7. september 2022
Christina Spanggaard
Fredericia Gymnasium
I forløbet rytmisk gymnastik arbejdes der gradvist frem mod ”klassens opvisning”, som afslutning på forløbet. Basal teknik indenfor gymnastikkens rytmiske genrer, bevægelse i takt til musik samt koreografi-opbygning er centrale elementer i forløbet. Eleverne skal lære fælles koreografier, men også være kreative og udvikle egne koreografier.

Fokuspunkter i forløbet

 • Bevægelseskvalitet/teknik indenfor de rytmiske genrer
 • Basal teknik indenfor sjippetov som håndredskab
 • Musikforståelse og musikoptælling.
 • Opbygning af visuel varieret koreografi, herunder intro, outro, synkron og asynkron bevægelse. At skabe rammer som eleverne kan være kreative indenfor.
 • Sammensætning af et helt opvisningsprogram med indmarch, overgange mm.
 • Foreningsdanmark og frivillighed

Eleverne skal kunne

 • Udføre vrid, sidebøjning og contraction
 • Arbejde med strakte fodled og afsæt i hop med sjippetov og spring over gulv
 • Chassé
 • Tælle musik op og bevæge sig i takt til musikken
 • Huske, udvikle samt udføre koreografier

Temaer for 6 moduler a 90 min.

 1. Rytmisk gymnastik som genre
 2. Fælles opstartsserie + spring over gulv
 3. Håndredskab: sjippetov
 4. Koreografier i grupper. Laban.
 5. Koreografier forfines og rettes
 6. Klassens opvisning

Lektie

Uddrag af ”Politisk udspil om foreningsliv og frivillighed. Værdier og anbefalinger”. Fra DIF, DGI, DGU. Læs side 3-4, 7, 11 og besvar følgende spørgsmål:

 • Hvor mange frivillige har DIF, DGI og DGU?
 • Hvad mener DIF, DGI og DGU at frivillighed og foreningsliv bidrager med i Danmark (besvar med stikord)?

Fokus for timen

Rytmisk gymnastik som genre og bevægelsesteknik

Plan for timen

 1. Kort intro til forløb og frivillighedssnak med udgangspunkt i lektie
 2. Gang, diverse + 1-2-3. Musik. Carpark North feat Stine Bramsen. 32 + One day
 3. Sving og teknik (både meget bløde og mere maskuline sving). Musik. George Ezra. Budapest.
 4.  Hop og teknik. Musik: Madden. Golden light.
 5. Balancer, inkl. tid til selv at finde på en balance. Musik: Lady Gaga og Cooper. Shallow.
  Fokus: spænding, kropsholdning og øjne.
  Samlet ben, op på tå.
  Etbens balance på flad fod. Diverse arme.
  Sidebalance. Fokus på arme. Bruges til intro-koreografi.
 6. Intro til musikoptælling. (Som de skal bruge til næste moduls lektie)

Tekniske fokuspunkter for udvalgte bevægelser

Balance

 • Spænding i hele kroppen.
 • Fokus på strakte arme og ben samt symmetri i ”figuren” til siden (vælte-Peter)
 • Fodens placering / åben eller lukket hofte.
 • Fokusér på et punkt for bedre at holde balancen.

Spring over gulv

 • Fremdrift og lange skridt i chassé.
 • Strakte fodled og fodledsafsæt.
 • I chassé med venstre fod forrest er højre arm lige frem og venstre arm ud til siden.
 • Chassé-hænge: højre storetå tegner en streg i sandet/tænk ned i gulvet, imens der laves sidebøjning mod højre side.

Gang-trinene sidelæns

 • Lange skridt med bøjede knæ – arbejde nede

Sidebøjning

 • Sidebøjningen skal ske “lige” til siden. Pas på ikke at tabe overkroppen og hovedet fremad.
 • Fokus på hoftens position til siden, så den ikke skubbes fremad eller bagud.
  Samlet benstilling med fødder og knæ pegene fremad.

