6. september 2022
Solveig Gustafsson
Forløb i dansene Jive og Salsa med fokus på rytme, tekniske færdigheder, føring, koreografier samt forskelle og ligheder mellem de to danse.

Faglige mål med forløbet

 • Kunne følge rytmen i et stykke musik
 • Tekniske færdigheder i jive og salsa med fokus på rytme, form og æstetik
 • Kunne føre og blive ført i jive og salsa
 • Udføre korte og længere koreografier i jive og salsa
 • Udarbejde og udføre egne koreografier i jive og salsa.
 • Kendskab til kendetegn ved jive og salsa. Fokus på forskelle og ligheder på de to danse.

Indhold i Jive

Dansen kendetegn

Danses til musik i 4/4.
Man bruger 6/4 på de typiske figurer.
Man skal danse på fodballerne og være let hoppende.

Litteratur

Litteratur: Yubio 2022 s.1241-1242
Dans, sundhed, samvær, samfund og show (DGI): Om at føre og blive ført s. 21-23

Underviser:
Sætter et selvvalgt stykke musik på (4/4) og viser ved at vippe med foden, hvilket tempo taktslagene har (rytmen i musikken)

Studiegrupper:
Sidde/stå med lukkede øje og tappe taktslagene i musikken på skulderen af personen til venstre.
Når læreren siger til åbner alle grupper øjnene og ser, om grupperne følger hinanden.Man står og tramper de 4/4.
Man tæller ottedelene (1 og 2 og 3 og 4 og), imens man tramper 1, 2, 3, 4
Man tramper ottedelene
Man tramper skiftevis fjerdedelene og ottedelene

Musik

Guns ’n’ roses: Paradise city 

Alanis Morisette

Små hurtige chassé på fodballerne

Grundtrin

 • Individuelt med front mod underviser:
 • Grundtrin herre: Træd tilbage på venstre, gå højre, chassé til venstre, chassé til højre
 • Grundtrin dame: Træd tilbage på højre, gå venstre, chassé til højre, chassé til venstre
 • Parvis: Grundtrin sammen. Alle træder tilbage ned mod uret/omklædningen/kantinen/kontoret.

Fallaway rock

 • Individuelt: Fallaway rock, grundtrin hvor man drejer siden mod hinanden, når man laver gå-trinene (gå/gå)
 • Parvis: Fallaway rock

Musik

Shania Twain: Feels like a woman

Videoer

 

Åben fatning
Løst greb.
Herren har bagsiden af hænderne frem mod damen, fingrene peger mod hinanden. Damen lægger sine fingre ned bag mandens hånd.

Lukket fatning
Herrens venstre hånd tager damens højre hånd.
Damens overarm er vandret.
Damens venstre hånd på herrens skulder.
Herrens højre hånd på damens skulderblad.

Video

Instruktion i fatning

Individuelt med front mod underviser:

 • Chassé på fodballer (fjedre)
 • Grundtrin med chassé på fodballer (fjedre)
 • Vuggende hofter (mindre låste end i cha cha)
 • Vuggende hofter i grundtrin
 • Grundtrin hvor man løfter knæene
 • Grundtrin hvor man twister hoften
 • Grundtrin med underarmene løftet til vandret

Parvis:

 • Grundtrin med chassé på fodballer (fjedre)
 • Løfte knæ
 • Twiste hoften
 • Underarme vandret

Musik

Ravionettes: ”The last dance”

Hip bump

 • Alle træner individuelt hip bump med front mod underviseren. Man laver fallaway, imens man skubber/vender hoften til siden på 4.taktslag og løfter modsatte knæ.
 • Parvis: Hip bump, man behøver ikke ramme hinanden. Man kan slippe med hånden længst væk fra hinanden og løfte den op i luften.

American spin

 • Alle træner individuelt american spin med front mod underviseren.
 • Damens trin: gå højre → gå venstre → chassé lidt frem på højre, drej højre 360 rundt på sidste trin → chassé til venstre. Når man har drejet rundt, giver manden venstre hånd til damens højre hånd.
 • Parvis: Manden laver grundtrin og skifter hånd for at vise, at der gøres klar til drejning. Højre hånd til højre hånd.
 • Herren laver to grundtrin og damen laver et grundtrin og et spin.
 • Man bytter rolle.

