Viden
23. februar 2021
Niels Martin Vind, GI´s bestyrelse
Linda Hejselbak Jensen, GI's bestyrelse
Nedenstående ser I et eksempel på de projektbeskrivelser fra DGI, DIF og DFIF, som vi har forsøgt at kategorisere til brug for netværksdannelse mellem gymnasieskolernes idræt og foreningslivet.

Vi har måtte sande, at DIF og DFIF mangler ressourcer til at lave oversigter til os, og DGI er så decentralt opbygget, at projekterne varierer fra landsdel til landsdel. Samtidig er en del projekter knyttet til en specifik kommune, hvilket betyder, at en idrætskonsulent ofte er delt mellem kommunen og idrætsorganisationen. Fordelen ved den opbygning er, at konsulenten besidder et nært kendskab til det lokale foreningsliv. Det gør sig bl.a. gældende i det efterfølgende interview med en idrætslærer på Kolding Gymnasium, hvor konsulenten lavede en bro til en dygtig volleyballtræner fra den lokale klub.

Det bedste råd, som vi efter samtaler med idrætsorganisationerne kan give, er, at I tager fat i den lokale landsdelsforening eller kommune. De er meget interesserede i at samarbejde både ift. gæsteinstruktører eller i forbindelse med ressourcer til frisport, der kan skabe bro til det lokale idrætsliv – eller få de unge til at dyrke idræt uorganiseret.

Hvilken organisation har projektet hjemme i?
DGI Østjylland

Hvilken region/ landsdel henvender projektet sig til?
Aarhus Kommune. Projektmidlerne er møntet på gymnasieskoler i Aarhus Kommune.

Hvad er navnet på jeres projekt?
TRIBE – TRIvsel og BEvægelse

Hvad er formålet med projektet?
Projektet har til formål at skabe idrætsfællesskaber/idrætsudvalg lokalt på gymnasierne og herigennem øge trivslen blandt eleverne gennem deltagelse i fysisk aktivitet og bevægelse i fællesskab med andre.

Hvad er indholdet i projektet og er det en specifik idrætsgren, I byder ind med?
Med idrætsfællesskaberne forsøger vi at skabe et lettilgængeligt idrætstilbud lokalt på skolen. Idrætsfællesskabet drives af eleverne selv som et frivilligt udvalg forankret på skolen. Idrætsfællesskabet organiseres med hjælp fra et udviklingsforløb faciliteret af DGI, hvor eleverne bliver klædt på til at kunne varetage driften og udviklingen af fællesskabet.

Hvilket tidsrum foregår aktiviteterne i?
Det kan være forskellig fra idrætsfællesskab til Idrætsfællesskab, men som primært foregår aktiviteterne lige efter skole (fra kl 15:30 – 17)

Hvilke ressourcer byder I ind med?
Projektperioden løber indtil sommeren 2023, og I denne periode er projektmidlerne begrænset til gymnasieskolerne i Aarhus Kommune.

Hvad kræver det af gymnasiet at deltage?
Skolen skal stille faciliteter, udstyr og redskaber til rådighed til aktiviteterne. Mellem 5 – 10 timer til en lærer, som bl.a. fungerer som kontaktperson mellem DGI, skole og elever i første del af projektet og bidrager til rekrutteringen af elever. Evt. økonomi til anderledes og større events

Navn på kontaktperson(er) til projektet:
Anna Nygård Jepsen, 21287816, Anna.jepsen@dgi.dk