7. september 2021
Camma Vår Svalholm
Undervisningsforløbet i Hiphop skal give eleverne nogle praktiske færdigheder i form af forskellige grundtrin, poses og freezes, samt en længere indlært fælles koreografi. Samtidig lægges der op til at eleverne får en oplevelse af hiphoppen som en legeplads hvor kreativiteten frit kan udfolde sig. Derfor er der flere gange indlagt større eller mindre koreografiske gruppeopgaver.

Formål med forløbet

 • At eleverne bliver gjort bekendt med hiphoppens udtryk og stil.
 • At eleverne lærer at bevæge sig med det udtryk hiphoppen giver anledning til.
 • At eleverne opbygger en sikkerhed i at bevæge sig inden for denne udtryksform.
 • At eleverne får konstrueret en ”bevægelses bank”.
 • At eleverne efter endt kursus føler større sikkerhed i at skulle fremvise koreografi.

Fokuspunkter

 • Historisk baggrund (teori)
 • Genrekendskab
 • Musikforståelse
 • Indøvning af autentisk bevægeudtryk
 • Udførsel
 • Koreografisk kreativitet (i forlængelse af Rudolf Labans bevægelseslære)

Faglige mål (viden)

 • At eleverne opnår basalt kendskab til hiphoppens historiske oprindelse.
 • At eleverne kan beskrive de særlige karakteristika ved hiphop;
 • At eleverne kan anvende udvalgte dele af Rudolf Labans BESS-koncept i en karakteristik af hiphop og dansens bevægelsesudtryk, samt anvende udvalgte elementer af BESS til kreativ bearbejdning af koreografisk materiale.

Faglige mål (færdigheder)

 • At eleverne kan udføre basistrin og basalt sammensatte koreografier med mange gentagelser. Herunder at inddrage ’bounce’ = den hoppende vertikale bevægelse, som er grundlæggende for hiphop.
 • At eleverne kender til isolationer og er i stand til at udføre isolerede bevægelser af forskellige kropsdele.
 • At eleverne kender til og kan vise forskellige poses, både stående og siddende, fra frys og fra bevægelse.
 • At eleverne kender til og kan udføre forskellige freezes. Isoleret og i kombination med koreografi.
 • At eleverne kan fremvise den udleverede og indøvede fælles koreografi, med indlevelse og performance, hvor der lægges vægt på udtryk.
 • At eleverne kan følge rytmen i musikken–herunder begynde på 1-slaget.

Supplerende mål (evt. kun på b-niveau)

 • At eleverne har et dybere kendskab til hiphoppens historie
 • At eleverne kender til og kan udføre forskellige breaks.
 • At eleverne kender til forskellige undergenre inden for hiphoppen og kan fremvise de forskellige udtryk f.eks. dancehall, commercial, afrovibes og girlstyle
 • At eleverne ud fra ovenstående viden og færdigheder kan danse sammen i mindre ”crews” og både improvisere samt danse koreograferede sekvenser. Herunder at eleverne kan lave deres egen showcase (koreograferet dans).

Teori

Til dette forløb er der taget udgangspunkt i kap. 33, Hiphop i ”Yubio idræt c+b”, samt kap. 30.8, Rudolf Laban også i ”Yubio idræt c+b”. Da forløbet tager udgangspunkt i ”Yubio idræt c+b”, kan skabelonerne for evaluering nemt implementeres og bruges efterfølgende i egne forløb. Dertil kan der suppleres med ”Hiphop evalution” serie fra Netflix.

Inspiration til moves

Bevægelsesbanken er tænkt som et lager af moves, man kan benytte, hvis man skal sammensætte en koreografi. Bevægelserne, som tager udgangspunkt i hiphoppen, kan sammensættes i et væld af kombinationer og med forskellige antal takter. Det er kun fantasien der sætter grænser.x

Forløb i Hiphop

Teori

Baggrunds teori: Yubio Idræt C+B s. 1003-1006

Indhold teori

Start lektionen med en kort repetition af teoristof og hvordan synes I at afroamerikanernes levevilkår i 1970’erne kommer til syne i hiphoppens attitude og bevægelsesmønster – prøv at sætte tre tillægsord på hiphop.

Indhold praktik

 • Opvarmning bestående af isolerede bevægelser af arme, skuldre, torso, hofte og knæled.
 • Poses over gulvet 1 efter 1. Lav tre rækker for enden af salen. Den første i hver række starter med at gå 8 taktslag i så funky en stil, som man kan, der- efter stopper man op og laver to poses (posering som til et stilbillede), som begge holdes i 4 taktslag. Efter 16 taktslag starter de næste i rækkerne, og så er der flere i gang på gulvet.
 • Øvelsen kan evt. gentages men med den ændring at rækkerne står over for hinanden. Her går man altså imod en anden elev, og poser i sin sejeste pose over for den anden.
 • Præsentation af 4-6 basis bevægelser. Dette er et godt sted i for eleverne at få sved på panden i løbet af denne lektion da disse bevægelser kræver nogen tids indøvning inden man kan gå videre til næste fase.
 • Eleverne får nu mulighed for selv at arbejde med de forskellige basisbevægelser, og sætte dem sammen med eget valg af rækkefølge og gentagelser.
 • Opstart på koreografi der er gennemgående for hele forløbet – evt. kan de basisbevægelser man har gennemgået med eleverne indgå, men det er ikke nødvendigt.