Spark

 • Denne figur varer 10 taktslag.
 • Alle træner individuelt både herrens og damens trin med front mod underviseren (Gå, gå, 4 spark)
 • Parvis: Man laver 1 grundtrin, 2 gå-trin, 4 spark.

Damedrejning

 • Alle træner individuelt damedrejning med front mod underviseren.
 • Parvis: Herren laver fire grundtrin og damen laver rock step til venstre, chassé til højre, imens hun bliver drejet med uret under sin højre arm, chassé til venstre, rock step til venstre, chassé til højre, imens hun bliver drejet mod uret under sin højre arm.
 • Man bytter rolle.

Musik

Liste med 29 forskellige numre

Videoer

 

Teori
Læse om at føre og blive ført (DGI-tekst) – de vigtigste pointer samles op

Parvis

 • Afprøv hvordan du kan vise din makker, at vedkommende skal lave henholdsvis american spin og damedrejning.
 • Der samles op i fællesskab.

En enkelt figur
Halvdelen får nummer 1, halvdelen nummer 2. 1’erne stiller sig ud på gulvet og laver grundtrin. 2’erne skal vælge en ledig 1’er, finde ind i deres grundtrin og føre dem ind i fx en damedrejning. Derefter slutter man med et grundtrin. 2’eren finder nu en ny makker og gentager øvelsen. På et tidspunkt bytter 1’erne og 2’erne roller.

Koreografi-stationer
Halvdelen får nummer 1, halvdelen nummer 2. 1’erne stiller sig ud på gulvet. 2’erne trækker en seddel med en kort koreografi af 3-4 figurer. Der sættes jive-musik på. 2’erne skal nu stille sig nu til en 1’er og danse koreografien med vedkommende. Hvis der er et ulige antal elever, må den overskydende 1’er eller 2’er få en seddel med en koreografi, som man står og øver selvstændigt, indtil der er en ledig makker.
Når man har danset en koreografi med en makker, trækker man en ny seddel og finder en ny makker på gulvet.

Musik

Wham ”Wake me up before you go-go”

Damens drejning ud + spark + damens drejning tilbage

 • Damedrejningen ud, så man står ved siden af manden
 • Gå, gå, 4 x spark
 • Damedrejningen tilbage til udgangspunktet overfor manden

Bytte hånd bag herrens ryg
Mandens trin: (fat med v. hånd)

 • Manden skal venstre om damen
 • Gå, gå (v, h)
 • Fremad med chassé på venstre ben (venstre forbi damen), imens der drejes 180 grader forlæns om venstre skulder
 • Lige efter dette chassé skifter herren hånd, så det er højre hånd i højre hånd. Skiftet foregår foran herren.
 • Chassé til højre
 • Lige efter andet chassé skifter herren hånd, så det er herrens venstre hånd i damens højre. Skiftet foregår bag herrens ryg.

Damens trin: (fat med h.hånd)

 • Damen skal venstre om manden
 • Gå, gå (h, v)
 • Fremad med chassé på højre, imens der drejes forlæns om højre skulder
 • Chassé til venstre

Windmill
Man starter med en fatning med håndflade mod håndflade
Mandens trin:

 • Manden svinger sin højre arm 180 grader rundt og tilbage
 • Gå, gå (v, h)
 • Vende 180 grader mod uret (baglæns om højre skulder), imens man laver chassé baglæns på venstre fod og løfter højre arm og fører den rundt.
 • Chassé lidt frem på højre fod, imens man trækker damen til sin højre side.

Damens trin

 • Damen skal højre forbi manden
 • Gå, gå (h, v)
 • Chassé frem på højre fod, imens v. arm løftes af manden.
  Imens man laver andet chassé på venstre ben, vender man mod uret (baglæns om højre skulder)

Stop and go
Denne figur varer 8 taktslag.
Man starter med damens h.hånd i mandens v.hånd.
Mandens trin:

 • Gå, gå (v, h)
 • Chassé frem på v, imens man løfter v. arm, så damen kan dreje under
 • Træd frem på h og bøj ned i benet (5,6)
 • Chassé baglæns på højre

Damens trin:

 • Gå, gå (h, v)
 • Chassé frem på højre fod, imens man drejer 180 grader mod uret under sin højre arm, så man står med ryggen til manden.
 • Tilbage på venstre fod, vægtoverførsel til højre, imens man løfter v. arm lige op
 • Chassé frem på venstre, imens man drejer 180 grader med uret til bage på plads

