13. september 2019
Niels Martin Vind
Henrik Hansen
Undervisningsforløb i redskabsgymnastik med fokus på: Den strakte spændte krop, kip-bevægelsen i den frie del af kroppen, overgangen fra strakt til lukket position, teknik i springene og Newtons 2 (3) love i relation til rotation (kan benyttes ved en udvidet teorianvendelse).

Undervisningsforløb i redskabsgymnastik hvor indholdet bl.a. består af håndstand, forlæns- og baglæns rotationer.

Evaluering af eleverne kan udarbejdes ved hjælp af denne Rubric-evaluering.

Eleverne kan finde inspiration til deres drejebog ud fra dette eksempel på en drejebog.

 • Redegøre for centrale begreber og metodikker inden for springgymnastik.
 • Beherske centrale færdigheder inden for springgymnastik såsom håndstand, kraftspring, salto mv.
 • Lave og udnytte video som instruktionsvideo i forbindelse med indlæring af spring.

Indhold:

 • Opvarmning (20 min)
 • Videoer til inspiration:
 1. Let løb
 2. Sving
 3. Hop
 4. Styrke
 5. Udstrækning
 • Behændighedsøvelser på airtrack (15 min)
  Bl.a. krydshop, harehop, trille sidevejs, ruller, forlæns og baglæns hop med strakte arme…
 • Håndstand (20 min)
  Se ark med opstillinger
  Håndstanden bygges op fra bunden med forskellige arbejdsstationer. Et krav for alle er dog, at eleverne kan lave en håndstand op af en kammerat eller en væg.
  VIGTIGT: Ingen ruller efter håndstand
  Progression:
 1. Leg med vægten på armene
 2. Baglæns op af ribbe
 3. Håndstand op af ribbe eller makker.
 4. Håndstand i det fri
 5. Skulderafvikling på springbræt
 • Overslag (20 min)
  Progression:
 1. Kipbevægelsen i hoften trænes 3-3
 2. Hovedstand trænes 2-2, de dygtigste elever bukker i hoften og kipper kraftigt op igen mens de strækker sig op i håndstand
 3. Overslag på skumtop med afsæt fra springbræt eller AT, gerne med lidt niveauforskel

Lektie:

 • Flowmodellen – Benyttes så eleven til eksamen kan forklare sin progression i springopbygningen. Fx at den forlæns rulle trænes inden salto, samt at man går frem i et tempo, så man rammer sit flow (hverken mangler udfordringer eller færdigheder).

Indhold

 • Opvarmning (20 min): Øvelser på tæppefliser med leg, løb, styrke og kropsspænding
 • Håndstand (15 min)
  Se ark med opstillinger
  Håndstanden repeteres fra sidst, VIGTIGT: Ingen ruller efter håndstand
 • Kraftspring (20 min)
  Se ark med opstillinger
  Progression:
 1. Håndstand til fald med strakt krop i niveau, fx fra plint til nedspringsmåtte
 2. Der sættes stille og roligt ”bevægelse” på indtil den strakte håndstand med fald = hurtigt op i lodret håndstand.
 3. Der sættes mere ”fart” på ved et forhop og landingsniveauet sænkes med 30-50 cm, således at eleven udnytter sin bensvingskraft til at lave et kraftspring
 1. Kipbevægelsen i hoften trænes 3-3
 2. Overslag på skumtop med afsæt fra springbræt eller AT, gerne med lidt niveauforskel
 3. De dygtigste laver strakt overslag

Lektie

 • Funktionel træning fra idrætC-bogen s.61-66 (til 2. modul). Benyttes til at tale om vigtigheden af core-spænding i forbindelse med springgymnastik og træningen heraf (fx med de beskrevne øvelser på tæppefliser).

