11. september 2019
Søren Friis
Bjerringbro Gymnasium
Badminton er et meget teknisk krævende spil, og det kræver mange timer at indlære alle de forskellige slag samt benarbejdet rundt på banen. Man vil ikke kunne forvente at elever skulle kunne vise perfekte slag og tilhørende benarbejde i både double og single efter 6 gange 90 minutters undervisning. Derfor er dette forslag til forløb primært bygget op omkring spil på halv bane. Forløbet arbejder med balancen mellem tekniske øvelse og de kamprelaterede øvelser. Eleverne vil jo meget gerne spille kamp, og det skal de også have lov til - også fordi at de så får den en masse boldberøringer. Der findes masser af forskellige kampe man kan lave på en halv bane som vil blive præsenteret samtidigt at der selvfølgelig også arbejdes med det teknisk, taktiske og det fysiske.

Introduktion

Forløbet afsluttes med en forløbsprøve, hvor elevernes egenfærdigheder indenfor nogle isolerede øvelser testes. Denne forløbsprøve kan samtidig danne grundlag for skabelonen til en drejebog til en eksamen.

Teori-praktik koblingen i forløbet er bygget op over aerob træning samt tillæring af komplekse tillærte bevægelser. Tanken er at eleverne har stiftet bekendtskab med aerob træning før, og i dette forløb sættes den aerobe træning i spil sammen med badminton. Grunden til dette er at det kan være en god ide at genlæse / koble tidligere anvendt teori til flere andre forløb, ift en eksamens situation, hvor man så kan spørge ind til det. Teorien om komplekse tillærte bevægelser er ny for eleverne. Her skal de arbejde med videosekvenser af dem selv, samtidig med de skal kunne reflektere over hvilke faser man skal igennem før man har lært en ny kompleks bevægelse.

Eleverne har en lektie for til hver time. Lektierne vil typisk være 1-2 sider samt noget video af de tekniske færdigheder som er relevant for den pågældende time. I denne lektionsbeskrivelse referer jeg til hvor man kan finde teksten i yubio idræt C bogen. Men man kan også finde det meste i dette kompendium. Det er dog ikke muligt at linke til videomaterialet fra yubio, men man kan sikkert finde eksemplariske badmintonslag i andre lærebøger og på nettet.

Eleverne vil typisk have 2-4 fokusspørgsmål for til den læste lektie. Disse spørgsmål vil blive taget op i plenum i de første 5-7 minutter af hver lektion, samtidig med at de vil komme på banen i de sidste 5 minutter hvor der samles op på lektionen.

MODUL  1

Formål: 
Fokus på greb og svingsløjfer

Lektier: 
Eleverne har læst kapitlet om badmintons historie (Yubio side 469-471)
De skal have set instruktionsvideoen om lang serv og clear (Yubio side 476 og 486)

Timens opbygning

 1. Forhånd gennemgås
 2. Øvelser alene med variationer
 3. Baghånd gennemgås
 4. Øvelser med fokus på baghånd
 5. Spiløvelser 2 og 2 på halv bane uden net
 6. Kampe på halv bane uden net kongebane
 7. Lang serv forevises og øves
 8. Clear forevises og øves
 9. Kongebane på halv bane.

MODUL 2

Formål:
Fokus på slagene, drop fra baglinje, netdrop, forhåndslob og benarbejde frem og tilbage

Lektier:
Kapitlet om badmintons regler, ide og organisering (Yubio side 471-475)
De skal have læst Rubrikken om hvad der lægges vægt på i vurdering af deres evner (Yubio side 497) Video af de pågældende slag samt det tilhørende benarbejde. (Yubio side 482 og 486)
De skal medbringe deres telefon så de kan gense slagene

