Bestyrelsen for GI vælges på den årlige generalforsamling og holder ca. 4-5 måder om året. Du må meget gerne skrive til formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis du har gode ideer eller forespørgsler.

Bestyrelsesmedlemmer 2021

 • Andreas Schiørring (Formand), Aarhus Katedralskole, 51 94 68 06, as@akat.dk
 • Niels Martin Vind (Næstformand), Fredericia Gymnasium, 21 25 85 52, nmvind@hotmail.com
 • Camilla Todsen (Kasserer), Alssundgymnasiet Sønderborg, 61 65 63 88, ct@ags.dk
 • Andreas Juul Ingvartsen (AJI), Gammel Hellerup Gymnasium, 22 86 95 36, AJJ@ghg.dk
 • Katrine Dam Madsen (KDM), Steenhus Gymnasium, 31 69 07 44, DM@stenhus-gym.dk
 • Malte Trold, Aarhus Katedralskole, 26 99 69 84, akatmk@akat.dk
 • Thomas Strømberg (TS), Københavns Åbne Gymnasium, 31 43 31 54, Ts@kg.dk

Suppleant til bestyrelsen:

 • Malene Vibe Schouw, Kønbenhavns Åbne Gymnasium,  28 30 48 63, mv@kg.dk

Kontakt til

 • DGI Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger: Niels Martin Vind
 • DIF Danmarks Idrætsforbund: Andreas Schiørring
 • Facebook: Malte Trold
 • Fagkonsulenten/Fagdidaktisk kursus: Andreas Schiørring
 • Fagligt forum: Andreas Schiørring
 • Folkeskolen/Danske Skoleidræt: Katrine Dam Madsen
 • GISP: Niels Martin Vind
 • GF-overkoordinator: Malte Trold
 • Hjemmeside: Niels Martin Vind
 • HTX og HHX: Thomas Strømberg
 • Pædagogisk samarbejdsudvalg: Camilla Todsen og Niels Martin Vind
 • Regionssekretærer: Camilla Todsen
 • Stævneudvalg: Thomas Strømberg og Andreas Juul Ingvartsen
 • Universiteterne (KU, AAU, SDU og Aalborg): Andreas Juul Ingvartsen og Katrine Dam Madsen