11. september 2019
Lisbeth Møller
Nordfyns Gymnasium
Forløbet bygger direkte videre på undervisningsforløbet i ultimate på C-niveau. I forhold til C-niveauet fokuseret der yderligere på hammerkastet, sving-angreb og mere avancerede taktikker. Forløbet er ikke tilrettelagt i lektioner. men kan indpasses i C-forløbet.

Indhold

Kast
Hammerkast/upsidekastet introduceres – vær opmærksom på at kastet er meget vindfølsomt og derfor egner sig bedst til indendørs brug eller i vindstille vejr.

Sving-Angreb
Ved stack som angrebstaktik kan det ud over sidelinje-bølgen være væsentligt at træne sving som en variant af angrebsspillet (”Sving”, kompendium s. 28). Angrebsspillet flyttes her til den anden side af stacken og kan udnytte af forsvarsspillerne nu står på den modsatte side.
Det kræver en god kaster at bryde markeringen for at starte svinget over i den lukkede side

Arbejdsdeling på holdet
Ved et længere forløb kan eleverne nå at arbejde mere specifikt med specielle pladser på banen som passer godt til deres kompetencer. (”Arbejdsdeling”, kompendium s. 29)
Eleverne kan evt. selv være med til at sætte nogle kendetegn på hver af positionerne

  • Markør. Split-vision, let på tå, forudseende
  • Defence. Hurtige retningsskift, kan placere sig selv ift. disc og modspiller, vil blokere discen
  • Kaster/handler.God kasteteknik, god fake-/pivoterings teknik, holde hovedet koldt
  • Receiver (midtbane, dyb). God til at cutte på rette tidspunkt – timing af løbet, læse/skærme discen, hoppe højt (og gribe)

Zoneforsvar
Som en overbygning på mand-mandopdækningen kan zone forsvar introduceres.
Zoneforsvar bruges i ultimate til at lægge et stort pres på discholderen og tvinge angrebsholdet til mange afleveringer. Typisk udnyttes det hvis det andet hold har urutinerede kastere, eller hvis der er modvind eller regn (virker som en ekstra forsvarsspiller på banen).

Pædagogiske overvejelser i forbindelse med zoneforsvar
Det kræver at eleverne kan kaste nogenlunde stabilt at få angrebsspillet mod zoneforsvaret til at fungere (og dermed også zonen), derfor kan der være pædagogiske overvejelser bag, hvordan eleverne bedst kan få et godt udbytte af spillet – skal der fokuseres på at opbygge angrebsspillet eller forsvarsspillet.

Det kan desuden tage et stykke tid at få eleverne til at udføre en god mand-mandopdækning og blive tæt på deres mand, og med zoneforsvar skal de omstille sig til at tænke helt anderledes omkring opdækningen. Hver person dækker nu et område på banen og ikke en fast modspiller. Hvis holdet består af mange stærke boldspillere, kan zoneforsvar være en god udfordring, mens elever med svagere boldspilsfærdigheder let bliver forvirrede over hvordan de skal placere sig på banen og hvad deres opgave er.

Zoneforsvarsøvelse
En god forøvelse til zoneforsvar er ”Fedtefadet”, kompendiet s. 23. Her danner ca. 6-7 elever en cirkel og i midte er 2-3 forsvarsspillere, der skal forsøge at samarbejde om at dække discholderen op. Husk reglen om kun en opdækker indenfor 3 m. stadig gælder.En måde at bygge zoneforsvaret op på være en tre-personers cup som denne:

Opfølgning

Evaluering af eleverne kan udarbejdes ved hjælp af denne forløbsprøve og Rubric-evaluering.
Eleverne kan finde inspiration til deres drejebog ud fra dette eksempel på en drejebog.

Forløbet i PDF-format

Se dette undervisningsforløb i pdf-format