Timens opbygning

 1. Løb frem og tilbage i hallen med forskellige øvelser som får mere og mere fokus på benarbejde i badminton
 2. Benarbejde frem og tilbage på banen øves.
 3. Forhåndslob øves med og uden benarbejde
 4. Netdrop i forhånden øves med og uden benarbejde
 5. Øvelse frem og tilbage på banen med drop i forhånden ved kast
 6. Drop fra baglinjen øves med og uden benarbejde
 7. Drop fra baglinjen frem og tilbage med benarbejde øves med serv fra modspiller
 8. Øvelse med fokus på drop, netdrop og forhåndslob på halv bane
 9. Eventuelt: Øvelse med fokus på drop, netdrop & forhåndslob på halv bane
 10. Eventuelt: Sekvens: drop, netdrop, lob.
 11. Engelsk double på alle baner. De to vindere rykker mod kongebane, de to tabere rykker mod 
helvede.

MODUL 3

Formål:
Fokus på benarbejde til de korte forhåndshjørner samt det lange forhåndshjørne samt baghåndsslag ved nettet

Lektier:
Kapitlet om aerob træning (Yubio side 71-76)
Video af de pågældende slag samt benarbejdet. (Yubio side 483, 486) De skal medbringe deres telefon så de kan gense slagene

Timens opbygning

 1. Eleverne kommer 2 og 2 ud på en bane.
- Fysisk: De har 4 bolde til at stå på hver sin sidelinje. Man skal tage en bold fra modstanderens sidelinje og sætte den over på sin egen sidelinje, men man laver det rigtige benarbejde.
- Samme øvelse frem og tilbage. Den ene stiller boldene på baglinjen, den anden under nettet. Man skal lave det rigtige benarbejde og derfor altid have front mod nettet.
 2. 2 mand sammen og så spiller man kamp på halv bane med kun én ketcher – altså skal man skiftes til at slå med den samme ketcher.
 3. Eleverne forevises benarbejde til det korte forhåndshjørne hvorefter de øver
 4. Eleverne forevises benarbejde til det korte baghåndshjørne hvorefter de øver
 5. Eleverne forevises benarbejde til det lange forhåndshjørne hvorefter de øver
 6. Vi øver baghånds netdrop med kast og benarbejde
 7. Der øves baghåndslob med kast benarbejde
 8. Der øves benarbejde til begge de to korte hjørner.
 9. Man er 4 mand sammen på en bane. 2 kastere i hver sit korte hjørne. Der øves benarbejde med 
drop/lob i begge sider
 10. Turnering på halv bane med kort.

MODUL 4

Formål:
At sammensætte slag og benarbejde i sammenhængende sekvenser, samt at eleverne får en fornemmelse af hvilke faser man skal igennem når man skal indlære komplekse bevægelser (Og hvor svært det er).

Lektier:
Kapitlet om indlæring af komplekse tillærte bevægelser (Yubio side 498-501) De skal medbringe deres telefon så de kan filme sig selv samt gense slag.
De skal have downloadet ”coach eye” til deres telefon.

Timens opbygning

 1. Opvarmning: Løb opad banen, mens man spiller over nettet med restriktioner. På vejen tilbage laves løbeøvelser
 2. Serv og clear øves. Disse filmes med ”coach eye” og eleverne fejlretter sig selv og hinanden ud fra de eksemplariske videoer.
 3. Skiftevis kort og langt i baghånden med rigtig benarbejde. Der kastes kort, og serves langt. Bolden holdes ikke kørende
 4. Sekvens med spiller A der står ved nettet, og laver skiftevis kort og langt. Spiller B laver rigtigt benarbejde og laver skiftevis drop fra baglinjen og fra nettet.
 5. Punkttræning: 1 person står i de lange baghåndshjørne. Der skal hele tiden returneres til dette hjørne, og det er tilladt at skyde i 3 hjørner, men hjørnet på kryds er lukket.
 6. Engelsk double med et tvist: Man er 2 mand sammen på en hel bane. Duellen begynder med at man spiller en duel mod den der står overfor på den anden side (Der er altså 2 bolde i gang). Når én duel er færdig råber man FRI. Og så spiller en duel med den resterende bold, men på hele banen, altså som en almindelig double. Hvis man vinder begge dueller så vinder man 1 point.