Musik

Forslag til 4 numre

Videoer

Kort koreografi
1 grundtrin → hip bump → american spin → 1 grundtrin → 4 spark → 1 grundtrin → 1 damedrejning

Længere koreografi
1 grundtrin → american spin → 1 grundtrin → damedrejning ud → 4 spark → damedrejning tilbage → 1 grundtrin → bytte hånd bag herrens ryg → 1 grundtrin → wind mill

Koreografi
2 damens-grundtrin → gå, gå chassé til højre → 4 step-touch + arme op og ned → 2 v-trin
2 grundtrin → gå, gå → 4 spark  4 lunges bagud + arme frem og tilbage
Det hele til modsatte side.

Musik

Meghan Trainor ”Dear futur husband”

 

Bruges til at øve sig i at sætte figurer sammen. Kan øves fælles eller klippes ud og lægges på stationer eller gives til eleverne. Link til printbart dokument.

 1. 2 Grundtrin- 2 Cumbria tilbage – 1 grundtrin og damen laver højre drejning – 2 cumbria tilbage – 2 grundtrin
 2. 2 grundtrin – she goes, he goes, she goes – 2 grundtrin
 3. 2 grundtrin- 1 grundtrin og damen laver højre drejning – herren laver højre drejning med nakkerul – 2 grundtrin
 4. 2 grundtrin- damen laver venstre drejning – 2 grundtrin
 5. 2 grundtrin- herren laver højre drejning med nakkerul – 2 grundtrin- damen laver højre drejning
 6. 2 Grundtrin – damen laver højre drejning – 2 cumbria tilbage – 2 grundtrin
 7. 2 grundtrin- damen laver venstre drejning – 2 grundtrin- herren laver højre drejning med nakkerul
 8. 2 grundtrin – 2 open break frem- 2 Cumbria tilbage
 9. 2 Grundtrin – 1 grundtrin og damen laver højre drejning, imens herren laver open break – 2 grundtrin
 10. 2 Grundtrin – 1 grundtrin og damen laver højre drejning, imens herren laver grundtrin frem og derefter til siden – 2 grundtrin
 11. 2 Grundtrin – 1 grundtrin og damen laver højre drejning med højre hånd i herrens venstre – 1 grundtrin hvor herren bytter hånd og damen laver højre drejning – 1 grundtrin hvor man også tager fat med den anden hånd så de er krydsede og damen laver højre drejning, hvor hænderne løftes over hovedet.
 12. 2 grundtrin- damen laver venstre drejning, imens herren laver open break – herrens laver venstre drejning – 2 grundtrin
 13. 2 grundtrin- damen laver venstre drejning – herren laver venstre drejning- 2 grundtrin
 14. 8 grundtrin imens man bevæger sig rundt i en cirkel på gulvet
 15. 2 grundtrin – 4 grundtrin til siderne- 2 grundtrin

 

Bruges til at øve sig i at sætte figurer sammen. Kan øves fælles eller klippes ud og lægges på stationer eller gives til eleverne. Link til printbart dokument

 1. 2 grundtrin- cross body lead- 2 grundtrin
 2. 2 grundtrin – højre drejning med hammerlock(d) – grundtrin – venstre drejning (d) – grundtrin
 3. 2 grundtrin – venstre drejning (d) – venstre drejning (h)- 2 grundtrin
 4. 2 grundtrin-stop and go med to drejninger – 2 grundtrin
 5. 2 grundtrin- cross body lead- 2 grundtrin – 2 cumbria
 6. 2 grundtrin- cradle – 2 grundtrin- stop and go- 2 grundtrin
 7. 2 grundtrin- herren laver højre drejning med nakkerul – 2 grundtrin- cradle – 2 grundtrin
 8. 2 grundtrin- she goes, he goes, she goes – herren laver højre drejning med nakkerul- 2 grundtrin
 9. 2 grundtrin – damen laver 3 højredrejninger med 1 grundtrin imellem, imens manden skifter greb fra venstre, til højre, til kryds- 2 grundtrin- cradle- 2 grundtrin
 10. 2 grundtrin-stop and go med 2 drejninger- 8 grundtrin hvor man roterer 360 grader rundt på gulvet
 11. 2 grundtrin- damen højre drejning- damen venstre drejning- 2 grundtrin- cradle
 12. 2 grundtrin – højre drejning med hammerlock(d) – grundtrin – venstre drejning (d) – grundtrin- cross body lead- 2 grundtrin
 13. 2 grundtrin – cross body lead- højre drejning med hammerlock(d) – grundtrin – venstre drejning (d) – grundtrin
 14. 2 grundtrin- cradle- 2 grundtrin – she goes, he goes, she goes- 2 grundtrin
 15. 2 grundtrin- cross body lead- she goes, he goes, she goes- 2 grundtrin

