15. september 2019
Lotte Klejs Jørgensen
Peer Lisdorf
Undervisningsforløb, hvor der vil være fokus på grundlæggende tekniske færdigheder som afleveringer, afslutninger, driblinger, 1. berøringer samt taktisk spilforståelse i form af formation på banen, opbygningspil, bandespil, det frie rum og gennembrudsspil. Hertil kommer fysiske mål i form af forbedret form samt viden inden for træningslæren.

Oversigt over forløbet

Modul 1
Teknik, taktisk formation, spillestil og aerob træning (moderat intensitet)

Modul 2
Teknik, opbygningsspil og aerob træning (aerob højintens)

Modul 3
Teknik, opbygningsspil til gennembrud og aerob træning (moderat intensitet)

Modul 4
Teknik, afslutningsspil og hurtighed (anaerobt arbejde; hurtighed og tolerance)

Modul 5
Teknik, afslutningsspil og anaerobt arbejde (produktionstræning)

Modul 6
Praktisk og teoretisk forløbsprøve og frit spil

Uddybning af de enkelte moduler
I dette kompendium kan du uddybende forklaringer og øvelsesbeskrivelser af de enkelte moduler i forløbet

Opfølgning

Evaluering af eleverne kan udarbejdes ved hjælp af denne praktiske forløbsprøve og teoretiske forløbsprøve samt Rubric-evaluering.

Eleverne kan finde inspiration til deres drejebog ud fra dette eksempel på en drejebog.

Hvis man ønsker at arbejde videre med dette forløb på B-niveau kan man udvide forløbet med følgende faglige elementer:

Praktik:

 • Teknisk: Hovedstød, flere finter, afleveringer med flere fodflader, flugtere…
 • Taktisk: Forsvarstaktik (pres, støtte og sikring, zone- og mandsopdækning samt genpres og dobbeltpres). Opbygningsspil: Overlap. Boldovertagelse. Afslutningsspil: Indlæg til baggrum.
 • Positionsspecifik træning
 • Power træning i fodbold (Jesper L. Andersen): Basic muscle power (styrketræning), Transference power (plyometriske øvelser), Football power (agility)
 • Skadesforebyggende træning af ankler, knæ, baglår, lysken – evt. anvendelse af FIFA 11 opvarmning samt kobling til anatomi om led og skader.

Testning:

 • Find maxpuls, så vi kan arbejde med den rigtige pulsbelastning i spiløvelser, og
  kondital – fx vis Yo-Yo IR1 test eller Bangsbos Field test. Pulsmålere eller manuelt.
 • Tid på 20 m sprint (til udvidet snak om nervesystemet og hurtighed)
 • 5RM squat styrke (til udvidet snak om styrketræning inkl. anatomi)
 • Hoppehøjde (nervesystemet og hurtighed – koblet med styrke)

Opnå grundlæggende tekniske fodboldfærdigheder, herunder:

 • Afleveringer (inderside)
 • Afslutninger (lodret vristspark, inderside)
 • Driblinger (generel boldkontrol samt 3 finter; husmands/Laudrup og træk bagom ben (Cruyff) samt fristefinten.
 • 1. berøringer/vendinger (modtage en bold; retningsbestemt med indersiden og brystet)

Opnå grundlæggende taktisk fodboldmæssig spilforståelse, herunder:

 • Kendskab til taktisk formation i fodbold
 • Opbygningsspil: Udnytte bredde og dybde, bandespil samt skabe og udnytte frit rum via temposkift, forfinte og modløb
 • Afslutningsspil/Gennembrudsspil. Løb i boks (timing, løb på blindsiden, temposkift, forfinte) og indlæg til forreste stolpe og cut back

Opnå forbedret fysisk form samt viden inden for områderne aerobt og anaerobt arbejde i fodbold og kunne koble dette til praksis, herunder:

