11. september 2019
René Clausen
Dans for 2
Dette danseforløb indeholder undervisning i vals og cha-cha. Herudover er der generelt fokus på føringer og fatninger. Forløbet er tilrettelagt til C-niveau og strækker sig over 6 moduler á 90 minutter.

Faglige mål for forløbet

 • Beherske grundrytme i chachacha og vals
 • Beherske grundstil indenfor standardstil og latinamerikansk stil
 • Beherske enkelte figurer i chachacha og vals
 • Kunne demonstrere og danse med forskellige fatninger
 • Kunne finde takten i forskellige musikstykker indenfor 3/4 og 4/4 musik

1. Modul

 • Basis dans med fokus på føring og bevægelsesmuligheder i samdans, herunder fatninger, fællesspænding, spor, med- og modføring, retninger og rotationer.

2. Modul

 • Introduktion til chachacha. Grundrytme, latinstil, grundtrin, rotationer
 • Chachacha til forskellig musik, finde rytmen til forskellig musik.
 • Lektie: Læs om Chachacha

3. Modul

 • Chachacha figurer: New York, Hand to hand og Spotdrejning, føring i enkelt rotation.

4. Modul

 • Introduktion til vals. Grund rytme, standardsstil, grundtrin, dans i firkant
 • Opsamling chachacha. Hæl og tå, Rise and fall.
 • Dansefatning – Sportsdans eller selskab.
 • Lektie: Læs om Vals

5. Modul

 • Højredrejning, venstredrejning, føring i fællesrotation
 • Engelsk til Wienervals, arbejde med tempo.

6. Modul

 • Afdansningsbal med indmarch og to grupper i både chachacha og vals. Drejebogsskrivning.
 • Lektie: Udarbejd forslag til drejebog til eksamen.

Flere danseaktiviteter og uddybning

I dette kompendium kan du se uddybende forklaringer og ideer til indhold i de enkelte moduler.

Opfølgning
Evaluering af eleverne kan udarbejdes ved hjælp af Rubric-evaluering.