GISP står for Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings SærPost og er GI's medlemsblad. Bladet sendes ud 3 gange årligt med post til foreningens medlemmer. I GISP kan man bl.a. læse: Nyt fra bestyrelsen, nyt fra fagkonsulenten, nyt om stævner samt forskellige artikler om undervisning i idrætsfaget i både teori og praksis.

Redaktion

Redaktionen består pt. af følgende:

 

Link til artikler i GISP

Langt de fleste artikler i GISP bringes seperat her på hjemmesiden. Du kan læse dem under Nyheder og viden.