Indhold i Salsa

Kendetegn ved dansen:
Danses til musik i 4/4
Man laver trin på taktslag 1,2,3 og holder pause på 4.taktslag.
Man bruger sine hofter aktivt i bløde små bevægelser.

Litteratur:
Dans, sundhed, samvær, samfund og show (DGI): Om at føre og blive ført s. 21-23.
Dans 22: bevægelse, koreografi og performance. Mie Lykke Nielsen (red.). Frydenlund.

Læreren sætter et selvvalgt stykke musik på (4/4) og viser ved at vippe med foden, hvilket tempo taktslagene har.

Studiegrupper:

 • Sidde med lukkede øje og tappe taktslagene i musikken på skulderen af personen til venstre.
 • Når læreren siger til åbner alle grupper øjnene og ser, om grupperne følger hinanden.
 • Man prøver det samme med et af de stykker musik, man vil bruge i salsa-forløbet.

Musik

Glorai Estafan ”Conga » 

Individuelt med front mod underviser:

 • Hoftebevægelser
 • Rytmen på stedet (1, 2, 3, pause på 4)
 • Grundtrin frem- tilbage
 • Grundtrin til siderne
 • Open break frem/tilbage  – man træder frem på begge fødder/man træder tilbage på begge fødder
 • Cumbria frem/tilbage
  • open break hvor man træder frem på begge fødder- men diagonalt
  • open break hvor man træder tilbage på begge fødder – men diagonalt
 • Grundtrin med rotationer – manden flytter fødderne lidt til den ene side, så man bevæger sig rundt på gulvet.

Video

Grundtrin og variationer (dans i idræt)

Højre drejning
Træd frem på venstre (1), på stedet med højre (2), drejning på stedet med uret, samle højre fod til, imens der drejes 180 grader med uret (3,4). Den anden laver grundtrin (almindelige eller open break).
Variation 1: Damens højre drejning + manden open break bagud
Variation 2: Dame højre drejning + manden grundtrin til siden med højre fod

She goes, he goes, she goes (3 x højre drejning)
Mandens venstre hånd til damens højre
Damen laver et grundtrin tilbage og en højre drejning, imens manden laver grundtrin → manden laver højre drejning og skifter hånd bag ryg, så han har fat i damens højre hånd med sin højre hånd → damen laver højre drejning
NB: Manden kan også bruge venstre hånd hele tiden og løfte hånden over eget hoved, når han skal dreje.

Højre drejning med nakke-rul
Damen laver 4 grundtrin
Herren laver 2 grundtrin, dernæst en højre drejning hvor han sætter damens højre hånd op på sin venstre skulder, under drejningen glider damens hånd glider over på højre skulder, på næste grundtrin (enten tilbage eller til siden), ruller herren hovedet fra venstre til højre under damens hånd og tager fat i denne med sin venstre hånd.

Venstre drejning med fade away
Herrens venstre hånd til damens højre
Damen: Grundtrin tilbage, træd frem på venstre (1), på stedet med højre (2), træd tilbage på venstre idet man drejer 180 grader mod uret (3). Træd frem på højre (væk fra partner) (1), drej 180 grader imens du træder på stedet med venstre (2) og samler til med højre (3), grundtrin frem.

Damens drejning til venstre → herren drejning til venstre
Som venstre drejning med fade away. Herren begynder sin drejning med at træde frem på højre, idet damen træder væk fra sin partner.

Video

Højre og venstre drejning (dans i idræt)
Venstre drejning

 

Almindelig 1 hånd
Mandens venstre har fat i damens højre.
Prøv de forskellige variationer af grundtrin.