Indhold:

 • Opvarmning som lektion 1 (15 min)
 • Håndstand + forhop + kraftspring (25 min)
  Se ark med opstillinger
  Eleverne vejleder og hjælper hinanden.
  Hertil benyttes video via mobilen med fokus på det gode.
 • Vejrmølle (20 min)
  Progression:
 1. Mølle på stor cirkel, som bliver mindre og mindre
 2. Vejrmølle/araber med niveauforskel (ben-skift på nedspringsmåtte)
 3. Mølle mellem to skumplinte
 4. Mølle med ”halv” vending til sidst = rondat
 5. Rondat til fald i måtte
 • Forlæns og baglæns rulle (15 min)
  Se ark med opstillinger
  Den forlæns/baglæns rulle er egentlig en salto på jorden.
  Progression:
 1. Rulle ned af bakke
 2. Rulle på fladt underlag
 3. Rulle med lille afsæt på skråt/fladt underlag
 4. Saltorulle uden hænder – først stående, dernæst med tilløb

Indhold

 • Opvarmning med armstrækningsklunseleg + styrketræningsrundkreds (15 min)
 • Stationstræning med en blanding af crossfit og forøvelser til springene (15 min)
  Træningen kører med 40 sek. intervaller, hvor der laves så mange øvelser som muligt.
 1. Mavebøjninger 2-2, hvor man klapper hinanden i hænderne
 2. Håndstand op af væggen
 3. Kropsspændingsøvelse 2-2 med “benslip” i trillebørsposition, byt halvvejs
 4. Stående saltoruller uden hænder i en nedspringsmåtte
 5. Extreme englehop op/ned af plint
 6. Armstrækninger
 • Repetition af kraftspring mm. (20 min)
  Repetition med fokus på skulderafvikling
 • Forlæns salto (25 min)
  Se ark med opstillinger
  Progression:
 1. Stående saltorulle uden hænder i soft-top (først stående, dernæst med tilløb)
 2. Nedhop i vandret minitrampet – saltorulle uden hænder ned af hævet skråplan
 3. Salto til saltoplint på airtracken, ellers med afsæt i minitrampet til salto på saltoplinten

Indhold

 • Opvarmning (15 min): Gamle lege fra https://www.emu.dk/modul/gamle-lege-0samt løb
 • Repetition af forlæns salto (30 min)
  Se ark med opstillinger
  Progression:
 1. Stående saltorulle uden hænder i soft-top (først stående, dernæst med tilløb)
 2. Salto på saltoplint på airtracken, ellers med afsæt i minitrampet med salto på saltoplinten 3. Salto fra minitrampet til dobbelt nedspringsmåtte (forøvelse 2 bør godkendelse af læreren inden denne øvelse)
 • Flik-flak (30 min)
  Progression:
 1. Håndstand ned med armløft
 2. Flikflak i båret position
 3. Flikflak på “en flikflak-vender”
 4. Flikflak med modtagning, gerne på blødt underlag (fx en softtop)
 • Baglæns salto med niveau 2 (alternativ til flikflak hvis øvede elever, kan også benyttes hvis der er mulighed for en hjælpelærer)
  Se ark med opstillinger
  Progression:
 1. Baglæns rulle på saltoplint
 2. Baglæns rulle ud over en kant med landing på en måtte
 3. Stående afsæt til hævet skråplan efterfulgt af en baglæns rulle
 4. Afsæt i minitrampet – baglæns salto
 5. Løbebaglænder for de modige

Indhold

 • Fokus: Stationstræning med en blanding af crossfit og forøvelser til springene (15 min)
  Træningen kører med 40 sek. intervaller, hvor der laves så mange øvelser som muligt:
 1.  Mavebøjninger 2-2, hvor man klapper hinanden i hænderne
 2. Håndstand op af væggen
 3. Kropsspændingsøvelse 2-2 med “benslip” i trillebørsposition, byt halvvejs
 4. Stående saltoruller uden hænder i en nedspringsmåtte
 5. Extreme englehop op/ned af plint
 6. Armstrækninger
 • Baglænsrulle til baglænssalto (20 min)
  Se ark med opstillinger
 • Forløbsprøve (40 min)
  Eleverne kører nedenstående spring igennem mens de optages, så læreren har en chance for at bedømme springene i ro derhjemme:
 1. Håndstand
 2.  Vejrmølle
 3. Kraftspring på niveauforskel
 4. Salto i hævet landingsflade
 5. Evt. flikflak eller baglæns salto