 • Aerob lav (65 % af maximalpulsfrekvens)
 • Aerob moderat (80 % af maximalpulsfrekvens)
 • Aerob højintens træning (90% af maximalpulsfrekvens)
 • Intervaller (arb:pause 2:1) – Anaerob træning:
 • Hurtighedstræning (arb:pause 1:10)
 • Hurtigheds-udholdenhed – Produktionstræning (arb:pause 1:5+)
 • Hurtigheds-udholdenhed – Tolerancetræning (arb:pause 1:1)

Bøger

 • C- det er idræt af Wolf og Hammer, 2005 (s. 32-39; “Aerob træning” og 45-48; “Anaerob træning”)
 • Bangsbo J. ”Fodbold – træning og undervisning”. Frydenlund 2007 s. 15-21 (taktisk formation og spillestil), s. 64 (indersidespark), s. 66 (lodret vristspark), s. 71 (1. berøring med indersiden), s. 75 (1. berøring med brystet), s. 83 (Fristefinten), s. 84 (Laudrup/husmands finten), s. 100-101 (aerob træning) og 103-104 (anaerob træning)
 • Spillestilsbolden

Youtube videoer

Udvidelse til B-niveau
Materialet afhænger af forløbets fokus; fx “Sundhed” eller “Fysiologiske krav i boldspil” hvor man så inddrage mere om muskler, styrketræning, nervesystem og bevægelseslære.

 • Bangsbo J. ”Fodbold – træning og undervisning”. Frydenlund 2007 s. 91-109
 • Wolf T. & Hansen J. ”B – for bedre idræt”. 1. udgave 2. oplag. Gyldendal 2010. Kapitel 2 (“Sundhed i et biologisk perspektiv”) samt kapitel 4 og 5 (“Aerobt og anaerobt arbejde”) ELLER kapitel 6 og 7 (“Muskler og styrke”/”Nervesystem og bevægelse”), hvis “Fysiologiske krav…” vælges.
 • Artikler om “Fodboldfitness” (hvis sundhed vælges)
 • Fysiske data fra kvinde/herrelandsholdet til brug ved sammenligning samt arbejdskravsanalyser og træningsfysiologi, hvis “Fysiologiske krav…” vælges.
 • Ronaldos fysiologi (nervesystemet, hoppehøjde, hurtighed), hvis “Fysiologiske krav…” vælges.

Niveaudifferentiering?
(Hvis det overhovedet er muligt)
Fordele: Det giver plads til de knap så boldstærke elever – man kan starte med basale færdigheder og bygge på. Man undgår de situationer hvor de stærke elever ’overser’ de svage eller bliver frustrerede over det langsomme tempo og manglende kvalitet. Ligeledes kan man lave øvelserne så den fysiske komponent passer til elevernes færdighedsniveau. Ulemper: Hvis nogle er utilfredse med inddelingen og deres negative holdning påvirker de andres læringsmuligheder. De dygtige elever får ikke anvendt deres kompetencer til vejledning af holdkammerater.

Teori-praktik kobling
Forløbet er tematiseret planlagt, og et af formålene med forløbet er at vise en tydelig kobling imellem teori og praktik.

Udvælgelsen af stof
Udvælgelsen af stof til forløbet kan være begrænset af, at de har en bestemt grundbog. Jeg har valgt at supplere med materiale fra Bangsbos ”Fodbold – træning og undervisning” der netop fokuserer på de fysiske aspekter i fodbold og derved kan eleverne se koblingen. Denne bog er ligeledes meget illustrativ. Data fra ungdoms kvindelandsholdet/herrelandsholdet ville være oplagt at udvælge til et forløb på B-niveau om de fysiologiske krav i boldspil – først og fremmest fordi det er tilgængeligt, men også fordi aldersgruppen passer godt til eleverne. Det er ikke påtænkt, at Ronaldo klippet skal vises fra ende til anden, men inddrages undervejs som en ’appetitvækker’ (Kratwohls affektive taksonomi). Igennem denne (og evt. flere) kan eleverne få nogle ’wauw’ oplevelser og for nogle af de boldstærkes vedkommende – forholde det tunge fysiologiske stof til deres hverdagsforståelse.

Forløbet i PDF-format

Se dette undervisningsforløb i pdf-format