Variation 1 hånd
Manden højre har fat i damens højre (sige goddag)

Krydsfatning
Mandens højre har fat i damens højre, og manden venstre har fat i damens venstre. Venstre hånd er under højre.

Parvis
Afprøv hvordan du kan vise din makker, at vedkommende skal lave henholdsvis højre drejning og venstre drejning.
Der samles op i fællesskab.

En enkelt figur
Halvdelen får nummer 1, halvdelen nummer 2. 1’erne stiller sig ud på gulvet og laver grundtrin. 2’erne skal vælge en ledig 1’er, finde ind i deres grundtrin og føre dem ind i fx en damedrejning. Derefter slutter man med et grundtrin. 2’eren finder nu en ny makker og gentager øvelsen. På et tidspunkt bytter 1’erne og 2’erne roller.

Teori
Læse om at føre og blive ført – de vigtigste pointer samles op

Koreografi-stationer
Halvdelen får nummer 1, halvdelen nummer 2. 1’erne stiller sig ud på gulvet. 2’erne trækker en seddel med en kort koreografi af 3-4 figurer. Der sættes jive-musik på. 2’erne skal nu stille sig nu til en 1’er og danse koreografien med vedkommende. Hvis der er et ulige antal elever, må den overskydende 1’er eller 2’er få en seddel med en koreografi, som man står og øver selvstændigt, indtil der er en ledig makker.
Når man har danset en koreografi med en makker, trækker man en ny seddel og finder en ny makker på gulvet.

Hammerlock til venstre drejning
Herren laver 4 grundtrin. Imens laver damen: grundtrin tilbage (d) → højre drejning (d), imens ingen af hænderne slippes, men manden løfter sin venstre arm, så man drejer under den → grundtrin tilbage (d) → Venstre drejning (d).

Cradle
Manden: grundtrin frem, grundtrin tilbage, open break med venstre så højre
Damen: grundtrin tilbage, grundtrin frem, grundtrin tilbage hvor man på tredje skridt drejer 180 grader mod uret, open break tilbage på venstre, hvor man på tredje skridt drejer 180 grader med uret tilbage, så man samler til venstre fod.

Cross body lead
Manden træder frem på venstre (1), på stedet med højre (2), drejer 90 grader mod uret og samler venstre til (3,4), træder tilbage på højre (1), på stedet på venstre (2), drejer 90 grader mod uret og samler højre til (3,4). MAN KAN OGSÅ DREJE ALLEREDE PÅ 2. Damen laver et grundtrin tilbage, gå frem på venstre, gå frem på højre, dreje 180 grader mod uret, imens venstre fod samler til.

Stop and go
Herrens venstre hånd til damens højre.
Herren: grundtrin frem, grundtrin tilbage, open break tilbage på venstre, imens man på tredje skridt træder 90 grader til venstre, og svinger damen rundt under sin venstre arm, grundtrin tilbage, hvor man på tredje skridt træder til højre (udgangspunktet).
Damen: grundtrin tilbage, grundtrin frem, grundtrin tilbage, hvor man på tredje skridt drejer 180 grader mod uret, så man drejer under herrens arm, træd tilbage på venstre fod, imens man løfter venstre arm strakt op, pause på 2, træd frem og drej 180 grader med uret, så man er tilbage i udgangspunktet.

Stop and go med to drejninger
Herrens venstre hånd til damens højre.

Herren:
Først beskrivelsen af stop and go. Så open break tilbage på venstre, imens man på tredje skridt træder 180 grader med uret frem. Grundtrin tilbage på højre, hvor man på tredje skridt drejer 180 grader mod uret (til venstre for damen) for at komme tilbage til udgangspunktet, 2 grundtrin (eller open break tilbage på venstre, grundtrin tilbage på højre). I alt 8 takter af 4 taktslag.

Damen:
Først beskrivelsen af stop and go, så grundtrin tilbage på højre, hvor man på tredje skridt drejer 180 grader mod uret, så man drejer under herrens arm (man går venstre forbi ham), open break tilbage på venstre, hvor man på tredje skridt drejer 180 grader med uret tilbage til udgangspunktet, grundtrin tilbage, grundtrin frem (i alt 8 takter af 4 taktslag).

