10. september 2022
Thomas Strømberg
Københavns Åbne Gymnasium
Camilla Todsen
Alssund Gymnasiet Sønderborg
Fokus i dette forløb er at tillære eleverne enkelte tekniske elementer fra fodboldspillet, som gør spil muligt. Taktisk er formålet at bringe eleverne til en forståelse af hvad der bibringer vedvarende boldbesiddelse og gør scoringer mulige. Herunder kan der med fordel hentes erfaringer fra boldbasis i et progressionsforløb indenfor boldspil. Der arbejdes med variationer af småspil og tekniske øvelser i arbejdet hen mod et 5 mod 5 spil, som det færdige spil. Derudover inddrages enkelte elementer fra futsal: indspark og tæmninger, og lidt omkring formationer. Det er vores erfaring, at det er vigtigt at italesætte forløbet som “Fodbold for alle” over for eleverne. Det giver et godt fælles sprog i forhold til at succeskriteriet er, at alle har succesoplevelser, og ikke at de erfarne skal have mest mulig tid til kamp.

Faglige mål

Tekniske færdigheder:

 • Tæmning af bold langs jorden og i luften (inderside eller fodsål)
 • Aflevering af bold (indersideafleveringer). Afleveringer er en relationel færdighed og eleverne skal opnå evne til at vurdere medspillerens evner ift. fart og retning i aflevering.
 • Retningsbestemt tæmning med efterfølgende aflevering.
 • Driblinger (inderside-, yderside og fodsål med primærben).
 • Dækning af egen bold.
 • Skud med inderside.

Taktiske færdigheder

 • Forståelse for hvordan bolden drives frem (driblinger/afleveringer), og hvad der er mest effektivt.
 • Formationer og positioner på banen.
 • Spilbarhed, herunder at kunne udnytte banens bredde og dybde.
 • Forståelse for og udførelse af:
 • Bandespil, overlap, boldovertagelse og modløb.
 • Defensivt arbejde med højt og lavt pres.

Forløbsoversigt

Oversigt over indhold i modulerne

 1. Introduktion til forløbet og dets faglige mål. Fokus på løb med bold, tæmninger og afleveringer.
 2. Fokus på indersideafleveringer og modtagelse af bolden i løb, og at løbe med bold.
 3. Teorikobling til sundhed. Fokus på udvidede driblinger der involverer retningsskifte og retningsbestemt tæmning efterfulgt af aflevering.
 4. Fokus på dækning og erobring. Introduktion til drejebog vha. arbejdet med sammensatte afleveringsøvelser. Afslutningsvis forståelse for formationer og positioner.
 5. Fortsat fokus formationer og positioner. Derudover perspektivering af fodboldens sundhedsgavnlige effekter.
 6. Fortsat fokus formationer og positioner.
  Derudover perspektivering af fodboldens sundhedsgavnlige effekter.

 

Formål

Introduktion til forløbets formål, basis teknik i forhold til løb med bold, tæmninger og afleveringer.

Intro til forløb

Italesættelse af forløbet og dets formål.

Teknisk opvarmning

 • Individuelt løb med bold (ingen fokuspunkter)
 • Zigzag løb på tværs af banen:
  • Yderside
  • Inderside
  • Fodsål
 • Kongens efterfølger med bold (ingen fokuspunkter)
  2 og 2: Løber rundt og kaster bold til hinanden med hænderne. Italesæt: Sidste øvelse- Hvordan er timing når man afleverer?

Tæmninger stående

Intro og forevisning
Italesæt:

 • Vurdér boldens hastighed og retning
 • Løft foden en smule fra underlaget og drej foden 90 grader udad eller bøj fodleddet opad
 • Mød bolden med foden og ved kontakt trækkes foden tilbage for at tage fart af bolden.
 • Ved bold i luften: bliv på tæerne og arbejd med små skridt for at opnå ideel placering ift. tæmning af bold. Ovenstående trin er ellers de samme.

Øvelse:
2 personer sammen om én bold. Stående triller man bolden og makkeren tæmmer den.
(skift hele tiden makker, for at øve relationel færdighed).

Intro til indersideafleveringer

Introduktion
Italesæt:

 • Støttefoden placeres ved siden af bolden og i den retning, som sparket ønskes.
 • Bolden træffes med den store indersideflade.
 • Knæene bøjes let, så der opnås lavt tyngdepunkt.
 • Sparkefoden føres ”igennem” bolden.

