kan skabe progression i idrætsundervisningen til støtte for elevernes faglige udvikling. I forståelsesrammen er der fokus på den enkelte elevs læring gennem et 3-årigt undervisningsforløb i idræt. Grundideen er at vise, hvordan en tydelig progression i idrætsfaget kan medvirke til at give den enkelte elev viden om sin udviklingsproces og sit faglige standpunkt. Eleven skal trinvis kunne beherske større faglige udfordringer – “man skal kravle, før man kan gå”.

Hvordan indtænkes progression og kompetencebegrebet i et idrætsforløb over 3 år, så læringsoplevelsen fra 1.g til 3.g bliver markant for eleverne? Denne rapport kommer med konkrete bud på progression i de tre færdighedsområder.

Læs rapporten