Vrid

 • Vridet består af, at overkroppen vrides modsat af underkroppen.
 • Benenes position er fremadrettet, imens ryggen vrides. Fod og knæ må ikke bevæge sig med bagud med overkroppen.

Contraction

 • Løft brystet og rund herefter ryggen – “bold i maven”.
 • Runde arme kommer bagfra og føres lidt foran kroppen.
 • Kroppen drejes lidt i diagonalen.

Lektie

 1. Optælling af “Are you with me” Lost frequencies. Udprintvenlig skema til tælling
 2. Undersøg hvor du kan gå til rytmisk gymnastik i nærheden af, hvor du bor.
  • Hvad hedder foreningen?
  • Hvilke andre hold findes der i foreningen?
  • Hvor mange hold er der?
  • Hvor mange frivillige vil du gætte på er aktive i foreningen? (Bestyrelse, trænere, hjælpere)

Fokus for timen

 • Lære en fællesserie med udgangspunkt i nogle af de elementer, der blev arbejdet med i sidste time
 • Kreere et spring over gulv (gruppeopgave)
 • Musikoptælling og forståelse

Plan for timen

 1. Lektien: parvis gennemgår de deres musikoptælling.
 2. Opvarmning. Gang 1-2-3-. Musik. Lost frequencies. Are you with me
 3. Opvarmning. Sving og hop. Musik. Annika Aakjær. København
 4. Intro-serie læres. Musik. Lost frequencies. Are you with me
 5. Spring over gulv. 2 chassé som grundstruktur på taktslag 1-4. Musik: Modjo. Lady + Nephew. Superliga.
  – Chassé langsomt, chacha med løbeskridt, spark bagop, 1-2 hop med drejning, vejrmølle, forøvelse til spagat, spagat, split.
  – I grupper udvikles selv et spring over gulv.
 6. Lav grupper og vælg serie-type (hop, sving etc.) til de koreografier, eleverne selv skal udvikle. Grupperne bruges også i sjippetov.

 

Lektie

På gymnashops hjemmeside er der forskellige teknik-video til sjippeøvelser. Udvælg to øvelser, du kan lære til din gruppe.
Link til beskrivelser af øvelser

Fokus

 • Basal teknik med sjippetov
 • Fælles koreografi inkl. asynkrone dele lavet af klassen
 • Kreativitet med sjippetov

Plan for timen

 1. Om sjippetov i rytmiske gymnastik – forlængelse af kroppen, strakte fodled, håndledsarbejde
 2. Se videoer med sjippeserier. Søg fx Ringe efterskole sjippeserie 2012 og Verdensholdet sjippeserie.
 3. Opvarmning og basal teknik læres
 4. Fælles koreografi læres
 5. I grupperne gennemgå hver elev de to sjippe-øvelser, de har lært hjemme. Gruppen udvælger nogle af øvelserne og sætter dem sammen.
 6. Gruppernes koreografi kobles sammen med fælles-koreografien

Opvarmning og basal teknik (uden musik)

 1. Træk tovet og grib. Gå frem på v., tovet i højre hånd. På 3 svinges tovet frem i lang blød bue og gribes med venstre.
 2. Chassé med samlet sving. Tov til samme side som forreste ben
 3. Bue fra side til side og hele vejen rundt. Bredstående, strakte arme med sjippetov i forlængelse, flot bue. 1-2: bredstående, vægt på venstre ben, 3-4: bredstående, vægt på højre ben, 5 gå til venstre, 6: samle til på højre ben, 7-8 gå venstre og vægt på venstre. På 5-6 samles hænderne foran brystet og tovet svinges en omgang med venstre rundt.
 4. Ulige rundsving. Strakte arme over hovedet.
 5. Almindelige hop. Fokus: strakte fodled, strakte arme/arbejde i håndled
 6. Almindelige hop med høj bue. Fokus: strakte fodled, strakte arme/arbejde i håndled
 7. Krydshop. Fokus: strakte fodled, arme krydses tæt ved kroppen.

