31. august 2022
Bjarke Andreasen
Forløb i volleyball med fokus på, at skabe bevægelse og spilleglæde i et til tider svært og stillestående spil. Finde den rigtige balance mellem tekniske elementer og selve spillet. Kommunikation, hold-ånd og fight. Bedre overgang mellem formelle øvelser og spil (fjerne det svære, give tid). Skabe en stærk kobling mellem teori og praksis (teamudvikling). Næsten alle øvelser kan skaleres ved hjælp af gribe/kaste-slag.

Faglige mål med forløbet

Praktisk:

 • Fingerslag med en rimelig korrekt teknik og en højde og præcision, der gør det muligt efterfølgende at spille videre på bolden på en fornuftig måde. Dvs. spille bolden over panden og strække armene helt ud mens hænderne går fra ”skål til plade”.
 • Baggerslag med en god stabil spilleplade, som gør det muligt efterfølgende at spille videre på slaget på en fornuftig måde.
 • Angreb med fokus på to-bens-afsæt og at bolden slås over nettet med en hånd.
 • Underhåndsserv der bevidst kan placeres fornuftigt på modstanderes bane.
 • Kendskab til og forståelse for de basale regler og rotationssystemet.
 • Generel evne til at placere sig selv og bolden fornuftigt på banen.
 • Være en god holdspiller der kommunikerer med holdkammeraterne på en konstruktiv måde både taktisk og emotionelt jf. teori om teamudvikling og roller.

Teoretisk:

 • At kunne redegøre for og analysere spillet og holdet med teamudviklingsteori. Særligt fokus på begreberne:
  • Formelle og uformelle roller (på et volleyballhold)
  • Social- og opgavekohæsion
  • Synergieffekt (procesgevinst og procestab)
  • Relationelle færdigheder
  • Målsætning (resultat og proces)
 • Evt. analyse af volleyball som spil med udgangspunkt i modellerne: Boldspilsfamilierne og Læringstrinmodellen

Materiale

Dette forløb er taget fra Yubio Idræt C+B og der refereres løbende til øvelser fra bogen.

Indhold

 • Opstart (10 minutter). Hvad kendetegner volleyball? (net/væg spil + Læringstrinmodellen)
 • Opvarmning og start på teknik: Yubio 13A.6 (25 minutter)
 • 3 sammen, kast og løb efter bolden (kø). Før hver øvelse er der en kort introduktion med keypoints og demonstration (hvad skal slaget bruges til, den gode teknik, boldens bane):
  1. Fingerslagskast
  2. Baggerslagskast
  3. Kast i den ene side og fingerslag i den anden
  4. Kast i den ene side og baggerslag i den anden
  5. Spil i begge sider
  6. Færrest fejl på 3 minutter
 • Yubio 13.B.12: Jorden rundt (15 minutter). 5-8 spillere per bane (halv redde + kort). Forklar spilrytmen (modtagning, hævning, angreb)
 • Yubio: 13.C3: 3 i træk (30 minutter). Forklar de mest grundlæggende regler. Rotation, angrebslinje, 3 berøringer, net, overtrådt. Gerne 6 mod 6 (6ér fremme)
 • Fælles evaluering (5 minutter): Hvad er det svære ved volleyball?

Lektier

 • Yubio Idræt C+B: 13.2 Regler og organisering
 • Video med fingerslag og baggerslag

 

Indhold

 • Opvarmning (10 minutter)
 • Yubio 13.3.1 (rundkreds og stafet)
 • Repetition af fingerslag og baggerslag (15 minutter)
  Yubio 13.B1+2+3
  2 sammen, 1 ved nettet og 1 nede i banen
  Repetere teknik og fokuspunkter:

  • Dobbelt fingerslag eller kast
  • Dobbelt finger og 1 baggerslag
  • Dobbelt finger + ned på maven
 • Instruktion i underhåndsserv (10 minutter)
  Yubio 13 B13

  • 2 sammen, serv helt kort over nettet
  • Ryk baglæns efter 4 gode server (grebet)
 • Servemodtagnings-konkurrence (20 minutter)
  Yubio 13.B14 (med små variationer)
  6 sammen (hvem laver først 10 point):

