Bestyrelsen for GI vælges på den årlige generalforsamling og holder ca. 4-5 måder om året. Du må meget gerne skrive til formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis du har gode ideer eller forespørgsler.

Bestyrelsens medlemmer

  • Andreas Schiørring (Formand), Aarhus Katedralskole, 51 94 68 06, as@akat.dk
  • Søren Friis (Næstformand), Bjerringbro Gymnasium, 23 48 73 77, sf@bggym.dk
  • Gitte Keinicke Staghøj (Kasserer), Tårnby Gymnasium, 60 60 39 18, gs@tgy.dk
  • Malene Vibe Schouw, Kønbenhavns Åbne Gymnasium,  28 30 48 63, mv@kg.dk
  • Linda Hejselbak Jensen, Greve Gymnasium, 61 30 58 64, gglhj@greve-gym.dk
  • Malte Trold, Aarhus Katedralskole, 26 99 69 84, akatmk@akat.dk
  • Niels Martin Vind, Fredericia Gymnasium, 21 25 85 52, nmvind@hotmail.com

Suppleant til bestyrelsen:

  • Camilla Todsen, Alssundgymnasiet Sønderborg, ct@ags.dk

 

DIF Danmarks Idrætsforbund: Linda Hejselbak Jensen
DGI Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger: Linda Hejselbak Jensen
Dropbox: Niels Martin Vind
Facebook: Malte Trold
Fagdidaktisk Kursus: Andreas Schiørring
Fagkonsulenten: Andreas Schiørring
Fagligt forum: Andreas Schiørring
GISP: Niels Martin Vind
GF-overkoordinator: Malte Trold
GL-E: Andreas Schiørring
Hjemmeside: Gitte Keinicke Staghøj
HTX og HHX: Søren Friis
Idræt i folkeskolen: Linda Hejselbak Jensen
Institut for idræt KU: Malene Vibe Schouw
Institut for idræt SDU: Søren Friis
Institut for idræt Aalborg: Søren Friis
Institut for idræt ÅU: Malene Vibe Schouw
Pædagogisk samarbejdsudvalg: Søren Friis
Regionssekretærer: Malene Vibe Schouw
Stævneudvalg: Gitte Keinicke Staghøj
Trykkeriet Rosendahl: Niels Martin Vind