18. oktober 2019
Bo Halskov Stage
Gymnasielærer på Brøndby Gymnasium siden 2005. Tidligere ligaspiller og landsholdsspiller. Ungdomstræner igennem mange år.
Thomas Holbech Anker
Gymnasielærer på Brøndby Gymnasium siden 2007. Tidligere ligaspiller. Uddannet elitetræner i DHF. Ungdoms- og seniortræner gennem mange år.
Håndbold forløb med fokus på at skabe bevægelse og spilleglæde i et i gymnasiet til tider svært og stillestående spil. Endvidere er der i forløbet fokus spå på kommunikation spillet, relationelle færdigheder og fysik samt bedre overgang mellem formelle øvelser og spil (fjerne det svære, give tid). I forløbet er der lagt op til en stærk kobling af teori og praksis i form af teamudvikling eller fysisk træning.

Faglige mål i det praktiske

 • Aflevere og gribe med en korrekt teknik og præcision. Aflevere og modtage bolden i fart.
 • Driblinger med den dominante hånd, både stående og i fart inkl. Retningsskift og temposkift
 • Afslutninger, stående og hopskud, med en korrekt teknik. Afslutninger fra forskellige positioner.
 • 3-skridtsfinte, evt. en finte mere (skraldemand eller Radjenovic)
 • Korrekte individuelle forsvarsbevægelser og aktioner. Trekantsbevægelser, parader og/eller tacklinger.
 • Basale angrebsåbninger, som f.eks. krydsspil eller overgange.
 • Kendskab til og forståelse for de basale forsvarsformationer som f.eks. 6-0, 5-1 og 3-2-1.
 • Generel evne til at placere sig fornuftigt på banen.
 • Være en god holdspiller, herunder evnen til at kommunikere konstruktivt såvel verbalt som non-verbalt samt evnen til at udfylde en specifik rolle/position i samspil med andre.

Faglige mål i den teoretiske del – Idrætspsykologi

 • Evnen til at redegøre for og analysere spillet og holdet med teamudviklingsteori. Særligt begreberne: Formelle og uformelle roller.
 • Kohæsion og det velfungerende team
 • Social facilitering og synergieffekt vs. social dovenskab
 • Relationelle færdigheder og kommunikation (såvel verbal som non-verbal)

Faglige mål i den teoretiske del – Fysiologi

 • Evnen til at redegøre for de fysiologiske forudsætninger for at spille håndbold. Særlig med fokus på:
 • Anaerob energiomsætning, herunder styrketræning
 • Aerob energiomsætning, fokus på træning af aerob effekt via intervaltræning
 • Pladsbestemt træning, herunder udarbejdelse af træningsprogram (også mulighed for bevægelsesanalyser)

Opvarmning

Kongens efterfølger fra sidelinje til sidelinje: Alle elever med en bold, følger trænerne.

 • Drible med højre hånd
 • Drible med venstre hånd
 • Drible skiftevis
 • Drible baglæns
 • Samle bold fra gulv
 • Drible med retningsskift.

Boldtilvænning stående i cirkel

 • Bold omkring kroppen, begge veje – skift på signal
 • Bold føres mellem benene i 8-taller – skift på signal
 • Bold dribles mellem benene i 8-taller – skift på signal
 • Edderkoppen: Bolden forbliver mellem bene i dribling hvor armene arbejder skiftevis foran og bagved kroppen

Afleveringsøvelser

Snak om afleveringer, med fokuspunkter:

 • Vandret overarm og åben albuevinkel
 • Rotér i overarmen
 • Først skulder, så albue, så bold
 • Håndledsvip
 • Rytmen, Venstre-højre-venstre

2 elever sammen med 1 bold:

 • Almindelige stående afleveringer med højre og venstre.
 • Hopskudsafleveringer
 • Sidehåndafleveringer
 • Studsafleveringer
 • Bag om ryggen
 • 2-mandskontra fra sidelinjen: De 2 spillere starter på samme sidelinje, den ene løber tværs over banen og modtager en aflevering i løb og dribler den over til modsatte sidelinje. Makkeren følger efter, der laves 2 afleveringer mellem parret, før den anden spiller løber rundt om den første og nu modtager en aflevering på tværs af banen i løb.
 • ”Pølseløb”: 2 og 2 løber og laver aflevering fra smalle back-positioner. Når parrene når enden af banen drejes ud i fløjpositionen, og parret fortsætter med at lave afleveringer den anden vej i hallen og henover de par, der stadig løber i midten.