MODUL 5

Timens opbygning

 1. Opvarmning: Rundt om 2 baner – ved fejl skal der laves fysisk. Der må ikke smashes.
 2. Stationstræning. Der opstilles 6 forskellige stationer svarende til 6 baner. Man er 5-8 minutter ved 
hver station. Alle stationer har fokus på den kommende forløbsprøve.

Bane 1: Benarbejde frem og tilbage på banen og benarbejdet i de korte hjørner

Bane 2: Man skal øve benarbejde til det korte forhåndshjørne samt drop og netdrop i forhånden. 1 person kaster bolden over med den rigtige timing. Der skal være 10-12 bolde, hvorefter der byttes. Derefter gentages øvelsen i det korte baghåndshjørne. Eleven bestemmer selv om der laves netdrop eller netlob.

Bane 3: Lang singleserv returneret med clear, efter halvdelen af tiden skiftes til at man laver clear til hinanden

Bane 4: Person 1 står ved nettet og laver skiftevis kort og lang på en halv bane. Person 2 laver rigtigt benarbejde og laver skiftevis netdrop og drop fra baglinje

Bane 5: Man skal selv finde ud af hvilken sekvens der passer til ens eget niveau som man vil vise til forløbsprøven.

Bane 6: single på halv bane

Kongebane: Man spiller en form for Engelsk double, så man passer sin egen halvdel. Efter hver duel så skal den der taber stille sig i ”taberfeltet” (Hvis der er mere end 4 så stiller man sig i kø udenfor banen) Alle andre rykker en

MODUL 6

Formål: 
At eleverne får mulighed for at vise hvor deres færdigheder indenfor badminton i afslutning af forløbet

Lektier:
De skal have genlæst rubrikken som danner grundlag for deres evaluering (Yubio side 497)

Timens opbygning

Forløbsprøven organiseres så man er 2 mand sammen på en halv bane. Læreren styrer tiden samtidig med at han går rundt og noterer så godt han kan:

 1. Benarbejde uden bold ligefrem til nettet og markere et netdrop, derefter lige tilbage og markere et clear. (2 gange 1 minut)
 2. Benarbejde til de korte nethjørner uden bold. (4 og 4 sammen på banen, 2 elever kører øvelsen á gangen) Man kører 1 minut hver
 3. Benarbejde til det korte forhåndshjørne samt drop og netdrop i forhånden. 1 person kaster bolden over med den rigtige timing. Eleven bestemmer selv om der laves netdrop eller netlob. (Øvelsen kører i 1 minut)
 4. Samme øvelse som forrige bortset fra at den køres i det korte baghåndshjørne. Eleven bestemmer selv om der laves netdrop eller netlob. (1minut pr. mand)
 5. Lang singleserv returneret med clear (1 minutter pr. mand)
 6. Clear 2 og 2 på halv bane (2 min)
 7. Person 1 står ved nettet og laver skiftevis kort og lang på en halv bane 
Person 2 laver rigtigt benarbejde og laver skiftevis netdrop og drop fra baglinje
 8. En valgfri øvelse eller sekvens på en halv bane (2 minutter)
 9. Kongeturnering med kampe á ca. 2 minutters varighed på halv bane (16 minutter)

Varighed for forløbsprøven 18 minutter + kongeturnering

Opfølgning

Evaluering af eleverne kan udarbejdes ved hjælp af Rubric-evaluering.

Hvis man vil arbejde videre badminton kan man søge inspiration i dette meget gennemarbejdede kompendium, hvor alle øvelser og tekniske detaljer er udførligt beskrevet.

Eleverne kan finde inspiration til deres drejebog ud fra dette eksempel på en drejebog.