Indhold

 • Start dagens lektion med at tale om, hvad der var svært og sjovt sidst. Sæt ord på, hvorfor noget er svært, og hvorfor noget andet er sjovt.
 • Opvarmning bestående af isolerede bevægelser af arme, skuldre, torso, hofte og knæled.
 • ”Pose on pose” øvelse: Lad eleverne finde på 4 forskellige poses. Start med at holde hver pose i otte takter, derefter fire takter, derefter to takter og sidst fra pose til pose på fire takter og med fire takters pause.
 • Gruppe-pose. I grupper af 6-10 laves der to gruppeposes. Krav: Alle skal røre ved hinanden, og der skal være en cool overgang fra den ene gruppe- pose til den næste. Bonus: Der må gerne laves en indgang til gruppeposen (hvordan kommer I på gulvet og samles?). Benspænd: Kun 2/3 af gruppens fødder må røre gulvet.
 • Par-arbejdsøvelse: eleverne får en 8 takters miniserie, der laves med en makker. Når man har lavet serien, går man 8 takter videre til en ny makker og dette gentages til alle er hjemme i bevægelserne.
 • Præsentation af 4-6 basis nye bevægelser og de 4-6 basis trin repeteres. Disse gentages så mange gange at eleverne er trygge i bevægelserne.
 • Eleverne får nu lov til at lave små koreografier i hold af 5 personer. Disse koreografier skal indeholde mindst tre bevægelser fra sidst og tre nye bevægelser. I alt min. 4 x 8 takter.
 • Slut af med at eleverne fremviser deres minikoreografier i en ”battle” med intro, pose og koreografi.
 • Man kan evt. lade eleverne battle overfor hinanden i 16 takters koreografier, hvor et hold har poset og danset deres koreografi, hvorpå det andet hold går i gang med pose og koreo. Lad dem skiftes og se hvilken dynamik det skaber.
 • Hvis man kan nå at gennemgå den fælles koreografi, ville det være hensigtsmæssigt.

Lektie

Søg på Youtube og se de originale soultrians. Forbered 1-2 trin hjemmefra.

Indhold teori

Start lektionen med at tale om hvilken dynamik det skabte sidst, da grupperne battlede overfor hinanden. Er det mere eller mindre spændende end en almindelig forevisning?

Indhold Praktik

 • Opvarmning ved hjælp af de basistrin vi lavede sidst. Opstilling i rundkreds. Vi skiftes til at vælge en bevægelse, der gentages x antal gange, inden næste mand i kredsen vælger en ny.
 • To linjer over for hinanden. De nederste fra hver linje mødes og danner par. Sammen improviserer/freestyler man hiphop-moves op ad gulvet. Tilskuerne i linjerne klapper imens. Der afprøves forskellig slags hiphop-musik for at få forskellige udtryk.
 • Par- arbejdsøvelse: eleverne får en ny 8 takters miniserie, der laves med en makker. Når man har lavet serien, går man 8 takter videre til en ny makker og dette gentages til alle er hjemme i bevægelserne. Progression: eleverne stilles op overfor hinanden i en rundkreds og laver deres miniserie, som fører dem videre til næste makker.
 • Basic freezes introduceres i første omgang på måtten. – Baby freeze (højre ben på venstre albue, vip op og hold balancen, støt evt. med hovedet i jorden)
  • Shoulder freeze (balance på skulderen og siden af hovedet)
  • Crow freeze (indersiden af knæ på albuerne og læn dig frem) Prøv herefter om de også kan laves på gulvet. Hovedstand
 • I grupper vælger man to basis bevægelser og et freeze som man sætter sammen. Fremvis for hinanden.
 • Timen sluttes af med at øve fælles koreografi.

Lektie

kap. 30.8, Rudolf Laban også i ”Yubio idræt c+b”

Indhold teori

Start lektionen med at tale med eleverne om de finder øvelserne med freezes svære og hvorfor.

Indhold praktik

 • Opvarmning ved hjælp af de nu velkendte basistrin samt isolationer.
 • Par-arbejdsøvelse: eleverne får selv lov til selv at lave en 8 takters miniserie, der laves med en makker. Overvejelser: miniserien skal lede én videre til en ny makker, så den kan laves i cirkel.
 • Repetition af fælles koreografi.
 • Repetition af freezes både på måtte og gulv.
 • Benspænd: Eleverne skal nu i grupper (evt. særlige eksamensgrupper, hvis de er dannet) bruge Labans bevægelseslærer til at lave ændringer i den fælles koreografi. Ændringerne kan foretages i forhold til effort, shape og space. Der sættes tid af til fordybelse i dette.
 • Timen afsluttes med, at grupperne viser hvilke ændringer de har foretaget.