Videoer

Kort koreografi
2 grundtrin – she goes/he goes/she goes – 2 grundtrin – venstre drejning (d) – venstre drejning (h) – 2 grundtrin

Længere koreografi
2 grundtrin – højre drejning med nakkerul – 2 grundtrin – stop and go med to drejninger – 2 grundtrin — venstre drejning (d) – venstre drejning (h) – 2 grundtrin – cradle – 2 grundtrin

Solokoreografier
Fx til brug i fitness dance eller som træn-selv ved virtuel undervisning.

Videoer

 

Bruges til at øve sig i at sætte figurer sammen. Kan øves fælles eller klippes ud og lægges på stationer eller gives til eleverne.
Link til printbart dokument

 1. 2 grundtrin – 2 Cumbria tilbage – 1 grundtrin og damen laver højre drejning – 2 cumbria tilbage – 2 grundtrin
 2. 2 grundtrin – she goes, he goes, she goes – 2 grundtrin
 3. 2 grundtrin – 1 grundtrin og damen laver højre drejning – herren laver højre drejning med nakkerul – 2 grundtrin
 4. 2 grundtrin – damen laver venstre drejning – 2 grundtrin
 5. 2 grundtrin – herren laver højre drejning med nakkerul – 2 grundtrin- damen laver højre drejning
 6. 2 grundtrin – damen laver højre drejning – 2 cumbria tilbage – 2 grundtrin
 7. 2 grundtrin – damen laver venstre drejning – 2 grundtrin- herren laver højre drejning med nakkerul
 8. 2 grundtrin – 2 open break frem- 2 Cumbria tilbage
 9. 2 Grundtrin – 1 grundtrin og damen laver højre drejning, imens herren laver open break – 2 grundtrin
 10. 2 Grundtrin – 1 grundtrin og damen laver højre drejning, imens herren laver grundtrin frem og derefter til siden – 2 grundtrin
 11. 2 Grundtrin – 1 grundtrin og damen laver højre drejning med højre hånd i herrens venstre – 1 grundtrin hvor herren bytter hånd og damen laver højre drejning – 1 grundtrin hvor man også tager fat med den anden hånd så de er krydsede og damen laver højre drejning, hvor hænderne løftes over hovedet.
 12. 2 grundtrin- damen laver venstre drejning, imens herren laver open break – herrens laver venstre drejning – 2 grundtrin
 13. 2 grundtrin- damen laver venstre drejning – herren laver venstre drejning – 2 grundtrin
 14. 8 grundtrin imens man bevæger sig rundt i en cirkel på gulvet
 15. 2 grundtrin – 4 grundtrin til siderne – 2 grundtrin

Bruges til at øve sig i at sætte figurer sammen. Kan øves fælles eller klippes ud og lægges på stationer eller gives til eleverne.
Link til printbart dokument

 1. 2 grundtrin – cross body lead- 2 grundtrin
 2. 2 grundtrin – højre drejning med hammerlock(d) – grundtrin – venstre drejning (d) – grundtrin
 3. 2 grundtrin – venstre drejning (d) – venstre drejning (h) – 2 grundtrin
 4. 2 grundtrin-stop and go med to drejninger – 2 grundtrin
 5. 2 grundtrin- cross body lead- 2 grundtrin – 2 cumbria
 6. 2 grundtrin – cradle – 2 grundtrin- stop and go – 2 grundtrin
 7. 2 grundtrin – herren laver højre drejning med nakkerul – 2 grundtrin- cradle – 2 grundtrin
 8. 2 grundtrin – she goes, he goes, she goes – herren laver højre drejning med nakkerul – 2 grundtrin
 9. 2 grundtrin – damen laver 3 højredrejninger med 1 grundtrin imellem, imens manden skifter greb fra venstre, til højre, til kryds- 2 grundtrin – cradle- 2 grundtrin
 10. 2 grundtrin – stop and go med 2 drejninger – 8 grundtrin hvor man roterer 360 grader rundt på gulvet
 11. 2 grundtrin – damen højre drejning- damen venstredrejning-
 12. 2 grundtrin – cradle
 13. 2 grundtrin – højre drejning med hammerlock(d) – grundtrin – venstre drejning (d) – grundtrin- cross body lead – 2 grundtrin
 14. 2 grundtrin – cross body lead- højre drejning med hammerlock(d) – grundtrin – venstre drejning (d) – grundtrin
 15. 2 grundtrin – cradle – 2 grundtrin – she goes, he goes, she goes – 2 grundtrin
  2 grundtrin – cross body lead- she goes, he goes, she goe s- 2 grundtrin

