7. september 2021
Lisbeth Møller
Nordfyns Gymnasium
Forløbet består af 6 moduler (á 95 min = 70 min. aktive). Indholdet i modulerne består af opvarmning med disc, tekniske elementer og bevægelsesmønstre, samt småspil eller kamp. De teoretiske elementer i forløbet er spillets regler, taktik og fairplay.

Materialer og teori

Ultimate i skolen | Dansk Frisbee Sport Union. Videomateriale (se lektionsplanen nedenfor)

Faglige mål (fra læreplanen)

 • Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
 • Beherske centrale færdigheder inden for færdighedsområde boldspil
 • Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer

Fokuspunkter/Bedømmelseskriterier – eleven skal efter forløbet kunne

 • Beherskelse af baghåndskastet og kendskab til forhåndskastet
 • Beherskelse af pandekagegribning og tohåndgribning
 • Udføre et cut og modtage discen
 • Pivotere og aflevere discen under pres
 • Placering og bevægelse på banen og kunne gøre sig spilbar
 • Forståelse for og brug af taktikken stak samt mand-mand forsvar.
 • Refleksion over roller og fairplays betydning for spillet
 • Evne til at indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer i spillet

Detaljeret forklaring af indholdet i de enkelte moduler

Indhold og fokus

Kaste- og gribeteknik (Baghåndskast og forskellige gribninger)
Kast til løber (modløbsøvelse + cut)
Flest afleveringer/partibold inkl. mand-mand opdækning

Lektie/materiale

Tip 13 om ultimate (Papirform eller elektronisk spørgeskema)

Praktiske indhold

Opvarmning

 • Parvis sammen, løb en runde om banen med disc, små kast til hinanden (maks. 3 m)
 • Parvis på tværs af banen med div. Variationer (baglæns, sidelæns, overlap, modløb)
 • Sving, vrid og rotation parvis med discen

Introduktion til baghåndskast og gribninger (pandekage og tohåndsgribninger)

 • Parvis kast med forholdsvis kort afstand – fejlretning undervejs
  – 10 gode kast = begge træder et skridt tilbage

Direkte modløb

 • To rækker á 3-4 overfor hinanden. Første løber frem og modtager disc fra første i modsatte række, løb derefter bagerst i modsatte række
 • Fokus på anvendelse af rigtig teknik ved kastet samt tohåndsgribning

Introduktion til cut (retningsskifte og temposkifte)

 • Modløb med cut først
 • Fokus: skarphed i cut, kastet foran løberen, bliv ved med at løbe til discen er grebet

Flest afleveringer (Possession)

 • To hold á ca. 5 elever mod hinanden
 • Bane ca. 20×20 m
 • 5 afleveringer = point og angrebsskifte
 • Simple regler: ingen kropskontakt, inde/ude, ikke løbe med discen

Indhold og fokus

Kaste- og gribeteknik (Baghåndskast øvelse med løb og intro til forhåndskast), T-shirt cut,  Hotbox eller kamp (mindre bane, 3 mod 3)

Lektie/materiale

Baghåndskast: Øvelser | Dansk Frisbee Sport Union (dfsu.dk). Introduktion til ultimate: Teori 1 – Introduktion til ultimate | Dansk Frisbee Sport Union (dfsu.dk) eller (9) How to Play Ultimate Frisbee for Beginners – YouTube

Praktiske indhold

Opvarmning

Baghåndskast repetition enten stående kast eller øvelse

 • Lille firkant med 3 pers (en kegle fri)
 • Man kaster til den frie kegle, hvor personen løber hen
 • Fokus på at få kastet ud foran personen

Forhåndskast

 • Intro til forhåndskast og kast parvis – fejlretning undervejs

T-shirt cut

 • 6 personer, forreste uden disc løber frem til keglen og cutter mod venstre (T-shirt-cut), får et baghåndskast og løber nu bag i rækken. Evt. cut mod højre og kast et forhåndskast.

Hotbox (evt. med to bokse) eller kamp på mindre baner (3 mod 3)

 • Fokus på at få score i zonen (Hotbox) og forstå opbygningen af spillet

Indhold og fokus

Pivotering – smørklat. T-shirt cut med vending. Lange kast. Kamp (fokus på personlig opdækning og samles på midten af banen)

Lektie/materiale

Reglerne – DFSU Introduktion til spillets regler:
Teori 2 – Regler | Dansk Frisbee Sport Union (dfsu.dk)

Praktiske indhold

Opvarmning

 • Discfange: fangerne har discen, må ikke løbe med dem og kan kun fange når de har discen i hånden. Der bliver flere og flere fangere. Sæt flere discs i spil.
 • Discathon

Formativ vurdering: Kan du forklare en baghånd/forhånd – kan du kaste en? (række hånden i vejret – fem fingre = sikker, 1 finger = meget usikker)

Forhånd og baghåndskast – repetition

 • Fokus på at pivotere ud inden der kastes
 • Tre og tre sammen, 10 stk. gode forhånd og baghånd til hver.

Smørklat

 • Tre og tre, den ene i midten er en mur de andre skal pivotere for at komme forbi (smørklat). Gradvist dækkes der mere op. Skifte efter 6-8 kast.