Afleveringer i kontra/afleveringer under pres:

 • 2 elever sammen på backpositioner med 1 bold, 3 (kan være passive) forsvarere op langs midten af banen.
 • Til sidst kort introduktion til stort kryds i kontra – evt. gennem kontraløb 3 og 3, hvor der bliver koblet en playmaker til øvelsen

Lektier

Praktisk:
Mikkelsen, Leif Christian, Håndbold, København 1987. s.84-85
Øvelser: Afleveringsteknik (u13)

Fysiologi:
Lars H. Nielsen, Troels Wolf, Idræt – teori og træning, Systime 2008, s.71-74

 

Introduktion til timen

 • Fysiske krav
 • Springkraft
 • Teknik, rytme, timing
 • ”Trække bolden”
 • Se på målmanden

Opvarmning

Partibold:
2 hold på én banehalvdel, max. 3 skridt, ingen driblinger, bolden skifter hold, når den erobres af det forsvarende hold eller kastes ud af banen. Det gælder om at komme først til 10 afleveringer i træk uden at blive tacklet. Ved veludført tackling beholder det angribende hold bolden, men tællingen starter forfra fra 0. Fokus på kommunikation, bredde og dybde samt bevægelse uden bold inkl. temposkift og retningsskift

Afleveringer 3 og 3: 2 backs og en playmaker

 • Alm. afleveringer, skift PM undervejs
 • Front mod mål med presspil, afleveringer til siden og stempelpres lige frem (progression ved at presse skiftevis mod højre og venstre og lave et mønster som et V) – husk at skifte playmaker relativt ofte.
 • Tackling af skud: Back lægger an til skud hen mod playmaker, playmaker tackler og løber derefter ud på backens position. Backen spiller bolden videre til den modsatte back. Denne back starter nu øvelsen forfra, blot fra den anden side.
 • Det samme som oven for i tackling af skud – men nu med fokus på finte. Bevægelsesmønstret er det samme, men fokus er ikke på tack- ling i forsvar men på angrebsspillernes finte (fokus på at modtage bolden i jump-stop):
 • 3-skridtsfinte (husk mulighed for at gå begge veje), forsvarsspilleren er passiv/kegle
 • Skraldemandsfinte
 • Radjenovic-finte

Positionsspecifikke afslutninger – Alle

 • Ca.5 min. Fløjafslutninger – fokus på ”at komme ind i feltet”
 • Ca. 5 min. Afslutninger for bagspillere – fokus på ”at trække bolden”
 • Ca. 5 min. Stregafslutninger – fokus på ”at se på målmanden”

Deløvelser for de enkelte positioner

Eleverne vælger en position de vil forfine. Fælles for alle positioner at der sluttes med en lille intern konkurrence på positionen.

 • Fløjspillere arbejder med lob, skruebolde, og alm. afslutninger
 • Bagspillere arbejder med kraft, trukne skud og ”skyde rundt om paraderne”
 • Stregspillere arbejder med studsafslutninger, lob, alm. afslutninger.
 • Øvelsen kan udbygges med forsvarsspillere på hver position, hvor angrebsspilleren skal lave en finte forbi forsvarsspilleren før afslutning (evt. tilspilning fra positionen ved siden af som progression)

Lektier

Praktisk:
Mikkelsen, Leif Christian, Håndbold, København 1987. s.91-98
https://www.dhf.dk/oevelser

Fysiologi:
Lars H. Nielsen, Troels Wolf, Idræt – teori og træning, Systime 2008, s.110-112

Introduktion til timen

 • Timing
 • Løbemønstre
 • Teknik
 • Kryds
 • Overgange

Opvarmning

Partibold på badmintonbaner:
2 hold med 2 eller 3 på hvert hold, max. 3 skridt, ingen driblinger. Man scorer ved at lægge bolden på baglinjen af badmintonbanen.

Kan spilles som kompetetivt intervalspil på tid (1-2 min.), hvor det vindende hold rykker en bane op og det tabende hold rykker en bane ned (”Himmel og helvede”). Lav sten-saks-papir ved uafgjort.