Lektie

 • Grupperne skal vælge musik der skal indgå i opvarmningen og finde på to bevægelser de har lyst til at dele med de andre. Det må gerne være nogle de har lært under forløbet, men det må også være nogle de finder online.
 • Se eksempel på showcases der bliver lagt ud.

Indhold teori

Start lektionen med at tale med eleverne om sidste moduls øvelser i at omforme koreografi vha. BESS.

Indhold praktik

 • Eleverne står for at opvarme hinanden i grupper med de bevægelser de har med hjemmefra.
 • Repetition af poses, freezes og fælles koreografi.
 • Eleverne får i grupperne tid til at arbejde på showcases.
 • Krav til Showcase: Den skal indeholde en ”indgang til scenen”, den fælleskoreografi, fælleskoreografien med deres ændringer og poses. Den kan indeholde freezes.
 • Slut lektionen af med i en stor cirkel at lave sidesteps, og på skift går eleverne ind i midten og laver deres favorit move. Alle andre følger efter. Skift efter 8-16 takter.

Lektie

Øv showcase så i kan den i søvne. Grupperne aftaler ”kostymer til showcase” som de medbringer.

Indhold praktik

 • Fremvisning af Showcases – vi filmer så vi har det hele til vurdering og til senere brug.
 • Evt. drejebogs skrivning
 • Evaluering

Evaulering

Evaluering vha. følgende rubric fra Yubio. En eventuel forløbsprøve kan også foretages og bedømmes ud fra denne.

Generelt skal en forløbsprøve indeholde fremvisning af poses, isolationer og bacis moves, lette freezes og koreografi. I dette forløb ville der blive stillet krav om fremvisning af den fælles koreografi, samt elementer fra elevernes egne kreative processer.

I forbindelse med eksamen i idræt kan man tage udgangspunkt i dette forslag til en drejebog

Fra C til B niveau

Til Hiphop B-forløb er det muligt at intensivere koreografidelen med længere og mere avancerede bevægelsesmønstre. Hertil kan man anvende bevægelsesbanken, der følger med forløbet her. Man kan enten selv sammensætte koreografien eller lade eleverne få frie hænder inden for nogle rammer man selv skaber. Her kan man fx bede eleverne om at afsøge en bestemt undergenre inden for hiphoppen fx Girlygetto, electric boogie, eller breakdance.

Dertil kan man arbejde med breaks/ breakdancemoves. Man kan finde inspiration til dette i Yubio eller på nettet. Se eksempelvis disse to Youtube videoer: Intro til 6 step (floor work) ”How To Breakdance For Beginners” og Breakdance for begyndere | Ultras Dance Crew | Ultra

På b-niveauet kan man også på det teoretiske plan inddrage Netflix serien ”Hip-Hop evolution”. Denne serie behandler hiphoppen fra fødslen i 1970érne, hvor DJ Cool Herc og Grandmaster Flash og de første rytmiske rappere lægger fundamentet for hiphop i South Bronx. Serien bevæger sig kronologisk videre op gennem hiphoppens historie, og dykker bl.a. ned i fødslen af gangster rap, rivaliseringen mellem øst- og vestkysten. Serien er velegnet til at give eleverne en dybere forståelse for hiphoppens historie og giver samtidig en meget autentisk indgang til genren, da de historiske personer bliver interviewet og dermed leverer førstehånds fortællinger om genrens opståen og udvikling.

Kobling mellem praksis og teori

Den teoretiske del af forløbet er nemt integreret, idet vi indleder med, i forlængelse af deres lektie, at tale om hiphoppens historie. Det giver eleverne svar på, hvorfor er der i hiphoppen typisk et aggressivt udtryk.
I forbindelse med anvendelsen af Rudolf von Labans bevægelseslære læser eleverne teorien bag BESS med udgangspunkt i Yubios materiale om emnet. I forlængelse af dette bliver laban benyttet direkte i undervisningen, når eleverne skal være kreative og skabe ændringer i den fælles koreografi og derefter skabe deres egne dele. BESS skal i denne sammenhæng altså opfattes som en værktøjskasse, som eleverne får lov at rode i indtil de finder det rigtige værktøj til den rigtige situation. I en eksamens situation ville derfor være hensigtsmæssigt at spørge ind til netop labans bevægelseslære og elevernes overvejelser i forbindelse med udformningen af deres egne kreative stykker.

Refleksionsspørgsmål til den teoretiske del

 • Hvornår opstår hiphoppen og hvad opstår den på baggrunden af?
 • Hvad dækker betegnelsen subkultur over?
 • Hvad kaldes de forskellige perioder i hiphoppen og hvad dækker de over?
 • Hvad er de fire oprindelige grundelementer i hiphoppen?
 • Hvad er forholdet mellem hiphop og breakdance
 • Find fire adjektiver der karakteriserer hiphoppen som stilart.
 • Hvad er karakteristiks for breakdance

Se forløbet i printvenligt format

Forløbet i PDF