Lektie

 1. Gruppens musik vælges og tælles op
 2. Læs ”Frivillighed og foreningsliv i Danmark” og besvar følgende spørgsmål:
  a. Har du selv været frivillig
  b. Hvis ja, hvor har du været det og hvorfor?
  c. Har dine forældre eller bedsteforældre været frivillige i foreningslivet?
  d. Spørg 2-3 frivillige, hvorfor de er frivillige.
  e. Passer dine svar med de mest hyppige svar i lektien?
  f. Upload dine svar i klassemappens google sheets

Fokus for timen

 • Lave en koreografi til den valgte musik
 • Kreativitet

Plan for timen

 1. Opvarmning: Sving og hop. Musik. Annika Aakjær. København
 2. Opvarmning og repetition. Intro-serie. Musik. Lost frequencies. Are you with me
 3. Sjippe-koreografi
 4. Opvarmning og repetition: Spring over gulv-koreo. Musik: Modjo. Lady
 5. Arbejde i egne grupper. Krav: 8 x 8 taktslag, synkron og asynkron, forskellige niveauer.
 6. Benspænd til de hurtige:
  – Tænk et tema indover – hvad gør det ved bevægelserne? – Efterår, poolparty, sorg m.v.
  – Der skal indgå en isoleret bevægelse
  – Der skal være forskel i tempo på nogle af øvelserne
  – Der skal være en impuls-bevægelse
  – Osv.
 7. Fælles afslutning: alle viser, hvad de har nået

Lektie

 1. Øv jeres egen koreografi og læs om Labans bevægelseslære
 2. Læs artiklen: ”Idrætsforsker: Vi har vendt ryggen til klubberne for at dyrke os selv”. Politiken, 2.nov. 2013 og besvar følgende spørgsmål: Hvorfor mener Kasper Lund Kirkegaard, at det er problematisk, at mange danskere dyrker fitness frem for foreningsidræt?
 3. Kan du genkende forskerens holdning, når du ser på din egen omgangskreds?

Fokus for timen

 • Færdiggørelse af egne koreografier

Plan for timen

 1. Lektiesnak + opsamling på lektien fra sidste gang (læreren fremhæver fra google sheed)
 2. Opvarmning: Sving og hop. Musik. Annika Aakjær. København
 3. Opvarmning og repetition. Intro-serie. Musik. Lost frequencies. Are you with me
 4. Opvarmning og repetition: Spring over gulv-koreo. Musik: Modjo. Lady
 5. Arbejde i egne grupper. Laban-benspænd samt intro, outro og overgange.
 6. Hvis tid kan grupperne analysere deres egen koreografi ud fra Labans bevægelseslære.

Beslut rækkefølge for opvisning, så overgange/intro/outro kan laves efter det.

Lektie

Øv jeres egne koreografier. Send musiknumre til jeres lærer, så det hele er samlet på en playliste.

Fokus for timen

Den færdige opvisning

Plan for timen

 1. Opvarmning med fælles-serier
 2. Gå opvisningen igennem uden at lave koreografierne, men alle positioner prøves igennem
 3. Generalprøve
 4. Klassens opvisning. Hvis faget har iPad til rådighed, så sæt den til at optage. Inviter gerne nogle andre klasser til at se på.

Samlet opvisningsplan

 1. Fælles indmarch og serie
 2. Gruppe 1
 3. Gruppe 2
 4. Osv
 5. Sjippeserie
 6. Gruppe 3
 7. Gruppe 4
 8. Fælles afslutning (er der gymnaster/dansere på holdet, så lad dem lave det), eller spring over gulv-koreo som afslutning

Eksempel på drejebog

Her kan du se et eksempel på en drejebog for eksamen i rytmisk gymnastik.

Evaluering af eleverne

Her kan du se et eksempel på, hvordan du kan bruge en en rubric til at vurdere elevernes teknik, musikforståelse, kreativitet og fysiske færdigheder i rytmisk gymnastik.

Videomateriale

På foreningens dropbox kan du finde videooptagelser af de tre omtalte koreografier.

Printvenlig udgave

Her kan du downloade undervisningsmaterialet i en printvenlig udgave.