6. september 2021
Morten Mahler Eriksen
Haderslev Katedralskole
Idræt C undervisningsforløb i 3 mod 3 basket med fokus på teamspil med assists.

Faglige mål

Primære faglige mål:
(Eleverne er bekendt med rubriks, som konkretiserer de faglige mål yderligere)

 • Beherskelse af skudafviklingen med specielt fokus på håndleddets betydning, samt beherskelse af korrekt teknik ved lay-up, afleveringer og triple-threat(den 3.dobbelte trussel).
 • Beherskelse af taktisk forståelse: Spilbarhed, spacing, v-cut, give-and-go, screening samt anvendelse af korrekt teknik i spilnære situationer, f.eks. afleveringer.
 • Rimelig beherskelse af teknisk korrekt personligt forsvar, samt hvornår der laves fejl (cylinder-princippet).

Sekundær faglige mål:

 • Opnå god fysisk kapacitet og kendskab til centrale begreber indenfor 3-mod-3 basketball og ’den i forløbet anvendte akademiske teori’
 • Opnå kropsbevidsthed

Undervisningsforløb

Tal i parentes henviser til sidetal i Basket-kompendium af Jesper Sørensen.

Se forløbet i pdf-format.

Nedenstående er udelukkende tekniske og taktiske øvelser. Ud over praksis teori, kan forskellige temaer læses ind over forløbet: Arbejdskrav, træningsprogrammer, idrættens historiske udvikling, OL, streetsportskulturen osv. (Se evt. side 26+33)

