GISP står for Gymnasieskolernes Idrætslærerforenings SærPost og er GI's medlemsblad. Bladet sendes ud 3 gange årligt med post til foreningens medlemmer. I GISP kan man bl.a. læse: Nyt fra bestyrelsen, nyt fra fagkonsulenten, nyt om stævner samt forskellige artikler om undervisning i idrætsfaget i både teori og praksis.

Redaktion

Redaktionen består af følgende:

 • Camma Vår Svalholm
  29 60 29 54
  cs@marselisborg-gym.dk
 • Gorm Duus Gjessing
  25 70 22 29
  gdg@horsens-gym.dk
 • Jakob Gøricke Jensen
  51 63 32 14
  jg@odder-gym.dk
 • Niels Martin Vind
  21 25 85 52
  nmvind@hotmail.com
 • Ninette Müggler Mortensen
  60 22 60 01
  NMO@herning-gym.dk

Link til artikler i GISP

Langt de fleste artikler i GISP bringes seperat her på hjemmesiden. Du kan læse dem under Nyheder og viden.