Nyheder
31. oktober 2022
Andreas Schiørring
Formand for GI
I begyndelsen af september oplevede idrætsfaget en stor medieinteresse omkring brugen af vægt og vejning af elever i gymnasiet. To elever fra Mulernes Legatskole følte sig krænket over, at der i deres undervisningsmateriale til Træningsprojektet blev nævnt, at man også kunne inddrage vægt i sit projekt.

Det var Yubios Idræt C-bog, der stod for skud, selv om andre lærebøger også nævner det. Thomas Skadhede fra Yubio var med i mange programmer for at fortælle om deres faglige tilgang til emnet.

Jeg var også med i Go Aften Danmark på TV2, for at give en idrætslærers version af hvordan vægt kan bruges i undervisningen. Inden jeg skulle på, sad jeg og lyttede til de to studieværter og de to piger fra Mulernes Legatskole, der beskrev problemet. Efterfølgende var Thomas Skadhede fra Yubio igennem for at svare på kritikken.
Det sjove var, at mens jeg sad og lyttede, sad jeg og tænkte, at vi egentlig alle grundlæggende var enige om brugen af vægt i idrætsundervisningen. Man kan godt føle, at medierne er mere interesseret i elevernes udlæg af problemet end reelt at lytte til faglige argumenter for inddragelse af elevernes vægt i idrætsundervisningen.

Men når det er sagt, så skal vi som idrætslærere selvfølgelig være bevidste om, at vægt er et ømtåleligt emne for nogle elever, og at vi naturligvis behandler emnet på en faglig og sober måde. Ligesom med problematikken omkring badning efter idræt, så bør løsningen ikke være, at få berøringsangst.

I læreplanen for Idræt C (STX) står der bl.a. følgende om fagets formål: ”Eleverne udvikler evnen til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til træning og sundhed.”, mens et af de faglige mål lyder: ”Eleverne skal kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden”. Så med det in mente må det være naturligt, at inddrage vægt og BMI i idrætsundervisningen, så de unge mennesker får viden, som de kan bruge videre i livet til at få et sundt og aktivt liv.

I GI har vi lavet en lille undersøgelse af, hvordan vejning bruges rundt på gymnasierne. Spørgeskemaet er blevet delt på GI-facebook, hvor 32 gymnasier har svaret. I skemaet ses en række af svarene. Her svarer halvdelen af de deltagende gymnasier, at de har en vægt mens den anden halvdel af gymnasierne ikke har en vægt som kan benyttes i idrætsundervisningen. På 9 af 32 gymnasier lægges der op til, at eleverne frivilligt kan inddrage deres vægt i Træningsprojektet. Der var ingen gymnasier der havde elevernes vægt med som et af de faglige mål i Træningsprojektet. På alle deltagende gymnasier bliver vægt almindeligvis inddraget i en faglig snak om sundhed. På ingen af de gymnasier, hvor vægt inddrages i undervisningen (fx med BMI), deles den enkelte elevs vægt med de øvrige elever. På nogle gymnasier indgår dataen dog i et statistisk materiale, der arbejdes med.

En konklusion på denne lille undersøgelse må være, at i idrætsundervisningen inddrages vægt i en faglig kontekst inden for læreplanens rammer. Samtidig er det også vigtig at notere sig, at hvis man arbejder med elevernes vægt, så udstilles den personlige data ikke på klassen.