 • Intro til 3 mod 3 basket
 • Afleveringer (side 7). Forevisning af forskellige afleveringstyper i basket.
  Formål: Fortrolighed med basketboldens størrelse og teknikken i afleveringer
 • Afleveringsfirkant (14). Alle afleveringer modtages med et jumpstop/1-2 stop. Afleveres kun til én som vil have bolden (øjenkontakt og synlige hænder). Tilføj v-cut inden modtagelse. Start med 2 bolde. En ekstra kan tilføjes når øvelsen kører.
  Formål: Skridtregler. Kommunikation og spilbarhed.
 • Skudafvikling (9) (Altid skudafvikling før lay-up, pga. teknikoverførelse). Intro til skudteknik og albue- og håndleddets betydning
  Øvelse: 2 og 2, start en meter fra kurven, ved scoring rykkes et skridt baglæns, ved brændt forsøg rykkes et skridt frem eller helt til start (10 forsøg hver)
  Skudkonkurrence – Find et ord på 4-5 bogstaver: Første person skyder fra bestemt sted. Ved scoring skal de andre også skyder derfra. Brænder de andre får de et bogstav. Brænder første person, må næste i rækken vælge et nyt sted. Først til hele ordet taber.
  Formål: Teknisk udførelse af skudafvikling. Denne del bliver vigtig for det samlede spil senere i forløbet. Tip: ’Let it hang!’ Udtryk, som kan bruges til at eleverne strækker armen helt i skudafvikling. Armen hænger strakt med bøjet håndled indtil bolden rammer kurven.
 • Forsvarsdrill. Intro til rigtig forsvarsteknik. På kommando bevæges mod højre, venstre, bagud og fremad. Maskinrum tilføjes(hurtige skridt på stedet, men kun på forreste del af foden)
  Formål: Dagens WOD. Intro til cylinderprincippet.
 • Afleveringsfirkant (14). Alle afleveringer modtages med et jumpstop/1-2 stop. Afleveres kun til én som vil have bolden (øjenkontakt og synlige hænder). Tilføj v-cut inden modtagelse. Start med 2 bolde. En ekstra skal tilføjes, når øvelsen kører. Man kan som underviser gå rundt inde i firkanten, hvis man tør…
  Formål: Repetition af skridtregler med pivoteringer. Kommunikation og spilbarhed.
 • Skudafvikling (9). Skudteknik og albue- og håndleddets betydning
  Øvelse: 2 og 2, start en meter fra kurven, ved scoring rykkes et skridt baglæns, ved brændt forsøg rykkes et skridt frem eller helt til start (10 forsøg hver)
  Formål: Teknisk udførelse af skudafvikling. Denne del bliver vigtig for det samlede spil senere i forløbet. Tip: ’Let it hang!’ Udtryk, som kan bruges til at eleverne strækker armen helt i skudafvikling. Armen hænger strakt med bøjet håndled indtil bolden rammer kurven.
 • Lay-up (11). To-takts rytmen (For højre håndet): Stå i hulahopring på venstre ben. Tag et langt skridt med højre ben og derefter et kortere et med venstre. Venstre bliver nu afsætsben. Begge hænder på bolden og skudafvikling som ved almineligt skud
  Med én dribling: Stå bag ved hulahopringen. Stå med samlet ben og bold i hænder. Tag et skridt med venstre, samtidig med at bolden rammer jorden inde i hulahopring. Nu står man på venstre ben med
  bolden i hænderne og man forsætter med to-takts rytmen.
  Konkurrence 2 og 2: Antal scoringer
  Lay-up: Bolden afleveres til en som står bag ved hulahopringen.
  Skud: Fra Hulahopringen
  Formål: Teknisk udførelse af lay-up bevægelsen med fokus på benarbejde og armens skudafvikling og Korrekt udførelse af teknik under konkurrence.
 • Forsvarsdrill. Intro til rigtig forsvarsteknik. På kommando bevæges mod højre, venstre, bagud og fremad, samt maskinrum (hurtige step på stedet). Rebound og angrebsfejl tilføjes.
  Formål: Dagens WOD
 • Afleveringsfirkanten (14). Mål: 4 bolde afleveres rundt på samme tid.
  Formål: Pivotering, spilbarhed, kommunikation, kvalitet i afleveringer!
 • Lay-up efter aflevering. To rækker på toppen af nøglen eller ved 3 points stregen, på hver side af kurven. Bold i den ene side. 1. person afleverer og løber i position. 2. person modtager og afleverer, så person 1 modtager til et lay-up (fokus to-taks rytmen). Modtagelse til skud. Fokus: Jumpstop og skudbevægelse uden at hoppe fremad. V-cut inden modtagelse af aflevering. Lay-up og senere skud. Pump fake tilføjes før lay-up.
  Formål: Tekniske udførelse af spilrelevante bevægelser.
 • Intro til 3 mod 3 – Hvor er udgangspositionerne!. 3 mod 3 spil. Aflever i siden og løb væk eller imod bolden. Anvendelse af ovennævnte tekniske færdigheder.
  Formål: Fokus på spacing og at fylde op på positionerne
  Det må gerne ende i lidt kaos, så vi senere i forløbet kan referere tilbage, når vi får mere styr på taktikken.
 • Intro til Real Madrid (13). God opvarmning med masse af løb og afleveringer.
  Formål: Repetition af lay-up, v-cut og skudafvikling.
 • 3-dobbelt-trussel (triple threat). 2 og 2: En afleverer fra under kurven. Løber ud og stiller sig i vejen. Den anden modtager omkring straffekastlinjen i et jump stop og er klar i 3 dobbelt trussel. Lay-up (Fokus på skridtregel og første skridt beskytter driblingen). Jap step/pump fake til lay-up. Jap step/pump fake til skud. Slut med fuldt forsvar med ‘halve arme’ – Angriberen har kun én dribling
