Arrangementer
Gymnasieskolernes Idrætslærerforening afholder hvert år stævner i en række af forskellige idrætter

Organisering

Normalt deltager de tilmeldte skoler først i et regionalt stævne, hvor der konkurreres mod de lokale skoler. Et antal hold fra de indledende runder mødes derefter i et finalestævne.

Tilmelding

Tilmeldingen til de forskellige stævner sker her på hjemmesiden vha. tilmeldingsformularer til de respektive stævner. Skolen bliver efterfølgende opkrævet et stævnegebyr for deltagelse. Bemærk, at man ikke modtager bekræftelse på tilmeldingen.

Stævnegebyr

Der opkræves et stævnegebyr på 750 kr. pr. skole uanset holdantal, dog foruden håndbold og fodbold, hvor der opkræves et stævnegebyr for hvert hold.
GI udsender én samlet faktura på stævnedeltagelse til skolerne ultimo maj.
Stævnegebyret dækker omkostninger til afvikling af stævner såsom baneleje, forplejning og evt. præmie ved finalestævnerne. GI varetager stævnepuljen.

Opgaver ved tilmelding

For at stævnerne kan gennemføres er det en forudsætning, at tilstrækkelig mange skoler er villige til at arrangere de indledende stævner foruden at der er behov for stævnekoordinatorer.

Stævnekoordinator

 • Udarbejder en generel beskrivelse af stævnet til hjemmesiden indeholdende datoer for afvikling af indledende runder og finalestævne, regler for spillet, antal mulige holdtilmeldinger og tilmeldingsformular
 • Indhenter tilmeldte skoler fra webmaster
 • Laver indledende turneringspuljer. Såfremt der mangler skoler der vil afvikle stævne i en pulje, kan der påsættes en tovholder i hver pulje, for at sikre afvikling af puljen.
 • Finder arrangør til finalestævnet. God praksis kan være at sidste års vindere afvikler finalestævne.
 • Sender samlet liste over deltagende skoler til GI’s stævneansvarlig

Stævnearrangør

 • Laver turneringsplan for den givne pulje og afvikler stævne
 • Indgiver videregående skoler til finalearrangøren og stævnekoordinator
 • Indgiver udgifter på faktura til GI, som betaler disse.

Finalestævnearrangør

 • Laver turneringsplan og afvikler finalestævne. Nogle finalestævner foregår med overnatning og forplejning, det betaler skolerne selv.
 • Indkøber evt. præmie til vinderne. Praksis er flere steder at få lavet en T-shirt eller medalje. Det er dog op til den afviklende skoler hvorvidt dette gøres.
 • Videregiver årets vindere til stævnekoordinatorer
 • Indgiver udgifter på faktura til GI, som betaler disse.

Stævneoversigt

Stævnekalender for skoleåret. Obs: Ændringer kan forekomme

Badminton
Indledende og mellemrunde: Nov. – Dec. Finalstævne: Januar

Basketball
A-række
Indledende og mellemrunde: Nov. + Uge 3-4. Finalestævne: Uge 10
B-række
Indledende og mellemrunde: Uge 47. Finalestævne: Uge 6

Beachvolley
Indledende og mellemrunde: Uge 36-37. Finalstævne: Uge 39

Fodbold
Indledende og mellemrunde: Uge 36-39. Finalstævne: Uge 41

Futsal
Finalestævne: Marts

Håndbold
Indledende og mellemrunde: November. Finalstævne: Januar

Ultimate
Indledende og mellemrunde: Uge 38-39. Finalstævne: Uge 40

Volleyball
A-række
Indledende og mellemrunde: Nov.- Jan. Finalstævne: Uge 5 eller 6
B-række
Indledende og mellemrunde: Nov.- Jan. Finalstævne: Uge 5 eller 6