Nyheder
7. september 2020
Andreas Schiørring
Formand for GI
GI inviterer til virtuel generalforsamling september torsdag d. 10 september kl. 17.00

Der bliver sendt live fra årets generalforsamling i GI. Du kan se transmissionen på foreningens facebookside.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Offentliggørelse af kandidater til bestyrelsesvalget
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Valg af revisorsuppleanter
  9. Evt.