  Formål: Udgangsstilling man (næsten) altid skal i, når man modtager bolden på de 3 positioner. Man kan aflevere, skyde, drive mod kurven.
  Kun én dribling giver fokus på kvalitet i finter og drive mod kurven.
 • Positionsøvelse. 3 i en gruppe: En afleverer, en angriber og en forsvarer. Aflevereren står stille. Angriberen skal forsøge at modtage bolden på to forskellige positioner. Pos1 (udgangsposition) giver 1 point og pos 2 (’tæt på kurven’) giver 3 point (kræver en back-door(17)). Angriberen starter altid med at søge ind imellem de to positioner, tager kropskontakt med forsvareren og ’popper’ ud til pos 1 og modtager bolden væk fra forsvareren. Alle roterer rundt og prøver alle 3 positioner. Hvem score flest point? Kan afsluttes med én mod én (med én dribling) efter aflevering til scoring på kurven.
  Formål: At angriberen ’bestemmer’ hvor han/hun vil modtage bolden og ikke forsvareren. Cylinderprincippet gentages. Man må gerne skubbe med kroppen og armene, men ikke med hænderne (NB: Forsvareren må ikke skubbes tilbage). Jo mere rolig og tydelig angriberen er, jo nemmere er det at aflevere.
 • 3 mod 3. Intro til give and go. Mere fokus på screeninger, dvs. rigtig teknik. Aflevering i siden, så tæt på kurven(brug ovenstående positionsøvelse).
  Formål: Fokus på ’ro på’. Den der skal modtage skal være rolig og tydelig. Huskeregel: Man løber kun hurtigt, hvis det er et drive mod kurven eller et cut(ét skridt) for at blive spilbar!!
 • Real Madrid (13). God opvarmning med masse af løb og afleveringer.
  Formål: Repetition af lay-up, v-cut og skudafvikling.
 • 3-dobbelt-trussel (triple threat). 2 og 2: En afleverer fra under kurven. Løber ud og stiller sig i vejen. Den anden modtager i et jump stop og er klar i 3 dobbelt trussel. Lay-up (Fokus på skridtregel og første skridt beskytter driblingen). Jap step/pump fake til lay-up. Jap step/pump fake til skud. Slut med fuldt forsvar med ‘halve arme’ – Angriberen har kun én dribling!
  Formål: Udgangsstilling man (næsten) altid skal i, når man modtager bolden på de 3 positioner. Man kan aflevere, skyde, drive mod kurven. Kun én dribling giver fokus på kvalitet i finter og drive mod kurven.
 • Positionsøvelse. 3 i en gruppe: En afleverer, en angriber og en forsvarer. Aflevereren står stille. Angriberen skal forsøge at modtage bolden på to forskellige positioner. Pos1(udgangsposition) giver 1 point og pos 2(’tæt på kurven’) giver 3 point(kræver en back-door(17)). Angriberen starter altid med at søge ind imellem de to positioner, tager kropskontakt med forsvareren og ’popper’ ud til pos 1 og modtager bolden væk fra forsvareren. Afsluttes med én mod én (med én dribling) efter aflevering til scoring på kurven.
  Formål; At angriberen ’bestemmer’ hvor han/hun vil modtage bolden og ikke forsvareren Cylinderprincippet gentages.Man må gerne skubbe med kroppen og armene, men ikke med hænderne (NB: Forsvareren må ikke skubbes tilbage). Jo mere rolig og tydelig angriberen er, jo nemmere er det at aflevere
 • Skudøvelse. Skudøvelse fra forskellige positioner. F.eks. Spin ud eller Jorden rundt (10)
  Formål: Vigtigt med så mange skud, som muligt, så det bliver en trussel, når det færdige spil spilles.
 • 3 mod 3 med fokus på screening med rulning. Gennemgang af screening med rulning. Pick and roll, hvis det screening på bolden (dvs. den forsvare, der dækker bolden)
  Ellers spilles med anvendelse af give and go, Pick and roll, Screening væk fra bolden og altid 3 dobbelt trussel som udgangsstilling.
  Formål: Ro på – få bolden i rigtige positioner. Angrebstaktiske spilsystemer. Tip til forskellige krav for forsvaret (15)
 • Afleveringsfirkanten (14). Som i modul 1+2.
  Formål: Fokus på skridt og gode afleveringer
 • Lay-up/skud efter aflevering. Som i modul 3.
 • 3-dobbelt-trussel (kort tid). Repetition af udgangsstilling, jap-step, pump fake og skud.
  Formål: Fokus på kvalitet i bevægelserne
 • 3 mod 3. Det færdige spil med Give and go, Pick and roll, Screening væk fra bolden og altid 3 dobbelt trussel som udgangsstilling.
  Formål: Spilles med faste hold kan egne spilsystemer øves og anvendes

Forløbsprøvemodul

 • Opvarmning: Real Madrid – afleveringer, lay-up, v-cut, skud
 • Teknisk: 3 dobbelttrusseløvelsen: udgangsstilling, lay-up, jap-step, pump fake, skud
 • Teknisk og taktisk: Det færdige spil – Alles!
  Formål: Eleverne har mulighed for at vise mere end de har vist i løbet af forløbet

Evaluering og eksamen

Evaluering af eleverne kan udarbejdes ved hjælp af denne Rubric-evaluering. Eleverne kan blive inspireret i deres egen eksamensplanlægning af dette eksempel på en drejebog.