T-shirt cut med vending (fake/finte fra kasteren)

Kamp

 • Fokus på at dække mand-mand (personlig opdækning) + brug cut til at komme fri fra forsvarer

Afrunding af timen

 • Kort intro til stak som angrebstaktik

 

Indhold og fokus

Flest afleveringer. Medløbs øvelse. Karrusellen – Timing i kast og cut. Intro til angrebstaktikken Stak. Kamp (fokus på Stak ved opstart af hvert point)

Lektie/materiale

Teori 4 – Angrebstaktik (stak) | Dansk Frisbee Sport Union (dfsu.dk)

Videoforklaring af stak

Praktiske indhold

Opvarmning

 • Løb en runde om banen parvis og kaste – snak om lektien (stak) ”Hvad er stak i ultimate?”
 • Stafet: (4 pr. hold)
  • 1 løber ud om keglen og modtager en disc på vej tilbage, stopper og kaster tilbage – løber derefter ind – alle igennem 2 gange
  • Sidehop med disc parvis
 • Flest afleveringer, 4 mod 4

Medløb

 • To rækker, 6 personer (Medløb)
 • Karrusel
  •  6-7 spillere, laver en fast rækkefølge, stor i klump på midten
  • Cut ud fra midten (discen bevæger sig i stor rundkreds rundt om midten), husk at komme tilbage til midten igen
  • Fokus på flow gennem timing i kast og løb

Kamp

 • Hvordan bruger vi stak i kamp (lektien)
 • Fokus på at bruge stak som opstart i hvert point

 

Indhold og fokus

Dynamisk stak. Rundtossen. Øvelse: Sidelinjebølge. Kamp (fokus på Stak og timing af cuts)

Lektie/materiale

Spirit of the game. Teori 3 – Spirit of the game | Dansk Frisbee Sport Union (dfsu.dk). Evt. uddrag ”Definition og brug af begrebet fairplay”

Praktiske indhol

Opvarmning

 • ”Discgolf” med selvvalgt punkt som mål (eks. et træ, målstolpe, trøje), løb mellem kastene. 1 mod 1 eller 2 mod 2.
 • Dynamisk stak, 5 og 5

Pivotering – rundtossen

 • 3 og 3 på en række, personen i midten griber discen og vender den korteste vej rund og afleverer med rigtigt kast (forhånd/baghånd). Byt efter 10 kast i midten.

Stak-øvelse ”Sidelinjebølge”

 • Se tegning
 • 6 personer, fordelt på 3 kegler (1 har disc, 2 og 3 er ude i stak)
 • 2 laver et cut og får en aflevering (baghånd) fra 1. 3 timer sit cut, så han kan få et kast fra 2.
 • Man går i rækken med næste tal (1 2, 2 3 og 3 går ind som kaster)
 • Variation:
  • Når 1 har kastet løber han højre om2 og 3 og er nu klar til at få en lang aflevering fra 3
  • Køres i højre side (forhånd)
  • Sæt opdækkere på

Kamp

 • Fokus på at sætte op i stak og bruge systemet fra sidelinjebølge i kamp, skab plads til hinanden.

Afslutning (10 min)

 • Planlægning af drejebog/forløbsprøve i grupper (6 og 6)

Indhold og fokus

Forløbsprøve – vis hvad du har lært i ultimate

Lektie/materiale

Rubric om bedømmelse af ultimatefærdigheder

Praktiske indhol

Kort opvarmning

 • Parvis på tværs af banen med div. Variationer (baglæns, sidelæns, overlap, modløb)
 • Parvis sammen overfor hinanden, A løber ca. 5 m. væk, vender og cutter ind mod B og modtager et kast, hvorefter B løber ca. 5 m. væk, vender og cutter ind mod A

Ideer til forløbsprøven

 • I grupper viser eleverne en drejebog. Alt efter tid til rådighed til planlægning og hvor langt man er i processen med at lære dem om drejebøger, kan der gives en mere eller mindre åben opgave.
 • Eks. 1:
  • alle laver stående kast og gribninger
  • valgfri øvelse i gruppen
  • sidelinjebølge
  • kamp mod anden gruppe
 • Eks. 2: Eleverne får et øvelseskatalog med øvelserne fra forløbet som de kan vælge ud fra til drejebogen. Øvelserne kan evt. være inddelt i grupper, hvor eleverne skal vælge en øvelse fra gr. A, B, C + slut med kamp.

Flere øvelser

I forbindelse med kampe kan man lade sine elever prøve at evaluere, hvor godt deres eget hold og modstanderen levede op til “spirit of the game” med dette Spirit-kort.

Eleverne kan øve nogle af reglerne i denne Regelstafet, hvor det gælder om først at få fat i de 10 rigtige regler. Oversigt over de vigtigste regler.

Opfølgning

Evaluering af eleverne kan udarbejdes ved hjælp af denne Rubric-evaluering. Den teoretiske viden kan testes i denne Tip 13.

Eleverne kan finde inspiration til deres drejebog ud fra dette eksempel på en drejebog.

Hvis man ønsker at arbejde videre med dette forløb på B-niveau eller ønsker sig flere øvelser kan man læse mere i Ultimate på B.

Forløbet i PDF-format

Se dette undervisningsforløb i pdf-format