Forløbsforslag i enten Jive eller Salsa

Et forløb à 6 lektioner i enten jive eller salsa kunne se sådan ud:

1.lektion
Rytme
Basale trin
Lette figurer
Flere partnerskift

2.lektion
Teori om stilartens historie og kendetegn
Repetition af lette figurer, derefter dansestationer e.l.
Æstetik
Lille koreografi

3.lektion
Teori om at føre og blive ført
Repetition af lille koreografi
Øve sig i at føre og blive ført
Improvisere hvor den ene fører
Sværere figurer

4.lektion
Repetition af sværere figurer
Repetition af at føre og blive ført
Dansestationer med sværere koreografier
Længere koreografi

5.lektion
Repetition af længere koreografi
Vild med dans
Selv lave koreografi

6.lektion
Øve egen koreografi
Fremvisning i grupper af 3 par
Lære hinandens koreografier.

Forløbsforslag med 3 lektioner i hhv. Jive og Salsa

1.lektion
Rytme i jive
Basale trin i jive
Lette figurer i jive
Flere partnerskift

2.lektion
Teori om stilartens historie og kendetegn
Repetition af lette figurer i jive
Æstetik
Lille koreografi

3.lektion
Teori om at føre og blive ført
Repetition af lille koreografi
Øve sig i at føre og blive ført i jive
Improvisere hvor den ene fører
Lave sin egen koreografi
Fremvisning af egen koreografi

4.lektion
Rytme i salsa
Basale trin i salsa
Lette figurer i salsa
Øve sig i at føre og blive ført i salsa

5.lektion
Teori om stilartens historie og kendetegn
Repetition af lette figurer i salsa
Æstetik
Lille koreografi

6.lektion
Repetition af lille koreografi
Improvisere hvor denne ene fører
Lave sin egen koreografi
Fremvisning af egen koreografi

I 3.g evt. 3 repetitionslektioner
1. Repetition af figurer i begge stilarter
2. Repetition af jive + lære 2 svære + lave koreografi til eksamen
3. Repetition af salsa + lære 2 svære + lave koreografi til eksamen

Forslag til forløbsprøve

Jive
Man arbejder individuelt

 • Alle laver grundtrin
 • Alle laver hip bump
 • Alle laver spark

Man arbejder parvis

 • Alle par laver spark
 • Alle par laver damedrejning
 • Alle par laver windmill
 • Fremvise egen jivekoreografi, som kører i ring, så man starter forfra, når den er færdig (4 par ad gangen).

Salsa
Man arbejder individuelt

 • Alle laver grundtrin
 • Alle laver 2 eller 3 grundtrin og højre drejning
 • Alle laver 2 eller 3 grundtrin og venstre drejning

Man arbejder parvis

 • Alle par laver she goes, he goes, she goes
 • Alle par laver cradle
 • Alle par laver stop and go efterfulgt grundtrin eller af 2 drejninger
 • Fremvise egen salsakoreografi, som kører i ring, så man starter forfra, når den er færdig (4 par ad gangen).

Evaluering af forløb

I denne rubrics kan du se et forslag til hvordan eleverne kan evalueres

Spørgsmål man kan stille til eksamen på idræt C

Hvad er kendetegnene for jive?
Hvad er kendetegnene for salsa?
Hvilke forskelle og ligheder er der på salsa og jive?
Hvor danses jive typisk?
Hvor danses salsa typisk?
Hvad er vigtigt, når man skal føre?
Hvad er vigtigt, når man skal føres?
Kan man sammenligne kommunikationen i pardans med kommunikationen i andre idrætsgrene?

Musik til jive

Liste 1
Liste2 
Ravionettes ”The last dance”
Shania Twain: “Feels like a woman”
Wham ”Wake me up before you go-go”

Meget hurtige numre:
Christina Aguilera ”Candyman”:
Lou Bega: ”Mambo number 5”

Musik til salsa

Liste 1
Liste 2
Melodi med tælling
Tony Succar ”Attention”
Marc Anthony ”Pa’lla voy”
Gloria Estafan: “Conga”

Printvenligt dokument

Her kan du downloade et PDF-dokument med undervisningsforløbet om Jive og Salsa