Øvelse
2 personer sammen om én bold. Stående inderside aflevering til makkeren.
(skift hele tiden makker, for at øve relationel færdighed).

Tæmninger i løb og indersideafleveringer

Den der står stille har fokus på indersideafleveringer, den “løbende” har blot fokus på tæmning.

 • 2 og 2. Den ene arbejder og runder kegler bagved så der løbes frem mod bolden. Bevægelse frem-tilbage. Giver direkte modløb til bold.
 • 2 og 2 sammen. Kegler placeres til henholdsvis højre og venstre for eleven. Bevægelse sidelæns. Tæmning ved hver kegle. Giver skævt løb til bold.

Småspil (med keglemål)

 • 5 mod 5 på halvbane.
 • Hvert hold forsvarer 2 mål = 4 keglemål på hver bane.
 • Scorer ved først at aflevere igennem et keglemål.
 • Progression: Bold skal modtages af medspiller på den anden side af keglerne.

Formål

Arbejde med indersideafleveringer, at modtage bolden i løb, og løbe med bold

Teknisk opvarmning

 • Individuelt løb med bold (ingen fokuspunkter)
 • Individuel gang med bold: fodsål, inderside, yderside,
 • På signal stoppe eller vende med bolden.
 • Kongens efterfølger med bold
 • Skifte bold med en valgfri person
 • Italesæt: Hvordan man bedst muligt lykkedes med et boldskifte?

Inderside aflevering og tæmning (samme som forrige modul)

 • Fokus på at tæmme bolden OG aflevere tilbage med inderside.
 • 2 og 2. Den ene arbejder og runder kegler bagved så der løbes frem mod bolden. Bevægelse frem-tilbage. Giver direkte modløb til bold.
 • Progression: Øvelsen udvides til at begge løber frem til keglen.
 • Italesæt: Timing og relationel færdighed.

4 personers afleveringsøvelse

Småspil (endzone scoring, ligesom i ultimate)

 • Bolden skal modtages i en endzone for at score.
 • Spiller 4 mod 4 på en halv bane.
 • Max 3 berøringer
 • Progression: Må ikke stå i feltet – men bolden skal modtages i løb ind i feltet, Frit spil,

Formål

Kobling til sundhedsforløb, arbejde med udvidede driblinger der involverer retningsskifte

Teoretisk arbejde med sundhed

Eleverne læser “Hvad er sundhed” i Van Ee, J.E.; Kristensen, L.B.; Wolf, T. (2018), Grundbog i idræt C, Gyldendal A/S, 2. iBogsudgave, 2019, kap. 9.1.
Dette kan foregå i modulet eller som lektie, afhængigt af holdet.

Refleksionsspørgsmål:

 • Hvilke tre faktorer har betydning for sundhed?
 • Hvad viser tabellerne?
 • Hvad fortæller teksten overordnet om danskernes sundhed, og hvilken konsekvens har det?
 • Hvilke positive effekter har fysisk aktivitet?
 • Hvorfor er undervisning af jer i sundhed relevant?

Teknisk opvarmning på tværs af banen og introduktion til dribling

 • Bold hver især.
 • Drible på tværs uden betingelser.
 • Zigzag, gående og derefter i løb.
  • Yderside hver side
  • Inderside + vend med inderside
  • Fodsål
 • Introduktion til dribling: Hvordan kan ovenstående vendinger bruges til at sætte en modstander. Derudover tilføjelse af stepover i zigzag øvelsen.

Tæmning i luften og inderside aflevering

 • To og to – overfor hinanden.
 • Bouncer bolden som skal tæmmes, enten inderside eller fodsål fra futsal
 • Kaster tilbage
 • Dernæst > Afleverer med inderside tilbage.

Firkant øvelse (også kaldet Ajax-firkant)

 • 4 kegler i en firkant, og minimum 5 spillere rundt ved keglerne. Se video af øvelsen.
 • Afleverer på ydersiden af keglen og løber i samme retning som afleveringen.
 • Afleverer på ydersiden af keglen og løber i modsat retning af afleveringen.
 • Progression: Sidste person skal score i et keglemål/lille mål. Stille kegle i midten, og spilleren skal drible ind til midten, inden der afleveres ud til keglen.

Skudøvelse – Indersideafslutning

Opstiller enten små mål, eller sætter en kegle i siden af et stort mål for at markere et mindre område. Afslutninger skal maksimalt være i hoftehøjde. Fokus på vinkling og forskel på aflevering med inderside vs. skud med inderside.