  • 1 klar til at gribe (efter serv løber man over og griber)
  • Nu med modtagning – point hvis hæveren kan gribe.
  • Nu med overspilning – point ved m, h, overspilning.
 • Yubio 13.C4 Paradis (underhåndsserv) (25 minutter)- Gerne 3 hold af 4 per bane
 • Fælles evaluering (5 minutter): Hvordan er det gået? Fortælle om teamudvikling

Lektie

 • Yubio: Video og bokse med underhåndsserv side 516

 

Indhold

 • Opvarmning, Yubio 13.A2 (10 minutter)
  6 mod 6, kaste gribe, strafrunde, underhåndskast ved angrebslinje, evt. 2 bolde.
 • Repetition af fingerslag og baggerslag + blokade (15 minutter)
 • Yubio 13.B1+2+3 – men over nettet:
  • Dobbelt fingerslag
  • Baggerslag til sig selv + fingerslag
  • Stå og slå bolden over til hinanden (opstart til smash, stor hånd, strakt arm)
  • Forklar blokade. Kast 10 bolde op til hinanden
 • Smash (20 minutter):
  • Vis, forklar, vis (stemskridt: venstre, højre + venstre)
  • Øv – uden bolde
  • Øv på kastede bolde
 • Opstart på teamudvikling (ca. 15 minutter):
  • Præsentation af hold (gerne 7 eller 8)
  • Præsentation af logbog
  • Lave side 2-4
 • Træningskamp, Yubio 13.C10  (underhåndsserv) (20 minutter) – 1 bold må gribes
  • Evaluering (10 minutter):
  • Tanker om at være på faste hold
  • Fik i valgt trænere?
  • Fik i lavet en målsætning? (resultat eller proces?)
  • Næste gang?

Lektier

Indhold

 • Fælles opvarmning (15 minutter)
 • Yubio 13.A4: Stor teknikbane
 • Servemodtagnings-konkurrence (repetition) – på eget hold (15 minutter)
 • Yubio 13.B14:
  • Gribe – point hvis bolden kan gribes (1 person).
  • Modtagning – point hvis hæveren kan gribe (2 personer).
  • Overspilning – point ved m, h, overspilning (2 personer).
 • Logbog (15 minutter): Lav side 5 i logbogen
 • Træningskampe, Yubio 13.C5 (3 server i træk) (20 minutter)
 • Logbog side 6 (10 minutter):
  • Gennemgå rubrics
  • Hvor står vi? Som hold og hver især.
  • Hvad gør vi næste gang, hvor vi selv skal stå for træningen (45 minutter)?
 • Evaluering (5 minutter)
  • Hvordan gik arbejdet med logbogen?
  • Hvordan skaber i synergi?
  • Hvordan mindsker i procestab?
  • Hvad skal i træne næste gang?

Lektie

 • Yubio 5.3.1 Det velfungerende team (2 sider).
 • Yubio 13.5 Evaluering (1 side).

Indhold

 • Opvarmning og øvelser på de enkelte hold (45 minutter) – Trænerne er hovedansvarlige
 • Logbog (10 minutter) – Lave side 6 i logbogen
 • Træningskamp (underhåndsserv) (25 minutter)
  Yubio 13.C7

  • Dobbelt op på point ved 3 berøringer
  • 1. bold kan evt. gribes
 • Evaluering (10 minutter):
  • Hvordan gik det med at træne selv?
  • Hvordan gik arbejdet med logbogen?
  • Hvilke type af team er i?
  • Næste gang

Lektie

 • Yubio 5.3.2 Sammenhold og kohæsion og 5.3.3 Roller og kommunikation (4 sider).
 • Trænerne skal forberede 45 minutter.

 

Indhold

 • Opvarmning og små øvelser på teams (15 minutter): Trænerne er ansvarlige for dette
 • Forløbsprøve (præsentation af drejebog)
 • Afsluttende kampe (en del af forløbsprøven)
 • Kort teoriprøve
 • Evaluering

Lektie

Trænerne skal forberede 20 minutter med opvarmning og indledende øvelser.

Eksempel på drejebøger til eksamen i volleyball

Eksempel 1

Eksempel 2