Møder et 3- mandshold et 2- mands hold, bliver den ene spiller på 3- mandsholdet joker, som ikke må score, altid er med det angribende hold og kun må bevæge sig på den ene sidelinje og

Afleveringer 3 og 3

 • Alm. afleveringer (repetition fra gang 1 og 2)
 • Presspil (repetition fra gang 2)
 • Krydsspil – start med uendelighedskryds (Harlem Globetrothers)
 • Gennemgang af krydstyper med elevafprøvning efterfølgende
  (de 3 spillere skal tale med hinanden, og i sidste ende er det playmakerne, der bestemmer hvilket kryds, der laves)
 • Centerkryds
 • Dobbeltkryds
 • Stort kryds
 • Evt. Kort kryds (fransk kryds) og backkryds

Fløjovergang og Angrebsåbninger – i 2 ender, minimum 10 i hver ende

 • Fløjovergang (presspil med overgang 5 mod 0): 2 spillere på hver position dvs. 2 HF, 2 HB, 2 PM, 2 VB og 2 VF. Bolden kører uendeligt og starter fra en fløj, som spiller sin back og løber overgang ”med bold”. Back laver presspil til playmaker, som presser videre til den anden back, som presser og afleverer ind til fløjen i overgang, der skal have timet sit løb og være nået til denne backs position. Fløjen har nu lavet en overgang fra den ene til den anden side, spiller bolden videre til en ny fløj, som nu starter nyt pres med overgang ”med bold” i den modsatte retning
 • Ca. 15 min. Krydsøvelser 3 og 3 med afslutning (progression med 2 og senere 3 forsvarsspillere evt. plus streg)
 • 3 mod 2 fra fløj. 2 forsvarsspillere, resten er fordelt som angrebsspillere på fløj, back og playmaker. Der kan spilles skiftevis i venstre og højre side af banen. Backen starter med bolden og laver kort aflevering til sin fløj som starter rullepres. Fløj spiller back som presser og spiller playmaker. Fra nu af må der angri- bes for scoring. PM skal vurdere at gå selv eller at spille den re- tur til backen, hvis backen modtager bolden gælder samme vur- dering, og lander bolden i fløjen, SKAL fløjen gå til afslutning (la- ver playmaker og back deres pres ordentligt har de trukket 2 forsvarsspillere, og på den måde kommer fløjen til at stå fri). Husk at fløjen skal søge mod hjørnet efter rullepresset

Spil med tvungne angrebsåbninger

 • Der SKAL åbnes med presspil og et kryds
 • Dernæst frit spil men scoringer efter angrebsåbninger tæller dobbelt.

Lektier

Praktisk:
https://www.dhf.dk/oevelser
Teamudvikling i Gyldendals idrætspsykologi, s.85-88

Fysiologi.
Lars H. Nielsen, Troels Wolf. Idræt – teori og træning. Systime 2008, s.112-120

Introduktion til timen

 • Placering – fødder, arme og krop ud for bolden
 • Timing, initiativ ift. angriberen
 • Bevægelighed og bevægelsesmønstre, sidestep eller løb?
 • Sikkerhed og fair play (vær kontant men pas på hinanden)

Afleveringer 2 og 2 (repetition)

Evt. progression gennem konkurrence, hurtigst til 10 eller 20 afleveringer

2 og 2 kamplege

 • Styrkeøvelser med bold (ryg- og mavebøjninger, planke – med bold der kastes/trilles mellem parret)
 • Fodduel
 • Vende pandekage
 • Forsvare basen
 • Trække og skubbe over linje med bold
 • Aben i træet

Smørklat

3 mod 1. Bolden skal spilles hurtigt mellem de 3 og uden finter. Forsvarsspiller skal lave sidebevægelser og er fri, når bolden blot berøres

Forsvarshandlinger

Bevægelsesmønstre – Bevægelsesbaner, 2 rækker med stempelspil fra smalle backs med tacklinger fra 2 forsvarsspillere, der skiftes til at stemple ud på backs

Afslutninger med fokus på parader.

Afslutninger fra backs og center, forsvarsspiller placerer sig ud fra skudarm og har fokus på bolden og timing i afsæt til blokade

Småspil med fokus på forsvar

 • 2 forsvarere (3’ere) i midten. 2 bagspillere og en streg. Fokus på trekantsbevægelser.
 • 4 mod 4 i midten. PM, HB, VB og en streg. 4 forsvarere. Fokus på bevægelse og tacklinger.