2 forskellige øvelser: Hvor den første øvelse er holdt helt simpel.

Småspil (Bandespil)

 • Bolden må ikke komme over knæhøjde for at lykkedes med en scoring.
 • Spillerne får 1 minut til at aftale positioner og placering på banen.
 • Spiller 3 hold á 4 spillere på hver bane.
 • Holdet der venter udenfor er bander på siden.
 • Har man meget plads kan man spille på en “normal bane”, hvis man har lidt plads, så kan man spille med små mål der vender omvendt.
 • Der må kun scores under knæhøjde.
 • Progression: 3 berøringer, læreren bestemmer formation (med henblik på at dygtige bliver ”playmakere”)

Italesæt:
Banderne muliggør bredde på spillet. For at tvinge eleverne til skiftevis at afprøve højt og lavt pres, er det læreren der dikterer hvornår holdene benytter hhv. højt og lavt pres. (Der kan være god læring i at overveje hvornår. Fx at lade det svage hold møde et lavt pres, eller hvis man kalder dem i højt pres efter boldtab).
Tager puls undervejs – italesættelse af intensitet + sundhed.

Formål

Dækning og erobring af bold. Introduktion til drejebogsovervejelser, vha. arbejdet med sammensatte afleveringsøvelser. Afslutningsvis forståelse for formationer og positioner.

Teknisk opvarmning

 • Bevæger sig rundt på et område der er ca. 20×20:
 • Fri dribling
 • Inderside
 • Yderside
 • Fodsål
 • Derefter fjernes en bold – Spilleren uden bold skal nu forsøge at erobre bolden fra en af spillerne med bold. Efter yderligere 30-45 sekunder fløjtes der af og tages endnu en bold ud etc. Fortsætter til 4-5 bolde er ude, ny runde starter.

Dækning og erobring

Teoretisk snak om hvordan man dække bolden og forevisning (bolden holdes væk fra modstander + kroppen placeres mellem modstander og bold).

 • 1 mod 1. Den ene dækker bold og den anden prøver at erobre.
  Når bolden erobres, byttes roller.
 • Progression: Der “scores” ved at løbe over hinandens baglinie.
  Der veksles mellem en simpel udgave af højt og lavt pres.
  (Efter øvelsen italesættes fordele/ulemper ved de to presformer)

Aflevering og timing

 • I grupper á 5-6 elever.
 • Der arbejdes med udgangspunkt i principper om at stilladsere øvelser fra forløbet efter en farvekode (læs mere om stilladsering af drejebogen her).
 • Derfor udleveres et udprint med 2 “Blå afleveringsøvelser”, som eleverne tidligere har arbejdet med. Eksempelvis 4 Personers pasningsøvelse og Firkant.
 • Eleverne vælger hvilken af de to øvelser de vil arbejde med, og sætter derefter selv øvelsen i gang, og beslutter selv om de vil benytte progression etc.

Afleveringsøvelse – halvt Y-øvelse

Afleveringsøvelse med fokus på bandespil og timing.

 • Kører kun højre side af den “klassiske Y-øvelse”, som der kan findes video af her.
 • I første omgang afleverer A til B, som modtager > vender og spiller op til C.
 • Dernæst sætter man bandespillet på, som vist på billedet.
 • Bemærk at C enten kan løbe frem i banen, eller tilbage mod A afhængigt af plads og faciliteter.
 • Til sidst sættes en “aflevering/skud” på efter C har driblet lidt.
  Skuddet skal igennem et keglemål.
 • Italesæt: Fokuspunkter i et inderside-spark.

Spil (5 v. 5)

Introducerer 3 forskellige måder at positionere sig på, med 4 spillere på banen og én “målmand”.  Holdene tager stilling til hvordan de vil stille op, og om de eventuelt vil veksle.  Der spillet med indspark i stedet for indkast, og med scoringer i max hoftehøjde. Derudover måles puls undervejs.

 • 2-2
 • 3-1 (kan også tolkes som 1-2-1 eller diamant)
 • 2-1-1
 • Fokus på positionering, både defensivt og offensivt.

Italesæt:
Hvad er smartest hvis hovedfokus er at forsvare målet, hvad hvis hovedfokus er at lave mange mål, og er der forskel på hvilke modstandere I møder? Pulsmålinger: Hvad er jeres puls, og hvad siger det noget om?

Formål

Fokus på angrebsprincipper og timing i angrebsspillet. Derudover perspektivering af fodboldens sundhedsgavnlige effekter.

