Bestyrelsen for GI vælges på den årlige generalforsamling og holder ca. 4-5 måder om året. Du må meget gerne skrive til formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis du har gode ideer eller forespørgsler.

Bestyrelsens medlemmer

  • Andreas Schiørring (Formand), Aarhus Katedralskole, 51 94 68 06, as@akat.dk
  • Søren Friis (Næstformand), Bjerringbro Gymnasium, 23 48 73 77, sf@bggym.dk
  • Gitte Keinicke Staghøj (Kasserer), Tårnby Gymnasium, 60 60 39 18, gs@tgy.dk
  • Camilla Todsen, Alssundgymnasiet Sønderborg, 61 65 63 88, ct@ags.dk
  • Linda Hejselbak Jensen, Greve Gymnasium, 61 30 58 64, gglhj@greve-gym.dk
  • Malte Trold, Aarhus Katedralskole, 26 99 69 84, akatmk@akat.dk
  • Niels Martin Vind, Fredericia Gymnasium, 21 25 85 52, nmvind@hotmail.com

Suppleant til bestyrelsen:

  • Malene Vibe Schouw, Kønbenhavns Åbne Gymnasium,  28 30 48 63, mv@kg.dk

Danske skoleidræt: Linda Hejselbak Jensen
DGI Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger: Niels Martin Vind
DIF Danmarks Idrætsforbund: Andreas Schiørring
Dropbox: Niels Martin Vind
Facebook: Malte Trold
Fagdidaktisk Kursus: Andreas Schiørring
Fagkonsulenten: Andreas Schiørring
Fagligt forum: Andreas Schiørring
GISP: Niels Martin Vind
GF-overkoordinator: Malte Trold
Hjemmeside: Niels Martin Vind
HTX og HHX: Søren Friis
Idræt i folkeskolen: Linda Hejselbak Jensen
Pædagogisk samarbejdsudvalg: Søren Friis
Regionssekretærer: Camilla Todsen
Stævneudvalg: Gitte Keinicke Staghøj og Camilla Todsen
Trykkeriet Rosendahl: Niels Martin Vind
Universiteterne (KU, AAU, SDU og Aalborg): Linda Hejselbak Jensen