Introduktion til forsvarssystemer

 • 6-0 (parader)
 • 5-1 (Bevægelse)
 • Evt. 3-2-1 (Tacklinger, Bevægelse)
 • Overbevægelighedsforsvar 4 mod 5:
 • Fuldtalligt angreb uden streg mod kun 4 forsvarsspillere, der skal dække hele banen – ingen afslutninger men fokus på bevægeligheden og sikre presspil i angrebet. Sæt evt. tape på gulvet for at dele forsvaret ind i 4 zoner

Spil

Minihåndbold på tværs af banen – 3 baner i alt. Målmand med i angreb og fokus på presspil og mulighed for overtal. Forsvar træner overbevægelighed fra øvelsen ovenfor

Lektier

Praktisk:
https://www.dhf.dk/oevelser
Mikkelsen, Leif Christian, Håndbold, København 1987. s.153-157
Teamudvikling i Gyldendals idrætspsykologi, s.90-96

Fysiologi:
Lars H. Nielsen, Troels Wolf,
Idræt – teori og træning,
Systime 2008, s.112-120

Repetition

 • Afleveringer 2 og 2
 • Afleveringer 2 og 2 som ”pølse”

Opvarmning

mini-håndbold (repetition fra 4. modul)

3 og 3 kontra med kryds

Krydsspil sættes på et ad gangen

 • Centerkryds
 • Dobbeltkryds
 • Stort kryds
 • Kort kryds (fransk kryds)
 • Backkryds

5 mod 0 overgangsspil (repetition)

Spil til 2 mål

Lektier

De praktiske lektier indtil nu +
Teamudvikling i Gyldendals idrætspsykologi, s.90-96

Eleverne optager hinanden undervejs og afleverer det i Moodle.

Forløbsprøve – Del 1: Boldtilvænning

2 mod 2

 • Partibold: Retningsskift
 • Samarbejde og kommunikation
 • Placeringsevne
 • Korrekt kasteteknik
 • Boldføling
 • Splitvision

Del 2: Afleveringer og afslutninger

 • Afleveringer 2 og 2, stående, hop.
 • Afslutninger fra forskellige positioner med aflevering fra medspiller.
  • Armføring
  • Forspænding
  • Springstyrke
  • Roter i overarmen
  • Først skulder, så albue, så bold håndledsvip

Del 3: Angrebsspil

Individuelt:
Finte uden forsvar, treskridtsfinten, husmandsfinten

Kollektivt:

 • Centerkryds, back kryds, fransk kryds
 • Temposkift
 • Vægtoverførsel
 • Sammenspil og præcision Løbebaner

Del 4: Forsvarsspil og det færdige spil

 • 4 mod 4 centralt i banen.
 • Regler
 • Placering på banen
 • Kommunikation
 • Taktisk forståelse
 • Bevægelsesmønstre tacklinger

Del 5: Afsluttende kamp (en del af forløbsprøven)

 • Kort teoriprøve: Se nedenstående
 • Evaluering i moodle

Lektier

Rubricks om forløbet + litteratur fra hele forløbet.

Opfølgning

Evaluering af eleverne kan udarbejdes ved hjælp af denne Rubric-evaluering.
Eleverne kan finde inspiration til deres drejebog ud fra dette eksempel på en drejebog.

Forslag til teoretisk prøve: 

 1. Tegn og beskriv et centerkryds og et stort kryds og forklar én af spillernes rolle i ét af de 2 kryds.
 2. Beskriv fokuspunkterne omkring forsvarstrekanten
 3. Tegn og beskriv et 6:0 forsvar og et 3-2-1 forsvar og forklar kommunikationens betydning for et velfungerende forsvar
 4. Beskriv de 4 typer af teams vi har beskæftiget os med i forløbet, og forklar hvad der teampsykologisk skal til for at kunne præstere i håndbold relateret til teamudvikling og forholdet mellem kohæsion og præstation.
 5. Hvilke fysiske krav stilles der til en stregspiller kontra en fløjspiller?
 6. Skitser kort et træningsprogram for en bagspiller.

Praktik

Idrætspsykologi

 • Gyldendals Idrætspsykologi, kapitel 8 og 9: Henriksen, Hansen og Hansen

Fysiologi

 • ”Yubio idræt C + B”: Skadhede m.fl
 • Lars H. Nielsen, Troels Wolf, Idræt – teori og træning, Systime 2008: Kapitel 1, 3 og 4.
 • Aerob og anaerob træning: Lars Michalsik og Jens Bangsbo

Idrætshistorie

 • Håndbold i 100 år – et overblik: Niels Kayser Nielsen, Bjarne Andersen, Ole Worm og Erik Larsen. Svendborg 1997, s. 19-21 og 24-28.

Forløbet i PDF-format

Se dette undervisningsforløb i pdf-format