Teknisk opvarmning – Cirkel-øvelse

Fokus på inderside og tæmning.

 • Halvdelen af eleverne placeres i en stor cirkel med bold. Den anden halvdel er i midten uden bold. De skal løbe ud til spiller med bold og lave:
 • Tæmning med indersiden og aflevering retur
 • Tæmning med fodsål og aflevering retur.
 • Aflevering 1. gang retur

Drible og afleveringsøvelse: To rækker overfor hinanden

 • Eleverne stiller sig i 2 rækker overfor hinanden, hvor der er 2-3 elever i hver side, altså 4-6 personer om en øvelse.
 • Dribler hele vejen på tværs, og spilleren overfor overtager bolden.
 • Dribler halvvejs og afleverer resten af vejen.
 • Afleverer med en lang aflevering på tværs.
 • Afleverer med en lang aflevering på tværs, og den modsatte spiller derefter bande. Sådan at det bliver “lang-kort-lang”- aflevering (Se video af øvelsen).

Overlap

 • 2 og 2 sammen. Bolden i hænderne. Idet den ene passerer spilleren med bold afleveres denne frem i banen eller til siden afhængigt af makkerens løb forbi.
 • Gentages med bolden i fødderne
 • Overlap: Spilleren uden bold løber forbi spilleren med bolden og får denne i medløb.
 • Progression: Sæt en passiv modstander på og/eller løb ned mod et mål.
 • Spil på tredjemanden – sådan at overlappet bliver spillet på en tredje person.

Afleveringsøvelse – halvt Y-øvelse

Afvikles ligesom i forrige modul.

 • Sætter relativt hurtigt afslutning på enten gennem keglemål eller små mål.
 • Udvider “skud-delen”, sådan at der er to farver mål.
 • Læreren holder skiftevis forskellige kegler op i luften, og farven på keglen definerer det mål der skal scores i.

4 mod 2

 • Stiller en firkant op af kegler.
 • På hver side står en spiller, og i midten af firkanten står yderligere to spillere.
 • Det er spillernes opgave i midten at erobre bolden.
 • Den spiller der har været længst tid i midten bytter med den spiller fra siden som “mistede bolden”.

Spil (intervalspil)

 • Intervalspil med fokus på at beslutte inden hvert interval om holdet prioriterer højt eller lavt pres, samt hvilken formation de vil benytte (med udgangspunkt i forrige modul)
 • Der spilles efter almindelige regler.
 • Der måles puls undervejs.

Italesæt:
Perspektiver dagens pulsmålinger til dagens lektie, i forhold til sundheds aspekterne af at spille fodbold.

Formål

Arbejde med drejebøger og eventuelle forløbsprøver

Forløbsprøve: Øvelsesstationer eller gruppearbejde

Tanken er at eleverne laver en forløbsprøve, enten afviklet med øvelsesstationer som læreren sætter op (særligt hvis det er uselvstændige elever), eller med selvstændigt gruppearbejde.

Øvelsesstationer

Der opstilles 4-5 stationer, hver med en teknisk øvelse, som er kendt fra forløbets moduler. Eleverne inddeles i mindre grupper/par og arbejder 3-4 min. ved hver station.

Gruppearbejde

 • I grupper á 4-6 personer.
 • Eleverne snakker om de øvelser de har udvalgt hjemmefra, og forbereder den øvelse de helst vil fremvise som en del af forløbsprøven.
 • Grupperne har et par minutter til at afprøve og tilpasse øvelsen, inden de fremviser den.

Spil (5 v. 5)

 • Vil oftest blive spillet som intervalspil pga. faciliteter.
 • Den første halvdel af tiden indgår kampen som en del af forløbsprøven, derefter spilles der frit.

Drejebog

 • I de grupper de arbejde I, i starten af modulet, sammensætter eleverne en drejebog.
 • Der startes med at evaluere på den øvelse de afviklede, hvad fungerede godt og hvad skal gøres anderledes hvis den skal bruges til eksamen.

Instruktionsvideoer

Teoretisk materiale

Eksempel på drejebog

Se et eksempel på en drejebog til eksamen i fodbold.

Rubrics – fodbold

Flere benytter sig at rubrics til vurdering af eleverne i forløb. Vi har ud fra forløbet konstrueret et bud på en rubrics for et fodboldforløb.

Printvenlig udgave

Her kan du hente en printvenlig udgave af dette undervisningsforløb.